Solved

Excel Constants

Posted on 2007-08-02
3,510 Views
Last Modified: 2009-09-04
What are the properties of excel constants in visual basic .net

for example in VB its
.PasteSpecial Paste:=xlValues

in vb.net its
 wb.Worksheets(1).Cells(6, 5).PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues)

I am looking the VB.net conversion of following

savechanges:=False
Orientation:=xlTopToBottom
xlCellTypeLastCell
0
Question by:CalmSoul
  2 Comments
   
  LVL 81

  Accepted Solution

  by:
  Here is a complete list of all of the Excel object model constants.

  ' Excel types and constants

  Public Enum Constants
     xlAll = -4104
     xlAutomatic = -4105
     xlBoth = 1
     xlCenter = -4108
     xlChecker = 9
     xlCircle = 8
     xlCorner = 2
     xlCrissCross = 16
     xlCross = 4
     xlDiamond = 2
     xlDistributed = -4117
     xlDoubleAccounting = 5
     xlFixedValue = 1
     xlFormats = -4122
     xlGray16 = 17
     xlGray8 = 18
     xlGrid = 15
     xlHigh = -4127
     xlInside = 2
     xlJustify = -4130
     xlLightDown = 13
     xlLightHorizontal = 11
     xlLightUp = 14
     xlLightVertical = 12
     xlLow = -4134
     xlManual = -4135
     xlMinusValues = 3
     xlModule = -4141
     xlNextToAxis = 4
     xlNone = -4142
     xlNotes = -4144
     xlOff = -4146
     xlOn = 1
     xlPercent = 2
     xlPlus = 9
     xlPlusValues = 2
     xlSemiGray75 = 10
     xlShowLabel = 4
     xlShowLabelAndPercent = 5
     xlShowPercent = 3
     xlShowValue = 2
     xlSimple = -4154
     xlSingle = 2
     xlSingleAccounting = 4
     xlSolid = 1
     xlSquare = 1
     xlStar = 5
     xlStError = 4
     xlToolbarButton = 2
     xlTriangle = 3
     xlGray25 = -4124
     xlGray50 = -4125
     xlGray75 = -4126
     xlBottom = -4107
     xlLeft = -4131
     xlRight = -4152
     xlTop = -4160
     xl3DBar = -4099
     xl3DSurface = -4103
     xlBar = 2
     xlColumn = 3
     xlCombination = -4111
     xlCustom = -4114
     xlDefaultAutoFormat = -1
     xlMaximum = 2
     xlMinimum = 4
     xlOpaque = 3
     xlTransparent = 2
     xlBidi = -5000
     xlLatin = -5001
     xlContext = -5002
     xlLTR = -5003
     xlRTL = -5004
     xlFullScript = 1
     xlPartialScript = 2
     xlMixedScript = 3
     xlMixedAuthorizedScript = 4
     xlVisualCursor = 2
     xlLogicalCursor = 1
     xlSystem = 1
     xlPartial = 3
     xlHindiNumerals = 3
     xlBidiCalendar = 3
     xlGregorian = 2
     xlComplete = 4
     xlScale = 3
     xlClosed = 3
     xlColor1 = 7
     xlColor2 = 8
     xlColor3 = 9
     xlConstants = 2
     xlContents = 2
     xlBelow = 1
     xlCascade = 7
     xlCenterAcrossSelection = 7
     xlChart4 = 2
     xlChartSeries = 17
     xlChartShort = 6
     xlChartTitles = 18
     xlClassic1 = 1
     xlClassic2 = 2
     xlClassic3 = 3
     xl3DEffects1 = 13
     xl3DEffects2 = 14
     xlAbove = 0
     xlAccounting1 = 4
     xlAccounting2 = 5
     xlAccounting3 = 6
     xlAccounting4 = 17
     xlAdd = 2
     xlDebugCodePane = 13
     xlDesktop = 9
     xlDirect = 1
     xlDivide = 5
     xlDoubleClosed = 5
     xlDoubleOpen = 4
     xlDoubleQuote = 1
     xlEntireChart = 20
     xlExcelMenus = 1
     xlExtended = 3
     xlFill = 5
     xlFirst = 0
     xlFloating = 5
     xlFormula = 5
     xlGeneral = 1
     xlGridline = 22
     xlIcons = 1
     xlImmediatePane = 12
     xlInteger = 2
     xlLast = 1
     xlLastCell = 11
     xlList1 = 10
     xlList2 = 11
     xlList3 = 12
     xlLocalFormat1 = 15
     xlLocalFormat2 = 16
     xlLong = 3
     xlLotusHelp = 2
     xlMacrosheetCell = 7
     xlMixed = 2
     xlMultiply = 4
     xlNarrow = 1
     xlNoDocuments = 3
     xlOpen = 2
     xlOutside = 3
     xlReference = 4
     xlSemiautomatic = 2
     xlShort = 1
     xlSingleQuote = 2
     xlStrict = 2
     xlSubtract = 3
     xlTextBox = 16
     xlTiled = 1
     xlTitleBar = 8
     xlToolbar = 1
     xlVisible = 12
     xlWatchPane = 11
     xlWide = 3
     xlWorkbookTab = 6
     xlWorksheet4 = 1
     xlWorksheetCell = 3
     xlWorksheetShort = 5
     xlAllExceptBorders = 7
     xlLeftToRight = 2
     xlTopToBottom = 1
     xlVeryHidden = 2
     xlDrawingObject = 14
  End Enum

  Public Enum XlCreator
     xlCreatorCode = &H5843454C
  End Enum

  Public Enum XlChartGallery
     xlBuiltIn = 21
     xlUserDefined = 22
     xlAnyGallery = 23
  End Enum

  Public Enum XlColorIndex
     xlColorIndexAutomatic = -4105
     xlColorIndexNone = -4142
  End Enum

  Public Enum XlEndStyleCap
     xlCap = 1
     xlNoCap = 2
  End Enum

  Public Enum XlRowCol
     xlColumns = 2
     xlRows = 1
  End Enum

  Public Enum XlScaleType
     xlScaleLinear = -4132
     xlScaleLogarithmic = -4133
  End Enum

  Public Enum XlDataSeriesType
     xlAutoFill = 4
     xlChronological = 3
     xlGrowth = 2
     xlDataSeriesLinear = -4132
  End Enum

  Public Enum XlAxisCrosses
     xlAxisCrossesAutomatic = -4105
     xlAxisCrossesCustom = -4114
     xlAxisCrossesMaximum = 2
     xlAxisCrossesMinimum = 4
  End Enum

  Public Enum XlAxisGroup
     xlPrimary = 1
     xlSecondary = 2
  End Enum

  Public Enum XlBackground
     xlBackgroundAutomatic = -4105
     xlBackgroundOpaque = 3
     xlBackgroundTransparent = 2
  End Enum

  Public Enum XlWindowState
     xlMaximized = -4137
     xlMinimized = -4140
     xlNormal = -4143
  End Enum

  Public Enum XlAxisType
     xlCategory = 1
     xlSeriesAxis = 3
     xlValue = 2
  End Enum

  Public Enum XlArrowHeadLength
     xlArrowHeadLengthLong = 3
     xlArrowHeadLengthMedium = -4138
     xlArrowHeadLengthShort = 1
  End Enum

  Public Enum XlVAlign
     xlVAlignBottom = -4107
     xlVAlignCenter = -4108
     xlVAlignDistributed = -4117
     xlVAlignJustify = -4130
     xlVAlignTop = -4160
  End Enum

  Public Enum XlTickMark
     xlTickMarkCross = 4
     xlTickMarkInside = 2
     xlTickMarkNone = -4142
     xlTickMarkOutside = 3
  End Enum

  Public Enum XlErrorBarDirection
     xlX = -4168
     xlY = 1
  End Enum

  Public Enum XlErrorBarInclude
     xlErrorBarIncludeBoth = 1
     xlErrorBarIncludeMinusValues = 3
     xlErrorBarIncludeNone = -4142
     xlErrorBarIncludePlusValues = 2
  End Enum

  Public Enum XlDisplayBlanksAs
     xlInterpolated = 3
     xlNotPlotted = 1
     xlZero = 2
  End Enum

  Public Enum XlArrowHeadStyle
     xlArrowHeadStyleClosed = 3
     xlArrowHeadStyleDoubleClosed = 5
     xlArrowHeadStyleDoubleOpen = 4
     xlArrowHeadStyleNone = -4142
     xlArrowHeadStyleOpen = 2
  End Enum

