[Last Call] Learn how to a build a cloud-first strategyRegister Now

x
?
Solved

Excel Constants

Posted on 2007-08-02
2
Medium Priority
?
3,718 Views
Last Modified: 2009-09-04
What are the properties of excel constants in visual basic .net

for example in VB its
.PasteSpecial Paste:=xlValues

in vb.net its
 wb.Worksheets(1).Cells(6, 5).PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues)

I am looking the VB.net conversion of following

savechanges:=False
Orientation:=xlTopToBottom
xlCellTypeLastCell
0
Comment
Question by:CalmSoul
2 Comments
 
LVL 81

Accepted Solution

by:
zorvek (Kevin Jones) earned 2000 total points
ID: 19620262
Here is a complete list of all of the Excel object model constants.

' Excel types and constants

Public Enum Constants
   xlAll = -4104
   xlAutomatic = -4105
   xlBoth = 1
   xlCenter = -4108
   xlChecker = 9
   xlCircle = 8
   xlCorner = 2
   xlCrissCross = 16
   xlCross = 4
   xlDiamond = 2
   xlDistributed = -4117
   xlDoubleAccounting = 5
   xlFixedValue = 1
   xlFormats = -4122
   xlGray16 = 17
   xlGray8 = 18
   xlGrid = 15
   xlHigh = -4127
   xlInside = 2
   xlJustify = -4130
   xlLightDown = 13
   xlLightHorizontal = 11
   xlLightUp = 14
   xlLightVertical = 12
   xlLow = -4134
   xlManual = -4135
   xlMinusValues = 3
   xlModule = -4141
   xlNextToAxis = 4
   xlNone = -4142
   xlNotes = -4144
   xlOff = -4146
   xlOn = 1
   xlPercent = 2
   xlPlus = 9
   xlPlusValues = 2
   xlSemiGray75 = 10
   xlShowLabel = 4
   xlShowLabelAndPercent = 5
   xlShowPercent = 3
   xlShowValue = 2
   xlSimple = -4154
   xlSingle = 2
   xlSingleAccounting = 4
   xlSolid = 1
   xlSquare = 1
   xlStar = 5
   xlStError = 4
   xlToolbarButton = 2
   xlTriangle = 3
   xlGray25 = -4124
   xlGray50 = -4125
   xlGray75 = -4126
   xlBottom = -4107
   xlLeft = -4131
   xlRight = -4152
   xlTop = -4160
   xl3DBar = -4099
   xl3DSurface = -4103
   xlBar = 2
   xlColumn = 3
   xlCombination = -4111
   xlCustom = -4114
   xlDefaultAutoFormat = -1
   xlMaximum = 2
   xlMinimum = 4
   xlOpaque = 3
   xlTransparent = 2
   xlBidi = -5000
   xlLatin = -5001
   xlContext = -5002
   xlLTR = -5003
   xlRTL = -5004
   xlFullScript = 1
   xlPartialScript = 2
   xlMixedScript = 3
   xlMixedAuthorizedScript = 4
   xlVisualCursor = 2
   xlLogicalCursor = 1
   xlSystem = 1
   xlPartial = 3
   xlHindiNumerals = 3
   xlBidiCalendar = 3
   xlGregorian = 2
   xlComplete = 4
   xlScale = 3
   xlClosed = 3
   xlColor1 = 7
   xlColor2 = 8
   xlColor3 = 9
   xlConstants = 2
   xlContents = 2
   xlBelow = 1
   xlCascade = 7
   xlCenterAcrossSelection = 7
   xlChart4 = 2
   xlChartSeries = 17
   xlChartShort = 6
   xlChartTitles = 18
   xlClassic1 = 1
   xlClassic2 = 2
   xlClassic3 = 3
   xl3DEffects1 = 13
   xl3DEffects2 = 14
   xlAbove = 0
   xlAccounting1 = 4
   xlAccounting2 = 5
   xlAccounting3 = 6
   xlAccounting4 = 17
   xlAdd = 2
   xlDebugCodePane = 13
   xlDesktop = 9
   xlDirect = 1
   xlDivide = 5
   xlDoubleClosed = 5
   xlDoubleOpen = 4
   xlDoubleQuote = 1
   xlEntireChart = 20
   xlExcelMenus = 1
   xlExtended = 3
   xlFill = 5
   xlFirst = 0
   xlFloating = 5
   xlFormula = 5
   xlGeneral = 1
   xlGridline = 22
   xlIcons = 1
   xlImmediatePane = 12
   xlInteger = 2
   xlLast = 1
   xlLastCell = 11
   xlList1 = 10
   xlList2 = 11
   xlList3 = 12
   xlLocalFormat1 = 15
   xlLocalFormat2 = 16
   xlLong = 3
   xlLotusHelp = 2
   xlMacrosheetCell = 7
   xlMixed = 2
   xlMultiply = 4
   xlNarrow = 1
   xlNoDocuments = 3
   xlOpen = 2
   xlOutside = 3
   xlReference = 4
   xlSemiautomatic = 2
   xlShort = 1
   xlSingleQuote = 2
   xlStrict = 2
   xlSubtract = 3
   xlTextBox = 16
   xlTiled = 1
   xlTitleBar = 8
   xlToolbar = 1
   xlVisible = 12
   xlWatchPane = 11
   xlWide = 3
   xlWorkbookTab = 6
   xlWorksheet4 = 1
   xlWorksheetCell = 3
   xlWorksheetShort = 5
   xlAllExceptBorders = 7
   xlLeftToRight = 2
   xlTopToBottom = 1
   xlVeryHidden = 2
   xlDrawingObject = 14
End Enum

Public Enum XlCreator
   xlCreatorCode = &H5843454C
End Enum

Public Enum XlChartGallery
   xlBuiltIn = 21
   xlUserDefined = 22
   xlAnyGallery = 23
End Enum

