[Webinar] Streamline your web hosting managementRegister Today

x
  • Status: Solved
  • Priority: Medium
  • Security: Public
  • Views: 145
  • Last Modified:

Write to file

Hello,

I have the following HTML part:

<textarea cols="90%" cols="40" rows="15" name="database" wrap="off">orderinfo|Order Informatie van Ordernummer|
orderinfo|Order Informatie van Ordernummer|
MainPage|<u>S</u>tart pagina|
User|Gebruiker|
LoginLogout|<u>L</u>ogin/Logout|
Products|Produkten|
Orders|Opdrachten|
Archive|Archief|
View|Bekijken|
Edit|Aanpassen|
</textarea>

I use the following script (Part of) to write to a file:

      @database = $r_in->{'database'};
      $database = "$datalang/$r_in->{'trans_dir'}/$r_in->{'trans_lang'}.lang";
      open (DATABASE, ">$database");
      foreach $line (@database) {
            chop($line);
            print DATABASE "$line";
      }
      close (DATABASE);

$datalang/$r_in->{'trans_dir'}/$r_in->{'trans_lang'}.lang is the path to the file.

The file is writen but after each lien I get an empty line in the file??

orderinfo|Order Informatie van
Ordernummer|

orderinfo|Order Informatie van Ordernummer|

MainPage|<u>S</u>tart pagina|

User|Gebruiker|

LoginLogout|<u>L</u>ogin/Logout|

Products|Produkten|

Orders|Opdrachten|

Archive|Archief|

View|Bekijken|

Edit|Aanpassen|

How to solve this problem??
I do not want that??
 
0
mmcw
Asked:
mmcw
1 Solution
 
binkzzCommented:
Probeer :

chomp $line;

ipv:

chop $line;


Chop haalt altijd de laatste letter van een regel af, of het een eol character is of niet. Chomp haalt alleen en alle eol characters van het einde van een regel. Een geposte textarea heeft twee eol characters, \r en \n.

Binkzz
0
 
mmcwAuthor Commented:
Werkt ok niet!!!
0
 
binkzzCommented:
hm...

probeer iets als:

while ($line =~ m/\r$/s)
{
  $line =~ s/\r$//;
}

while ($line =~ m/\n$/s)
{
  $line =~ s/\n$//;
}

'Tis misschien wat onhandig maar we moeten eerst het probleem zien te vinden.

Binkzz
0
Get your problem seen by more experts

Be seen. Boost your question’s priority for more expert views and faster solutions

 
mmcwAuthor Commented:
Dat werkt ook niet!
Ik download de text file die gecreert wordt met cuteftp. In homesite verschijnt de extra lege regel wel als ik het bestand een keer heb weggescreven.

Het vreemde is echter dat als ik deze gevens weer ophaal in het formulier (textarea) verschijnt die extra lege regel niet. (Gebruik makende van een ander deel van het script!!)

Echter wanneer ik deze file, gebruikmakende van cuteftp download om te bekijken (In kladblok) verschijnt deze extra lege regel ook niet!!
0
 
binkzzCommented:
Als je me het hele script opstuurt zal ik een kijkje nemen.

tom@power.net.uk
0
 
maneshrCommented:
gentlmen, can we have the converstion in Eng please. Although, it seems the problem might be solved, we would like to understand it too.

Thanks.
0
 
PC_User321Commented:
This will solve your problem:

$line =~ s/[\s\n\r]*$//;
0
 
mmcwAuthor Commented:
I had to upload my file not in asci mode but binari mode also!!
0

Featured Post

Learn to develop an Android App

Want to increase your earning potential in 2018? Pad your resume with app building experience. Learn how with this hands-on course.

Tackle projects and never again get stuck behind a technical roadblock.
Join Now