  Public Enum XlArrowHeadWidth
     xlArrowHeadWidthMedium = -4138
     xlArrowHeadWidthNarrow = 1
     xlArrowHeadWidthWide = 3
  End Enum

  Public Enum XlHAlign
     xlHAlignCenter = -4108
     xlHAlignCenterAcrossSelection = 7
     xlHAlignDistributed = -4117
     xlHAlignFill = 5
     xlHAlignGeneral = 1
     xlHAlignJustify = -4130
     xlHAlignLeft = -4131
     xlHAlignRight = -4152
  End Enum

  Public Enum XlTickLabelPosition
     xlTickLabelPositionHigh = -4127
     xlTickLabelPositionLow = -4134
     xlTickLabelPositionNextToAxis = 4
     xlTickLabelPositionNone = -4142
  End Enum

  Public Enum XlLegendPosition
     xlLegendPositionBottom = -4107
     xlLegendPositionCorner = 2
     xlLegendPositionLeft = -4131
     xlLegendPositionRight = -4152
     xlLegendPositionTop = -4160
  End Enum

  Public Enum XlChartPictureType
     xlStackScale = 3
     xlStack = 2
     xlStretch = 1
  End Enum

  Public Enum XlChartPicturePlacement
     xlSides = 1
     xlEnd = 2
     xlEndSides = 3
     xlFront = 4
     xlFrontSides = 5
     xlFrontEnd = 6
     xlAllFaces = 7
  End Enum

  Public Enum XlOrientation
     xlDownward = -4170
     xlHorizontal = -4128
     xlUpward = -4171
     xlVertical = -4166
  End Enum

  Public Enum XlTickLabelOrientation
     xlTickLabelOrientationAutomatic = -4105
     xlTickLabelOrientationDownward = -4170
     xlTickLabelOrientationHorizontal = -4128
     xlTickLabelOrientationUpward = -4171
     xlTickLabelOrientationVertical = -4166
  End Enum

  Public Enum XlBorderWeight
     xlHairline = 1
     xlMedium = -4138
     xlThick = 4
     xlThin = 2
  End Enum

  Public Enum XlDataSeriesDate
     xlDay = 1
     xlMonth = 3
     xlWeekday = 2
     xlYear = 4
  End Enum

  Public Enum XlUnderlineStyle
     xlUnderlineStyleDouble = -4119
     xlUnderlineStyleDoubleAccounting = 5
     xlUnderlineStyleNone = -4142
     xlUnderlineStyleSingle = 2
     xlUnderlineStyleSingleAccounting = 4
  End Enum

  Public Enum XlErrorBarType
     xlErrorBarTypeCustom = -4114
     xlErrorBarTypeFixedValue = 1
     xlErrorBarTypePercent = 2
     xlErrorBarTypeStDev = -4155
     xlErrorBarTypeStError = 4
  End Enum

  Public Enum XlTrendlineType
     xlExponential = 5
     xlLinear = -4132
     xlLogarithmic = -4133
     xlMovingAvg = 6
     xlPolynomial = 3
     xlPower = 4
  End Enum

  Public Enum XlLineStyle
     xlContinuous = 1
     xlDash = -4115
     xlDashDot = 4
     xlDashDotDot = 5
     xlDot = -4118
     xlDouble = -4119
     xlSlantDashDot = 13
     xlLineStyleNone = -4142
  End Enum

  Public Enum XlDataLabelsType
     xlDataLabelsShowNone = -4142
     xlDataLabelsShowValue = 2
     xlDataLabelsShowPercent = 3
     xlDataLabelsShowLabel = 4
     xlDataLabelsShowLabelAndPercent = 5
     xlDataLabelsShowBubbleSizes = 6
  End Enum

  Public Enum XlMarkerStyle
     xlMarkerStyleAutomatic = -4105
     xlMarkerStyleCircle = 8
     xlMarkerStyleDash = -4115
     xlMarkerStyleDiamond = 2
     xlMarkerStyleDot = -4118
     xlMarkerStyleNone = -4142
     xlMarkerStylePicture = -4147
     xlMarkerStylePlus = 9
     xlMarkerStyleSquare = 1
     xlMarkerStyleStar = 5
     xlMarkerStyleTriangle = 3
     xlMarkerStyleX = -4168
  End Enum

  Public Enum XlPictureConvertorType
     xlBMP = 1
     xlCGM = 7
     xlDRW = 4
     xlDXF = 5
     xlEPS = 8
     xlHGL = 6
     xlPCT = 13
     xlPCX = 10
     xlPIC = 11
     xlPLT = 12
     xlTIF = 9
     xlWMF = 2
     xlWPG = 3
  End Enum

  Public Enum XlPattern
     xlPatternAutomatic = -4105
     xlPatternChecker = 9
     xlPatternCrissCross = 16
     xlPatternDown = -4121
     xlPatternGray16 = 17
     xlPatternGray25 = -4124
     xlPatternGray50 = -4125
     xlPatternGray75 = -4126
     xlPatternGray8 = 18
     xlPatternGrid = 15
     xlPatternHorizontal = -4128
     xlPatternLightDown = 13
     xlPatternLightHorizontal = 11
     xlPatternLightUp = 14
     xlPatternLightVertical = 12
     xlPatternNone = -4142
     xlPatternSemiGray75 = 10
     xlPatternSolid = 1
     xlPatternUp = -4162
     xlPatternVertical = -4166
  End Enum

  Public Enum XlChartSplitType
     xlSplitByPosition = 1
     xlSplitByPercentValue = 3
     xlSplitByCustomSplit = 4
     xlSplitByValue = 2
  End Enum

  Public Enum XlDisplayUnit
     xlHundreds = -2
     xlThousands = -3
     xlTenThousands = -4
     xlHundredThousands = -5
     xlMillions = -6
     xlTenMillions = -7
     xlHundredMillions = -8
     xlThousandMillions = -9
     xlMillionMillions = -10
  End Enum

  Public Enum XlDataLabelPosition
     xlLabelPositionCenter = -4108
     xlLabelPositionAbove = 0
     xlLabelPositionBelow = 1
     xlLabelPositionLeft = -4131
     xlLabelPositionRight = -4152
     xlLabelPositionOutsideEnd = 2
     xlLabelPositionInsideEnd = 3
     xlLabelPositionInsideBase = 4
     xlLabelPositionBestFit = 5
     xlLabelPositionMixed = 6
     xlLabelPositionCustom = 7
  End Enum

  Public Enum XlTimeUnit
     xlDays = 0
     xlMonths = 1
     xlYears = 2
  End Enum

  Public Enum XlCategoryType
     xlCategoryScale = 2
     xlTimeScale = 3
     xlAutomaticScale = -4105
  End Enum

  Public Enum XlBarShape
     xlBox = 0
     xlPyramidToPoint = 1
     xlPyramidToMax = 2
     xlCylinder = 3
     xlConeToPoint = 4
     xlConeToMax = 5
  End Enum

  Public Enum XlChartType
     xlColumnClustered = 51
     xlColumnStacked = 52
     xlColumnStacked100 = 53
     xl3DColumnClustered = 54
     xl3DColumnStacked = 55
     xl3DColumnStacked100 = 56
     xlBarClustered = 57
     xlBarStacked = 58
     xlBarStacked100 = 59
     xl3DBarClustered = 60
     xl3DBarStacked = 61
     xl3DBarStacked100 = 62
     xlLineStacked = 63
     xlLineStacked100 = 64
     xlLineMarkers = 65
     xlLineMarkersStacked = 66
     xlLineMarkersStacked100 = 67
     xlPieOfPie = 68
     xlPieExploded = 69
     xl3DPieExploded = 70
     xlBarOfPie = 71
     xlXYScatterSmooth = 72
     xlXYScatterSmoothNoMarkers = 73
     xlXYScatterLines = 74
     xlXYScatterLinesNoMarkers = 75
     xlAreaStacked = 76
     xlAreaStacked100 = 77
     xl3DAreaStacked = 78
     xl3DAreaStacked100 = 79
     xlDoughnutExploded = 80
     xlRadarMarkers = 81
     xlRadarFilled = 82
     xlSurface = 83
     xlSurfaceWireframe = 84
     xlSurfaceTopView = 85
     xlSurfaceTopViewWireframe = 86
     xlBubble = 15
     xlBubble3DEffect = 87
     xlStockHLC = 88
     xlStockOHLC = 89
     xlStockVHLC = 90
     xlStockVOHLC = 91
     xlCylinderColClustered = 92
     xlCylinderColStacked = 93
     xlCylinderColStacked100 = 94
     xlCylinderBarClustered = 95
     xlCylinderBarStacked = 96
     xlCylinderBarStacked100 = 97
     xlCylinderCol = 98
     xlConeColClustered = 99
     xlConeColStacked = 100
     xlConeColStacked100 = 101
     xlConeBarClustered = 102
     xlConeBarStacked = 103
     xlConeBarStacked100 = 104
     xlConeCol = 105
     xlPyramidColClustered = 106
     xlPyramidColStacked = 107
     xlPyramidColStacked100 = 108
     xlPyramidBarClustered = 109
     xlPyramidBarStacked = 110
     xlPyramidBarStacked100 = 111
     xlPyramidCol = 112
     xl3DColumn = -4100
     xlLine = 4
     xl3DLine = -4101
     xl3DPie = -4102
     xlPie = 5
     xlXYScatter = -4169
     xl3DArea = -4098
     xlArea = 1
     xlDoughnut = -4120
     xlRadar = -4151
  End Enum

  Public Enum XlChartItem
     xlDataLabel = 0
     xlChartArea = 2
     xlSeries = 3
     xlChartTitle = 4
     xlWalls = 5
     xlCorners = 6
     xlDataTable = 7
     xlTrendline = 8
     xlErrorBars = 9
     xlXErrorBars = 10
     xlYErrorBars = 11
     xlLegendEntry = 12
     xlLegendKey = 13
     xlShape = 14
     xlMajorGridlines = 15
     xlMinorGridlines = 16
     xlAxisTitle = 17
     xlUpBars = 18
     xlPlotArea = 19
     xlDownBars = 20
     xlAxis = 21
     xlSeriesLines = 22
     xlFloor = 23
     xlLegend = 24
     xlHiLoLines = 25
     xlDropLines = 26
     xlRadarAxisLabels = 27
     xlNothing = 28
     xlLeaderLines = 29
     xlDisplayUnitLabel = 30
     xlPivotChartFieldButton = 31
     xlPivotChartDropZone = 32
  End Enum

  Public Enum XlSizeRepresents
     xlSizeIsWidth = 2
     xlSizeIsArea = 1
  End Enum

  Public Enum XlInsertShiftDirection
     xlShiftDown = -4121
     xlShiftToRight = -4161
  End Enum

  Public Enum XlDeleteShiftDirection
     xlShiftToLeft = -4159
     xlShiftUp = -4162
  End Enum

  Public Enum XlDirection
     xlDown = -4121
     xlToLeft = -4159
     xlToRight = -4161
     xlUp = -4162
  End Enum

  Public Enum XlConsolidationFunction
     xlAverage = -4106
     xlCount = -4112
     xlCountNums = -4113
     xlMax = -4136
     xlMin = -4139
     xlProduct = -4149
     xlStDev = -4155
     xlStDevP = -4156
     xlSum = -4157
     xlVar = -4164
     xlVarP = -4165
     xlUnknown = 1000
  End Enum

  Public Enum XlSheetType
     xlChart = -4109
     xlDialogSheet = -4116
     xlExcel4IntlMacroSheet = 4
     xlExcel4MacroSheet = 3
     xlWorksheet = -4167
  End Enum

  Public Enum XlLocationInTable
     xlColumnHeader = -4110
     xlColumnItem = 5
     xlDataHeader = 3
     xlDataItem = 7
     xlPageHeader = 2
     xlPageItem = 6
     xlRowHeader = -4153
     xlRowItem = 4
     xlTableBody = 8
  End Enum

  Public Enum XlFindLookIn
     xlFormulas = -4123
     xlComments = -4144
     xlValues = -4163
  End Enum

  Public Enum XlWindowType
     xlChartAsWindow = 5
     xlChartInPlace = 4
     xlClipboard = 3
     xlInfo = -4129
     xlWorkbook = 1
  End Enum

  Public Enum XlPivotFieldDataType
     xlDate = 2
     xlNumber = -4145
     xlText = -4158
  End Enum

  Public Enum XlCopyPictureFormat
     xlBitmap = 2
     xlPicture = -4147
  End Enum

  Public Enum XlPivotTableSourceType
     xlScenario = 4
     xlConsolidation = 3
     xlDatabase = 1
     xlExternal = 2
     xlPivotTable = -4148
  End Enum

  Public Enum XlReferenceStyle
     xlA1 = 1
     xlR1C1 = -4150
  End Enum

  Public Enum XlMSApplication
     xlMicrosoftAccess = 4
     xlMicrosoftFoxPro = 5
     xlMicrosoftMail = 3
     xlMicrosoftPowerPoint = 2
     xlMicrosoftProject = 6
     xlMicrosoftSchedulePlus = 7
     xlMicrosoftWord = 1
  End Enum

  Public Enum XlMouseButton
     xlNoButton = 0
     xlPrimaryButton = 1
     xlSecondaryButton = 2
  End Enum

  Public Enum XlCutCopyMode
     xlCopy = 1
     xlCut = 2
  End Enum

  Public Enum XlFillWith
     xlFillWithAll = -4104
     xlFillWithContents = 2
     xlFillWithFormats = -4122
  End Enum

  Public Enum XlFilterAction
     xlFilterCopy = 2
     xlFilterInPlace = 1
  End Enum

  Public Enum XlOrder
     xlDownThenOver = 1
     xlOverThenDown = 2
  End Enum

  Public Enum XlLinkType
     xlLinkTypeExcelLinks = 1
     xlLinkTypeOLELinks = 2
  End Enum

  Public Enum XlApplyNamesOrder
     xlColumnThenRow = 2
     xlRowThenColumn = 1
  End Enum

  Public Enum XlEnableCancelKey
     xlDisabled = 0
     xlErrorHandler = 2
     xlInterrupt = 1
  End Enum

  Public Enum XlPageBreak
     xlPageBreakAutomatic = -4105
     xlPageBreakManual = -4135
     xlPageBreakNone = -4142
  End Enum

  Public Enum XlOLEType
     xlOLEControl = 2
     xlOLEEmbed = 1
     xlOLELink = 0
  End Enum

  Public Enum XlPageOrientation
     xlLandscape = 2
     xlPortrait = 1
  End Enum

  Public Enum XlLinkInfo
     xlEditionDate = 2
     xlUpdateState = 1
     xlLinkInfoStatus = 3
  End Enum

  Public Enum XlCommandUnderlines
     xlCommandUnderlinesAutomatic = -4105
     xlCommandUnderlinesOff = -4146
     xlCommandUnderlinesOn = 1
  End Enum

  Public Enum XlOLEVerb
     xlVerbOpen = 2
     xlVerbPrimary = 1
  End Enum

  Public Enum XlCalculation
     xlCalculationAutomatic = -4105
     xlCalculationManual = -4135
     xlCalculationSemiautomatic = 2
  End Enum

  Public Enum XlFileAccess
     xlReadOnly = 3
     xlReadWrite = 2
  End Enum

  Public Enum XlEditionType
     xlPublisher = 1
     xlSubscriber = 2
  End Enum

  Public Enum XlObjectSize
     xlFitToPage = 2
     xlFullPage = 3
     xlScreenSize = 1
  End Enum

  Public Enum XlLookAt
     xlPart = 2
     xlWhole = 1
  End Enum

  Public Enum XlMailSystem
     xlMAPI = 1
     xlNoMailSystem = 0
     xlPowerTalk = 2
  End Enum

  Public Enum XlLinkInfoType
     xlLinkInfoOLELinks = 2
     xlLinkInfoPublishers = 5
     xlLinkInfoSubscribers = 6
  End Enum

  Public Enum XlCVError
     xlErrDiv0 = 2007
     xlErrNA = 2042
     xlErrName = 2029
     xlErrNull = 2000
     xlErrNum = 2036
     xlErrRef = 2023
     xlErrValue = 2015
  End Enum

  Public Enum XlEditionFormat
     xlBIFF = 2
     xlPICT = 1
     xlRTF = 4
     xlVALU = 8
  End Enum

  Public Enum XlLink
     xlExcelLinks = 1
     xlOLELinks = 2
     xlPublishers = 5
     xlSubscribers = 6
  End Enum

  Public Enum XlCellType
     xlCellTypeBlanks = 4
     xlCellTypeConstants = 2
     xlCellTypeFormulas = -4123
     xlCellTypeLastCell = 11
     xlCellTypeComments = -4144
     xlCellTypeVisible = 12
     xlCellTypeAllFormatConditions = -4172
     xlCellTypeSameFormatConditions = -4173
     xlCellTypeAllValidation = -4174
     xlCellTypeSameValidation = -4175
  End Enum

  Public Enum XlArrangeStyle
     xlArrangeStyleCascade = 7
     xlArrangeStyleHorizontal = -4128
     xlArrangeStyleTiled = 1
     xlArrangeStyleVertical = -4166
  End Enum

  Public Enum XlMousePointer
     xlIBeam = 3
     xlDefault = -4143
     xlNorthwestArrow = 1
     xlWait = 2
  End Enum

  Public Enum XlEditionOptionsOption
     xlAutomaticUpdate = 4
     xlCancel = 1
     xlChangeAttributes = 6
     xlManualUpdate = 5
     xlOpenSource = 3
     xlSelect = 3
     xlSendPublisher = 2
     xlUpdateSubscriber = 2
  End Enum

  Public Enum XlAutoFillType
     xlFillCopy = 1
     xlFillDays = 5
     xlFillDefault = 0
     xlFillFormats = 3
     xlFillMonths = 7
     xlFillSeries = 2
     xlFillValues = 4
     xlFillWeekdays = 6
     xlFillYears = 8
     xlGrowthTrend = 10
     xlLinearTrend = 9
  End Enum

  Public Enum XlAutoFilterOperator
     xlAnd = 1
     xlBottom10Items = 4
     xlBottom10Percent = 6
     xlOr = 2
     xlTop10Items = 3
     xlTop10Percent = 5
  End Enum

  Public Enum XlClipboardFormat
     xlClipboardFormatBIFF = 8
     xlClipboardFormatBIFF2 = 18
     xlClipboardFormatBIFF3 = 20
     xlClipboardFormatBIFF4 = 30
     xlClipboardFormatBinary = 15
     xlClipboardFormatBitmap = 9
     xlClipboardFormatCGM = 13
     xlClipboardFormatCSV = 5
     xlClipboardFormatDIF = 4
     xlClipboardFormatDspText = 12
     xlClipboardFormatEmbeddedObject = 21
     xlClipboardFormatEmbedSource = 22
     xlClipboardFormatLink = 11
     xlClipboardFormatLinkSource = 23
     xlClipboardFormatLinkSourceDesc = 32
     xlClipboardFormatMovie = 24
     xlClipboardFormatNative = 14
     xlClipboardFormatObjectDesc = 31
     xlClipboardFormatObjectLink = 19
     xlClipboardFormatOwnerLink = 17
     xlClipboardFormatPICT = 2
     xlClipboardFormatPrintPICT = 3
     xlClipboardFormatRTF = 7
     xlClipboardFormatScreenPICT = 29
     xlClipboardFormatStandardFont = 28
     xlClipboardFormatStandardScale = 27
     xlClipboardFormatSYLK = 6
     xlClipboardFormatTable = 16
     xlClipboardFormatText = 0
     xlClipboardFormatToolFace = 25
     xlClipboardFormatToolFacePICT = 26
     xlClipboardFormatVALU = 1
     xlClipboardFormatWK1 = 10
  End Enum

  Public Enum XlFileFormat
     xlAddIn = 18
     xlCSV = 6
     xlCSVMac = 22
     xlCSVMSDOS = 24
     xlCSVWindows = 23
     xlDBF2 = 7
     xlDBF3 = 8
     xlDBF4 = 11
     xlDIF = 9
     xlExcel2 = 16
     xlExcel2FarEast = 27
     xlExcel3 = 29
     xlExcel4 = 33
     xlExcel5 = 39
     xlExcel7 = 39
     xlExcel9795 = 43
     xlExcel4Workbook = 35
     xlIntlAddIn = 26
     xlIntlMacro = 25
     xlWorkbookNormal = -4143
     xlSYLK = 2
     xlTemplate = 17
     xlCurrentPlatformText = -4158
     xlTextMac = 19
     xlTextMSDOS = 21
     xlTextPrinter = 36
     xlTextWindows = 20
     xlWJ2WD1 = 14
     xlWK1 = 5
     xlWK1ALL = 31
     xlWK1FMT = 30
     xlWK3 = 15
     xlWK4 = 38
     xlWK3FM3 = 32
     xlWKS = 4
     xlWorks2FarEast = 28
     xlWQ1 = 34
     xlWJ3 = 40
     xlWJ3FJ3 = 41
     xlUnicodeText = 42
     xlHtml = 44
     xlWebArchive = 45
     xlXMLSpreadsheet = 46
  End Enum

  Public Enum XlApplicationInternational
     xl24HourClock = 33
     xl4DigitYears = 43
     xlAlternateArraySeparator = 16
     xlColumnSeparator = 14
     xlCountryCode = 1
     xlCountrySetting = 2
     xlCurrencyBefore = 37
     xlCurrencyCode = 25
     xlCurrencyDigits = 27
     xlCurrencyLeadingZeros = 40
     xlCurrencyMinusSign = 38
     xlCurrencyNegative = 28
     xlCurrencySpaceBefore = 36
     xlCurrencyTrailingZeros = 39
     xlDateOrder = 32
     xlDateSeparator = 17
     xlDayCode = 21
     xlDayLeadingZero = 42
     xlDecimalSeparator = 3
     xlGeneralFormatName = 26
     xlHourCode = 22
     xlLeftBrace = 12
     xlLeftBracket = 10
     xlListSeparator = 5
     xlLowerCaseColumnLetter = 9
     xlLowerCaseRowLetter = 8
     xlMDY = 44
     xlMetric = 35
     xlMinuteCode = 23
     xlMonthCode = 20
     xlMonthLeadingZero = 41
     xlMonthNameChars = 30
     xlNoncurrencyDigits = 29
     xlNonEnglishFunctions = 34
     xlRightBrace = 13
     xlRightBracket = 11
     xlRowSeparator = 15
     xlSecondCode = 24
     xlThousandsSeparator = 4
     xlTimeLeadingZero = 45
     xlTimeSeparator = 18
     xlUpperCaseColumnLetter = 7
     xlUpperCaseRowLetter = 6
     xlWeekdayNameChars = 31
     xlYearCode = 19
  End Enum

  Public Enum XlPageBreakExtent
     xlPageBreakFull = 1
     xlPageBreakPartial = 2
  End Enum

  Public Enum XlCellInsertionMode
     xlOverwriteCells = 0
     xlInsertDeleteCells = 1
     xlInsertEntireRows = 2
  End Enum

  Public Enum XlFormulaLabel
     xlNoLabels = -4142
     xlRowLabels = 1
     xlColumnLabels = 2
     xlMixedLabels = 3
  End Enum

  Public Enum XlHighlightChangesTime
     xlSinceMyLastSave = 1
     xlAllChanges = 2
     xlNotYetReviewed = 3
  End Enum

  Public Enum XlCommentDisplayMode
     xlNoIndicator = 0
     xlCommentIndicatorOnly = -1
     xlCommentAndIndicator = 1
  End Enum

  Public Enum XlFormatConditionType
     xlCellValue = 1
     xlExpression = 2
  End Enum

  Public Enum XlFormatConditionOperator
     xlBetween = 1
     xlNotBetween = 2
     xlEqual = 3
     xlNotEqual = 4
     xlGreater = 5
     xlLess = 6
     xlGreaterEqual = 7
     xlLessEqual = 8
  End Enum

  Public Enum XlEnableSelection
     xlNoRestrictions = 0
     xlUnlockedCells = 1
     xlNoSelection = -4142
  End Enum

  Public Enum XlDVType
     xlValidateInputOnly = 0
     xlValidateWholeNumber = 1
     xlValidateDecimal = 2
     xlValidateList = 3
     xlValidateDate = 4
     xlValidateTime = 5
     xlValidateTextLength = 6
     xlValidateCustom = 7
  End Enum

  Public Enum XlIMEMode
     xlIMEModeNoControl = 0
     xlIMEModeOn = 1
     xlIMEModeOff = 2
     xlIMEModeDisable = 3
     xlIMEModeHiragana = 4
     xlIMEModeKatakana = 5
     xlIMEModeKatakanaHalf = 6
     xlIMEModeAlphaFull = 7
     xlIMEModeAlpha = 8
     xlIMEModeHangulFull = 9
     xlIMEModeHangul = 10
  End Enum

  Public Enum XlDVAlertStyle
     xlValidAlertStop = 1
     xlValidAlertWarning = 2
     xlValidAlertInformation = 3
  End Enum

  Public Enum XlChartLocation
     xlLocationAsNewSheet = 1
     xlLocationAsObject = 2
     xlLocationAutomatic = 3
  End Enum

  Public Enum XlPaperSize
     xlPaper10x14 = 16
     xlPaper11x17 = 17
     xlPaperA3 = 8
     xlPaperA4 = 9
     xlPaperA4Small = 10
     xlPaperA5 = 11
     xlPaperB4 = 12
     xlPaperB5 = 13
     xlPaperCsheet = 24
     xlPaperDsheet = 25
     xlPaperEnvelope10 = 20
     xlPaperEnvelope11 = 21
     xlPaperEnvelope12 = 22
     xlPaperEnvelope14 = 23
     xlPaperEnvelope9 = 19
     xlPaperEnvelopeB4 = 33
     xlPaperEnvelopeB5 = 34
     xlPaperEnvelopeB6 = 35
     xlPaperEnvelopeC3 = 29
     xlPaperEnvelopeC4 = 30
     xlPaperEnvelopeC5 = 28
     xlPaperEnvelopeC6 = 31
     xlPaperEnvelopeC65 = 32
     xlPaperEnvelopeDL = 27
     xlPaperEnvelopeItaly = 36
     xlPaperEnvelopeMonarch = 37
     xlPaperEnvelopePersonal = 38
     xlPaperEsheet = 26
     xlPaperExecutive = 7
     xlPaperFanfoldLegalGerman = 41
     xlPaperFanfoldStdGerman = 40
     xlPaperFanfoldUS = 39
     xlPaperFolio = 14
     xlPaperLedger = 4
     xlPaperLegal = 5
     xlPaperLetter = 1
     xlPaperLetterSmall = 2
     xlPaperNote = 18
     xlPaperQuarto = 15
     xlPaperStatement = 6
     xlPaperTabloid = 3
     xlPaperUser = 256
  End Enum

  Public Enum XlPasteSpecialOperation
     xlPasteSpecialOperationAdd = 2
     xlPasteSpecialOperationDivide = 5
     xlPasteSpecialOperationMultiply = 4
     xlPasteSpecialOperationNone = -4142
     xlPasteSpecialOperationSubtract = 3
  End Enum

  Public Enum XlPasteType
     xlPasteAll = -4104
     xlPasteAllExceptBorders = 7
     xlPasteFormats = -4122
     xlPasteFormulas = -4123
     xlPasteComments = -4144
     xlPasteValues = -4163
     xlPasteColumnWidths = 8
     xlPasteValidation = 6
     xlPasteFormulasAndNumberFormats = 11
     xlPasteValuesAndNumberFormats = 12
  End Enum

  Public Enum XlPhoneticCharacterType
     xlKatakanaHalf = 0
     xlKatakana = 1
     xlHiragana = 2
     xlNoConversion = 3
  End Enum

  Public Enum XlPhoneticAlignment
     xlPhoneticAlignNoControl = 0
     xlPhoneticAlignLeft = 1
     xlPhoneticAlignCenter = 2
     xlPhoneticAlignDistributed = 3
  End Enum

  Public Enum XlPictureAppearance
     xlPrinter = 2
     xlScreen = 1
  End Enum

  Public Enum XlPivotFieldOrientation
     xlColumnField = 2
     xlDataField = 4
     xlHidden = 0
     xlPageField = 3
     xlRowField = 1
  End Enum

  Public Enum XlPivotFieldCalculation
     xlDifferenceFrom = 2
     xlIndex = 9
     xlNoAdditionalCalculation = -4143
     xlPercentDifferenceFrom = 4
     xlPercentOf = 3
     xlPercentOfColumn = 7
     xlPercentOfRow = 6
     xlPercentOfTotal = 8
     xlRunningTotal = 5
  End Enum

  Public Enum XlPlacement
     xlFreeFloating = 3
     xlMove = 2
     xlMoveAndSize = 1
  End Enum

  Public Enum XlPlatform
     xlMacintosh = 1
     xlMSDOS = 3
     xlWindows = 2
  End Enum

  Public Enum XlPrintLocation
     xlPrintSheetEnd = 1
     xlPrintInPlace = 16
     xlPrintNoComments = -4142
  End Enum

  Public Enum XlPriority
     xlPriorityHigh = -4127
     xlPriorityLow = -4134
     xlPriorityNormal = -4143
  End Enum

  Public Enum XlPTSelectionMode
     xlLabelOnly = 1
     xlDataAndLabel = 0
     xlDataOnly = 2
     xlOrigin = 3
     xlButton = 15
     xlBlanks = 4
     xlFirstRow = 256
  End Enum

  Public Enum XlRangeAutoFormat
     xlRangeAutoFormat3DEffects1 = 13
     xlRangeAutoFormat3DEffects2 = 14
     xlRangeAutoFormatAccounting1 = 4
     xlRangeAutoFormatAccounting2 = 5
     xlRangeAutoFormatAccounting3 = 6
     xlRangeAutoFormatAccounting4 = 17
     xlRangeAutoFormatClassic1 = 1
     xlRangeAutoFormatClassic2 = 2
     xlRangeAutoFormatClassic3 = 3
     xlRangeAutoFormatColor1 = 7
     xlRangeAutoFormatColor2 = 8
     xlRangeAutoFormatColor3 = 9
     xlRangeAutoFormatList1 = 10
     xlRangeAutoFormatList2 = 11
     xlRangeAutoFormatList3 = 12
     xlRangeAutoFormatLocalFormat1 = 15
     xlRangeAutoFormatLocalFormat2 = 16
     xlRangeAutoFormatLocalFormat3 = 19
     xlRangeAutoFormatLocalFormat4 = 20
     xlRangeAutoFormatReport1 = 21
     xlRangeAutoFormatReport2 = 22
     xlRangeAutoFormatReport3 = 23
     xlRangeAutoFormatReport4 = 24
     xlRangeAutoFormatReport5 = 25
     xlRangeAutoFormatReport6 = 26
     xlRangeAutoFormatReport7 = 27
     xlRangeAutoFormatReport8 = 28
     xlRangeAutoFormatReport9 = 29
     xlRangeAutoFormatReport10 = 30
     xlRangeAutoFormatClassicPivotTable = 31
     xlRangeAutoFormatTable1 = 32
     xlRangeAutoFormatTable2 = 33
     xlRangeAutoFormatTable3 = 34
     xlRangeAutoFormatTable4 = 35
     xlRangeAutoFormatTable5 = 36
     xlRangeAutoFormatTable6 = 37
     xlRangeAutoFormatTable7 = 38
     xlRangeAutoFormatTable8 = 39
     xlRangeAutoFormatTable9 = 40
     xlRangeAutoFormatTable10 = 41
     xlRangeAutoFormatPTNone = 42
     xlRangeAutoFormatNone = -4142
     xlRangeAutoFormatSimple = -4154
  End Enum

  Public Enum XlReferenceType
     xlAbsolute = 1
     xlAbsRowRelColumn = 2
     xlRelative = 4
     xlRelRowAbsColumn = 3
  End Enum

  Public Enum XlLayoutFormType
     xlTabular = 0
     xlOutline = 1
  End Enum

  Public Enum XlRoutingSlipDelivery
     xlAllAtOnce = 2
     xlOneAfterAnother = 1
  End Enum

  Public Enum XlRoutingSlipStatus
     xlNotYetRouted = 0
     xlRoutingComplete = 2
     xlRoutingInProgress = 1
  End Enum

  Public Enum XlRunAutoMacro
     xlAutoActivate = 3
     xlAutoClose = 2
     xlAutoDeactivate = 4
     xlAutoOpen = 1
  End Enum

  Public Enum XlSaveAction
     xlDoNotSaveChanges = 2
     xlSaveChanges = 1
  End Enum

  Public Enum XlSaveAsAccessMode
     xlExclusive = 3
     xlNoChange = 1
     xlShared = 2
  End Enum

  Public Enum XlSaveConflictResolution
     xlLocalSessionChanges = 2
     xlOtherSessionChanges = 3
     xlUserResolution = 1
  End Enum

  Public Enum XlSearchDirection
     xlNext = 1
     xlPrevious = 2
  End Enum

  Public Enum XlSearchOrder
     xlByColumns = 2
     xlByRows = 1
  End Enum

  Public Enum XlSheetVisibility
     xlSheetVisible = -1
     xlSheetHidden = 0
     xlSheetVeryHidden = 2
  End Enum

  Public Enum XlSortMethod
     xlPinYin = 1
     xlStroke = 2
  End Enum

  Public Enum XlSortMethodOld
     xlCodePage = 2
     xlSyllabary = 1
  End Enum

  Public Enum XlSortOrder
     xlAscending = 1
     xlDescending = 2
  End Enum

  Public Enum XlSortOrientation
     xlSortRows = 2
     xlSortColumns = 1
  End Enum

  Public Enum XlSortType
     xlSortLabels = 2
     xlSortValues = 1
  End Enum

  Public Enum XlSpecialCellsValue
     xlErrors = 16
     xlLogical = 4
     xlNumbers = 1
     xlTextValues = 2
  End Enum

  Public Enum XlSubscribeToFormat
     xlSubscribeToPicture = -4147
     xlSubscribeToText = -4158
  End Enum

  Public Enum XlSummaryRow
     xlSummaryAbove = 0
     xlSummaryBelow = 1
  End Enum

  Public Enum XlSummaryColumn
     xlSummaryOnLeft = -4131
     xlSummaryOnRight = -4152
  End Enum

  Public Enum XlSummaryReportType
     xlSummaryPivotTable = -4148
     xlStandardSummary = 1
  End Enum

  Public Enum XlTabPosition
     xlTabPositionFirst = 0
     xlTabPositionLast = 1
  End Enum

  Public Enum XlTextParsingType
     xlDelimited = 1
     xlFixedWidth = 2
  End Enum

  Public Enum XlTextQualifier
     xlTextQualifierDoubleQuote = 1
     xlTextQualifierNone = -4142
     xlTextQualifierSingleQuote = 2
  End Enum

  Public Enum XlWBATemplate
     xlWBATChart = -4109
     xlWBATExcel4IntlMacroSheet = 4
     xlWBATExcel4MacroSheet = 3
     xlWBATWorksheet = -4167
  End Enum

  Public Enum XlWindowView
     xlNormalView = 1
     xlPageBreakPreview = 2
  End Enum

  Public Enum XlXLMMacroType
     xlCommand = 2
     xlFunction = 1
     xlNotXLM = 3
  End Enum

  Public Enum XlYesNoGuess
     xlGuess = 0
     xlNo = 2
     xlYes = 1
  End Enum

  Public Enum XlBordersIndex
     xlInsideHorizontal = 12
     xlInsideVertical = 11
     xlDiagonalDown = 5
     xlDiagonalUp = 6
     xlEdgeBottom = 9
     xlEdgeLeft = 7
     xlEdgeRight = 10
     xlEdgeTop = 8
  End Enum

  Public Enum XlToolbarProtection
     xlNoButtonChanges = 1
     xlNoChanges = 4
     xlNoDockingChanges = 3
     xlToolbarProtectionNone = -4143
     xlNoShapeChanges = 2
  End Enum

  Public Enum XlBuiltInDialog
     xlDialogOpen = 1
     xlDialogOpenLinks = 2
     xlDialogSaveAs = 5
     xlDialogFileDelete = 6
     xlDialogPageSetup = 7
     xlDialogPrint = 8
     xlDialogPrinterSetup = 9
     xlDialogArrangeAll = 12
     xlDialogWindowSize = 13
     xlDialogWindowMove = 14
     xlDialogRun = 17
     xlDialogSetPrintTitles = 23
     xlDialogFont = 26
     xlDialogDisplay = 27
     xlDialogProtectDocument = 28
     xlDialogCalculation = 32
     xlDialogExtract = 35
     xlDialogDataDelete = 36
     xlDialogSort = 39
     xlDialogDataSeries = 40
     xlDialogTable = 41
     xlDialogFormatNumber = 42
     xlDialogAlignment = 43
     xlDialogStyle = 44
     xlDialogBorder = 45
     xlDialogCellProtection = 46
     xlDialogColumnWidth = 47
     xlDialogClear = 52
     xlDialogPasteSpecial = 53
     xlDialogEditDelete = 54
     xlDialogInsert = 55
     xlDialogPasteNames = 58
     xlDialogDefineName = 61
     xlDialogCreateNames = 62
     xlDialogFormulaGoto = 63
     xlDialogFormulaFind = 64
     xlDialogGalleryArea = 67
     xlDialogGalleryBar = 68
     xlDialogGalleryColumn = 69
     xlDialogGalleryLine = 70
     xlDialogGalleryPie = 71
     xlDialogGalleryScatter = 72
     xlDialogCombination = 73
     xlDialogGridlines = 76
     xlDialogAxes = 78
     xlDialogAttachText = 80
     xlDialogPatterns = 84
     xlDialogMainChart = 85
     xlDialogOverlay = 86
     xlDialogScale = 87
     xlDialogFormatLegend = 88
     xlDialogFormatText = 89
     xlDialogParse = 91
     xlDialogUnhide = 94
     xlDialogWorkspace = 95
     xlDialogActivate = 103
     xlDialogCopyPicture = 108
     xlDialogDeleteName = 110
     xlDialogDeleteFormat = 111
     xlDialogNew = 119
     xlDialogRowHeight = 127
     xlDialogFormatMove = 128
     xlDialogFormatSize = 129
     xlDialogFormulaReplace = 130
     xlDialogSelectSpecial = 132
     xlDialogApplyNames = 133
     xlDialogReplaceFont = 134
     xlDialogSplit = 137
     xlDialogOutline = 142
     xlDialogSaveWorkbook = 145
     xlDialogCopyChart = 147
     xlDialogFormatFont = 150
     xlDialogNote = 154
     xlDialogSetUpdateStatus = 159
     xlDialogColorPalette = 161
     xlDialogChangeLink = 166
     xlDialogAppMove = 170
     xlDialogAppSize = 171
     xlDialogMainChartType = 185
     xlDialogOverlayChartType = 186
     xlDialogOpenMail = 188
     xlDialogSendMail = 189
     xlDialogStandardFont = 190
     xlDialogConsolidate = 191
     xlDialogSortSpecial = 192
     xlDialogGallery3dArea = 193
     xlDialogGallery3dColumn = 194
     xlDialogGallery3dLine = 195
     xlDialogGallery3dPie = 196
     xlDialogView3d = 197
     xlDialogGoalSeek = 198
     xlDialogWorkgroup = 199
     xlDialogFillGroup = 200
     xlDialogUpdateLink = 201
     xlDialogPromote = 202
     xlDialogDemote = 203
     xlDialogShowDetail = 204
     xlDialogObjectProperties = 207
     xlDialogSaveNewObject = 208
     xlDialogApplyStyle = 212
     xlDialogAssignToObject = 213
     xlDialogObjectProtection = 214
     xlDialogCreatePublisher = 217
     xlDialogSubscribeTo = 218
     xlDialogShowToolbar = 220
     xlDialogPrintPreview = 222
     xlDialogEditColor = 223
     xlDialogFormatMain = 225
     xlDialogFormatOverlay = 226
     xlDialogEditSeries = 228
     xlDialogDefineStyle = 229
     xlDialogGalleryRadar = 249
     xlDialogEditionOptions = 251
     xlDialogZoom = 256
     xlDialogInsertObject = 259
     xlDialogSize = 261
     xlDialogMove = 262
     xlDialogFormatAuto = 269
     xlDialogGallery3dBar = 272
     xlDialogGallery3dSurface = 273
     xlDialogCustomizeToolbar = 276
     xlDialogWorkbookAdd = 281
     xlDialogWorkbookMove = 282
     xlDialogWorkbookCopy = 283
     xlDialogWorkbookOptions = 284
     xlDialogSaveWorkspace = 285
     xlDialogChartWizard = 288
     xlDialogAssignToTool = 293
     xlDialogPlacement = 300
     xlDialogFillWorkgroup = 301
     xlDialogWorkbookNew = 302
     xlDialogScenarioCells = 305
     xlDialogScenarioAdd = 307
     xlDialogScenarioEdit = 308
     xlDialogScenarioSummary = 311
     xlDialogPivotTableWizard = 312
     xlDialogPivotFieldProperties = 313
     xlDialogOptionsCalculation = 318
     xlDialogOptionsEdit = 319
     xlDialogOptionsView = 320
     xlDialogAddinManager = 321
     xlDialogMenuEditor = 322
     xlDialogAttachToolbars = 323
     xlDialogOptionsChart = 325
     xlDialogVbaInsertFile = 328
     xlDialogVbaProcedureDefinition = 330
     xlDialogRoutingSlip = 336
     xlDialogMailLogon = 339
     xlDialogInsertPicture = 342
     xlDialogGalleryDoughnut = 344
     xlDialogChartTrend = 350
     xlDialogWorkbookInsert = 354
     xlDialogOptionsTransition = 355
     xlDialogOptionsGeneral = 356
     xlDialogFilterAdvanced = 370
     xlDialogMailNextLetter = 378
     xlDialogDataLabel = 379
     xlDialogInsertTitle = 380
     xlDialogFontProperties = 381
     xlDialogMacroOptions = 382
     xlDialogWorkbookUnhide = 384
     xlDialogWorkbookName = 386
     xlDialogGalleryCustom = 388
     xlDialogAddChartAutoformat = 390
     xlDialogChartAddData = 392
     xlDialogTabOrder = 394
     xlDialogSubtotalCreate = 398
     xlDialogWorkbookTabSplit = 415
     xlDialogWorkbookProtect = 417
     xlDialogScrollbarProperties = 420
     xlDialogPivotShowPages = 421
     xlDialogTextToColumns = 422
     xlDialogFormatCharttype = 423
     xlDialogPivotFieldGroup = 433
     xlDialogPivotFieldUngroup = 434
     xlDialogCheckboxProperties = 435
     xlDialogLabelProperties = 436
     xlDialogListboxProperties = 437
     xlDialogEditboxProperties = 438
     xlDialogOpenText = 441
     xlDialogPushbuttonProperties = 445
     xlDialogFilter = 447
     xlDialogFunctionWizard = 450
     xlDialogSaveCopyAs = 456
     xlDialogOptionsListsAdd = 458
     xlDialogSeriesAxes = 460
     xlDialogSeriesX = 461
     xlDialogSeriesY = 462
     xlDialogErrorbarX = 463
     xlDialogErrorbarY = 464
     xlDialogFormatChart = 465
     xlDialogSeriesOrder = 466
     xlDialogMailEditMailer = 470
     xlDialogStandardWidth = 472
     xlDialogScenarioMerge = 473
     xlDialogProperties = 474
     xlDialogSummaryInfo = 474
     xlDialogFindFile = 475
     xlDialogActiveCellFont = 476
     xlDialogVbaMakeAddin = 478
     xlDialogFileSharing = 481
     xlDialogAutoCorrect = 485
     xlDialogCustomViews = 493
     xlDialogInsertNameLabel = 496
     xlDialogSeriesShape = 504
     xlDialogChartOptionsDataLabels = 505
     xlDialogChartOptionsDataTable = 506
     xlDialogSetBackgroundPicture = 509
     xlDialogDataValidation = 525
     xlDialogChartType = 526
     xlDialogChartLocation = 527
     xlDialogChartSourceData = 540
     xlDialogSeriesOptions = 557
     xlDialogPivotTableOptions = 567
     xlDialogPivotSolveOrder = 568
     xlDialogPivotCalculatedField = 570
     xlDialogPivotCalculatedItem = 572
     xlDialogConditionalFormatting = 583
     xlDialogInsertHyperlink = 596
     xlDialogProtectSharing = 620
     xlDialogOptionsME = 647
     xlDialogPublishAsWebPage = 653
     xlDialogPhonetic = 656
     xlDialogNewWebQuery = 667
     xlDialogImportTextFile = 666
     xlDialogExternalDataProperties = 530
     xlDialogWebOptionsGeneral = 683
     xlDialogWebOptionsFiles = 684
     xlDialogWebOptionsPictures = 685
     xlDialogWebOptionsEncoding = 686
     xlDialogWebOptionsFonts = 687
     xlDialogPivotClientServerSet = 689
     xlDialogPropertyFields = 754
     xlDialogSearch = 731
     xlDialogEvaluateFormula = 709
     xlDialogDataLabelMultiple = 723
     xlDialogChartOptionsDataLabelMultiple = 724
     xlDialogErrorChecking = 732
     xlDialogWebOptionsBrowsers = 773
     xlDialogCreateList = 796
     xlDialogPermission = 832
     xlDialogMyPermission = 834
  End Enum

  Public Enum XlParameterType
     xlPrompt = 0
     xlConstant = 1
     xlRange = 2
  End Enum

  Public Enum XlParameterDataType
     xlParamTypeUnknown = 0
     xlParamTypeChar = 1
     xlParamTypeNumeric = 2
     xlParamTypeDecimal = 3
     xlParamTypeInteger = 4
     xlParamTypeSmallInt = 5
     xlParamTypeFloat = 6
     xlParamTypeReal = 7
     xlParamTypeDouble = 8
     xlParamTypeVarChar = 12
     xlParamTypeDate = 9
     xlParamTypeTime = 10
     xlParamTypeTimestamp = 11
     xlParamTypeLongVarChar = -1
     xlParamTypeBinary = -2
     xlParamTypeVarBinary = -3
     xlParamTypeLongVarBinary = -4
     xlParamTypeBigInt = -5
     xlParamTypeTinyInt = -6
     xlParamTypeBit = -7
     xlParamTypeWChar = -8
  End Enum

  Public Enum XlFormControl
     xlButtonControl = 0
     xlCheckBox = 1
     xlDropDown = 2
     xlEditBox = 3
     xlGroupBox = 4
     xlLabel = 5
     xlListBox = 6
     xlOptionButton = 7
     xlScrollBar = 8
     xlSpinner = 9
  End Enum

  Public Enum XlSourceType
     xlSourceWorkbook = 0
     xlSourceSheet = 1
     xlSourcePrintArea = 2
     xlSourceAutoFilter = 3
     xlSourceRange = 4
     xlSourceChart = 5
     xlSourcePivotTable = 6
     xlSourceQuery = 7
  End Enum

  Public Enum XlHtmlType
     xlHtmlStatic = 0
     xlHtmlCalc = 1
     xlHtmlList = 2
     xlHtmlChart = 3
  End Enum

  Public Enum XlPivotFormatType
     xlReport1 = 0
     xlReport2 = 1
     xlReport3 = 2
     xlReport4 = 3
     xlReport5 = 4
     xlReport6 = 5
     xlReport7 = 6
     xlReport8 = 7
     xlReport9 = 8
     xlReport10 = 9
     xlTable1 = 10
     xlTable2 = 11
     xlTable3 = 12
     xlTable4 = 13
     xlTable5 = 14
     xlTable6 = 15
     xlTable7 = 16
     xlTable8 = 17
     xlTable9 = 18
     xlTable10 = 19
     xlPTClassic = 20
     xlPTNone = 21
  End Enum

  Public Enum XlCmdType
     xlCmdCube = 1
     xlCmdSql = 2
     xlCmdTable = 3
     xlCmdDefault = 4
     xlCmdList = 5
  End Enum

  Public Enum XlColumnDataType
     xlGeneralFormat = 1
     xlTextFormat = 2
     xlMDYFormat = 3
     xlDMYFormat = 4
     xlYMDFormat = 5
     xlMYDFormat = 6
     xlDYMFormat = 7
     xlYDMFormat = 8
     xlSkipColumn = 9
     xlEMDFormat = 10
  End Enum

  Public Enum XlQueryType
     xlODBCQuery = 1
     xlDAORecordset = 2
     xlWebQuery = 4
     xlOLEDBQuery = 5
     xlTextImport = 6
     xlADORecordset = 7
  End Enum

  Public Enum XlWebSelectionType
     xlEntirePage = 1
     xlAllTables = 2
     xlSpecifiedTables = 3
  End Enum

  Public Enum XlCubeFieldType
     xlHierarchy = 1
     xlMeasure = 2
     xlSet = 3
  End Enum

  Public Enum XlWebFormatting
     xlWebFormattingAll = 1
     xlWebFormattingRTF = 2
     xlWebFormattingNone = 3
  End Enum

  Public Enum XlDisplayDrawingObjects
     xlDisplayShapes = -4104
     xlHide = 3
     xlPlaceholders = 2
  End Enum

  Public Enum XlSubtototalLocationType
     xlAtTop = 1
     xlAtBottom = 2
  End Enum

  Public Enum XlPivotTableVersionList
     xlPivotTableVersion2000 = 0
     xlPivotTableVersion10 = 1
     xlPivotTableVersionCurrent = -1
  End Enum

  Public Enum XlPrintErrors
     xlPrintErrorsDisplayed = 0
     xlPrintErrorsBlank = 1
     xlPrintErrorsDash = 2
     xlPrintErrorsNA = 3
  End Enum

  Public Enum XlPivotCellType
     xlPivotCellValue = 0
     xlPivotCellPivotItem = 1
     xlPivotCellSubtotal = 2
     xlPivotCellGrandTotal = 3
     xlPivotCellDataField = 4
     xlPivotCellPivotField = 5
     xlPivotCellPageFieldItem = 6
     xlPivotCellCustomSubtotal = 7
     xlPivotCellDataPivotField = 8
     xlPivotCellBlankCell = 9
  End Enum

  Public Enum XlPivotTableMissingItems
     xlMissingItemsDefault = -1
     xlMissingItemsNone = 0
     xlMissingItemsMax = &H7EF4
  End Enum

  Public Enum XlCalculationState
     xlDone = 0
     xlCalculating = 1
     xlPending = 2
  End Enum

  Public Enum XlCalculationInterruptKey
     xlNoKey = 0
     xlEscKey = 1
     xlAnyKey = 2
  End Enum

  Public Enum XlSortDataOption
     xlSortNormal = 0
     xlSortTextAsNumbers = 1
  End Enum

  Public Enum XlUpdateLinks
     xlUpdateLinksUserSetting = 1
     xlUpdateLinksNever = 2
     xlUpdateLinksAlways = 3
  End Enum

  Public Enum XlLinkStatus
     xlLinkStatusOK = 0
     xlLinkStatusMissingFile = 1
     xlLinkStatusMissingSheet = 2
     xlLinkStatusOld = 3
     xlLinkStatusSourceNotCalculated = 4
     xlLinkStatusIndeterminate = 5
     xlLinkStatusNotStarted = 6
     xlLinkStatusInvalidName = 7
     xlLinkStatusSourceNotOpen = 8
     xlLinkStatusSourceOpen = 9
     xlLinkStatusCopiedValues = 10
  End Enum

  Public Enum XlSearchWithin
     xlWithinSheet = 1
     xlWithinWorkbook = 2
  End Enum

  Public Enum XlCorruptLoad
     xlNormalLoad = 0
     xlRepairFile = 1
     xlExtractData = 2
  End Enum

  Public Enum XlRobustConnect
     xlAsRequired = 0
     xlAlways = 1
     xlNever = 2
  End Enum

  Public Enum XlErrorChecks
     xlEvaluateToError = 1
     xlTextDate = 2
     xlNumberAsText = 3
     xlInconsistentFormula = 4
     xlOmittedCells = 5
     xlUnlockedFormulaCells = 6
     xlEmptyCellReferences = 7
     xlListDataValidation = 8
  End Enum

  Public Enum XlDataLabelSeparator
     xlDataLabelSeparatorDefault = 1
  End Enum

  Public Enum XlSmartTagDisplayMode
     xlIndicatorAndButton = 0
     xlDisplayNone = 1
     xlButtonOnly = 2
  End Enum

  Public Enum XlRangeValueDataType
     xlRangeValueDefault = 10
     xlRangeValueXMLSpreadsheet = 11
     xlRangeValueMSPersistXML = 12
  End Enum

  Public Enum XlSpeakDirection
     xlSpeakByRows = 0
     xlSpeakByColumns = 1
  End Enum

  Public Enum XlInsertFormatOrigin
     xlFormatFromLeftOrAbove = 0
     xlFormatFromRightOrBelow = 1
  End Enum

  Public Enum XlArabicModes
     xlArabicNone = 0
     xlArabicStrictAlefHamza = 1
     xlArabicStrictFinalYaa = 2
     xlArabicBothStrict = 3
  End Enum

  Public Enum XlImportDataAs
     xlQueryTable = 0
     xlPivotTableReport = 1
  End Enum

  Public Enum XlCalculatedMemberType
     xlCalculatedMember = 0
     xlCalculatedSet = 1
  End Enum

  Public Enum XlHebrewModes
     xlHebrewFullScript = 0
     xlHebrewPartialScript = 1
     xlHebrewMixedScript = 2
     xlHebrewMixedAuthorizedScript = 3
  End Enum

  Public Enum XlListObjectSourceType
     xlSrcExternal = 0
     xlSrcRange = 1
     xlSrcXml = 2
  End Enum

  Public Enum XlTextVisualLayoutType
     xlTextVisualLTR = 1
     xlTextVisualRTL = 2
  End Enum

  Public Enum XlListDataType
     xlListDataTypeNone = 0
     xlListDataTypeText = 1
     xlListDataTypeMultiLineText = 2
     xlListDataTypeNumber = 3
     xlListDataTypeCurrency = 4
     xlListDataTypeDateTime = 5
     xlListDataTypeChoice = 6
     xlListDataTypeChoiceMulti = 7
     xlListDataTypeListLookup = 8
     xlListDataTypeCheckbox = 9
     xlListDataTypeHyperLink = 10
     xlListDataTypeCounter = 11
     xlListDataTypeMultiLineRichText = 12
  End Enum

  Public Enum XlTotalsCalculation
     xlTotalsCalculationNone = 0
     xlTotalsCalculationSum = 1
     xlTotalsCalculationAverage = 2
     xlTotalsCalculationCount = 3
     xlTotalsCalculationCountNums = 4
     xlTotalsCalculationMin = 5
     xlTotalsCalculationMax = 6
     xlTotalsCalculationStdDev = 7
     xlTotalsCalculationVar = 8
  End Enum

  Public Enum XlXmlLoadOption
     xlXmlLoadPromptUser = 0
     xlXmlLoadOpenXml = 1
     xlXmlLoadImportToList = 2
     xlXmlLoadMapXml = 3
  End Enum

  Public Enum XlSmartTagControlType
     xlSmartTagControlSmartTag = 1
     xlSmartTagControlLink = 2
     xlSmartTagControlHelp = 3
     xlSmartTagControlHelpURL = 4
     xlSmartTagControlSeparator = 5
     xlSmartTagControlButton = 6
     xlSmartTagControlLabel = 7
     xlSmartTagControlImage = 8
     xlSmartTagControlCheckbox = 9
     xlSmartTagControlTextbox = 10
     xlSmartTagControlListbox = 11
     xlSmartTagControlCombo = 12
     xlSmartTagControlActiveX = 13
     xlSmartTagControlRadioGroup = 14
  End Enum

  Public Enum XlListConflict
     xlListConflictDialog = 0
     xlListConflictRetryAllConflicts = 1
     xlListConflictDiscardAllConflicts = 2
     xlListConflictError = 3
  End Enum

  Public Enum XlXmlExportResult
     xlXmlExportSuccess = 0
     xlXmlExportValidationFailed = 1
  End Enum

  Public Enum XlXmlImportResult
     xlXmlImportSuccess = 0
     xlXmlImportElementsTruncated = 1
     xlXmlImportValidationFailed = 2
  End Enum

  Kevin
  0
   
  LVL 5

  Author Comment

  by:CalmSoul
  thank Kevin
  0

  Write Comment

  Please enter a first name

  Please enter a last name

  We will never share this with anyone.

  Featured Post

  Why You Should Analyze Threat Actor TTPs

  After years of analyzing threat actor behavior, it’s become clear that at any given time there are specific tactics, techniques, and procedures (TTPs) that are particularly prevalent. By analyzing and understanding these TTPs, you can dramatically enhance your security program.

  Suggested Solutions

  Title # Comments Views Activity
  Formula to count names row by row 2 34
  Search multiple lines 3 24
  Vba and formula to change date 4 17
  Check version 13 25
  Drop Down List with Unique/Distinct Values (Part II - ComboBox or ListBox and Data Validation List Bonus!) David Miller (dlmille) Intro This article focuses on delivering unique, sorted lists to list objects (e.g., ComboBox, ListBox) and Dat…
  Today I had a very interesting conundrum that had to get solved quickly. Needless to say, it wasn't resolved quickly because when we needed it we were very rushed, but as soon as the conference call was over and I took a step back I saw the correct …
  The viewer will learn how to simulate a series of coin tosses with the rand() function and learn how to make these “tosses” depend on a predetermined probability. Flipping Coins in Excel: Enter =RAND() into cell A2: Recalculate the random variable…
  The view will learn how to download and install SIMTOOLS and FORMLIST into Excel, how to use SIMTOOLS to generate a Monte Carlo simulation of 30 sales calls, and how to calculate the conditional probability based on the results of the Monte Carlo …

  779 members asked questions and received personalized solutions in the past 7 days.

  Join the community of 500,000 technology professionals and ask your questions.

  Join & Ask a Question

  Need Help in Real-Time?

  Connect with top rated Experts

  18 Experts available now in Live!

  Get 1:1 Help Now