Public Enum XlColorIndex
   xlColorIndexAutomatic = -4105
   xlColorIndexNone = -4142
End Enum

Public Enum XlEndStyleCap
   xlCap = 1
   xlNoCap = 2
End Enum

Public Enum XlRowCol
   xlColumns = 2
   xlRows = 1
End Enum

Public Enum XlScaleType
   xlScaleLinear = -4132
   xlScaleLogarithmic = -4133
End Enum

Public Enum XlDataSeriesType
   xlAutoFill = 4
   xlChronological = 3
   xlGrowth = 2
   xlDataSeriesLinear = -4132
End Enum

Public Enum XlAxisCrosses
   xlAxisCrossesAutomatic = -4105
   xlAxisCrossesCustom = -4114
   xlAxisCrossesMaximum = 2
   xlAxisCrossesMinimum = 4
End Enum

Public Enum XlAxisGroup
   xlPrimary = 1
   xlSecondary = 2
End Enum

Public Enum XlBackground
   xlBackgroundAutomatic = -4105
   xlBackgroundOpaque = 3
   xlBackgroundTransparent = 2
End Enum

Public Enum XlWindowState
   xlMaximized = -4137
   xlMinimized = -4140
   xlNormal = -4143
End Enum

Public Enum XlAxisType
   xlCategory = 1
   xlSeriesAxis = 3
   xlValue = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadLength
   xlArrowHeadLengthLong = 3
   xlArrowHeadLengthMedium = -4138
   xlArrowHeadLengthShort = 1
End Enum

Public Enum XlVAlign
   xlVAlignBottom = -4107
   xlVAlignCenter = -4108
   xlVAlignDistributed = -4117
   xlVAlignJustify = -4130
   xlVAlignTop = -4160
End Enum

Public Enum XlTickMark
   xlTickMarkCross = 4
   xlTickMarkInside = 2
   xlTickMarkNone = -4142
   xlTickMarkOutside = 3
End Enum

Public Enum XlErrorBarDirection
   xlX = -4168
   xlY = 1
End Enum

Public Enum XlErrorBarInclude
   xlErrorBarIncludeBoth = 1
   xlErrorBarIncludeMinusValues = 3
   xlErrorBarIncludeNone = -4142
   xlErrorBarIncludePlusValues = 2
End Enum

Public Enum XlDisplayBlanksAs
   xlInterpolated = 3
   xlNotPlotted = 1
   xlZero = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadStyle
   xlArrowHeadStyleClosed = 3
   xlArrowHeadStyleDoubleClosed = 5
   xlArrowHeadStyleDoubleOpen = 4
   xlArrowHeadStyleNone = -4142
   xlArrowHeadStyleOpen = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadWidth
   xlArrowHeadWidthMedium = -4138
   xlArrowHeadWidthNarrow = 1
   xlArrowHeadWidthWide = 3
End Enum

Public Enum XlHAlign
   xlHAlignCenter = -4108
   xlHAlignCenterAcrossSelection = 7
   xlHAlignDistributed = -4117
   xlHAlignFill = 5
   xlHAlignGeneral = 1
   xlHAlignJustify = -4130
   xlHAlignLeft = -4131
   xlHAlignRight = -4152
End Enum

Public Enum XlTickLabelPosition
   xlTickLabelPositionHigh = -4127
   xlTickLabelPositionLow = -4134
   xlTickLabelPositionNextToAxis = 4
   xlTickLabelPositionNone = -4142
End Enum

Public Enum XlLegendPosition
   xlLegendPositionBottom = -4107
   xlLegendPositionCorner = 2
   xlLegendPositionLeft = -4131
   xlLegendPositionRight = -4152
   xlLegendPositionTop = -4160
End Enum

Public Enum XlChartPictureType
   xlStackScale = 3
   xlStack = 2
   xlStretch = 1
End Enum

Public Enum XlChartPicturePlacement
   xlSides = 1
   xlEnd = 2
   xlEndSides = 3
   xlFront = 4
   xlFrontSides = 5
   xlFrontEnd = 6
   xlAllFaces = 7
End Enum

Public Enum XlOrientation
   xlDownward = -4170
   xlHorizontal = -4128
   xlUpward = -4171
   xlVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlTickLabelOrientation
   xlTickLabelOrientationAutomatic = -4105
   xlTickLabelOrientationDownward = -4170
   xlTickLabelOrientationHorizontal = -4128
   xlTickLabelOrientationUpward = -4171
   xlTickLabelOrientationVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlBorderWeight
   xlHairline = 1
   xlMedium = -4138
   xlThick = 4
   xlThin = 2
End Enum

Public Enum XlDataSeriesDate
   xlDay = 1
   xlMonth = 3
   xlWeekday = 2
   xlYear = 4
End Enum

Public Enum XlUnderlineStyle
   xlUnderlineStyleDouble = -4119
   xlUnderlineStyleDoubleAccounting = 5
   xlUnderlineStyleNone = -4142
   xlUnderlineStyleSingle = 2
   xlUnderlineStyleSingleAccounting = 4
End Enum

Public Enum XlErrorBarType
   xlErrorBarTypeCustom = -4114
   xlErrorBarTypeFixedValue = 1
   xlErrorBarTypePercent = 2
   xlErrorBarTypeStDev = -4155
   xlErrorBarTypeStError = 4
End Enum

Public Enum XlTrendlineType
   xlExponential = 5
   xlLinear = -4132
   xlLogarithmic = -4133
   xlMovingAvg = 6
   xlPolynomial = 3
   xlPower = 4
End Enum

Public Enum XlLineStyle
   xlContinuous = 1
   xlDash = -4115
   xlDashDot = 4
   xlDashDotDot = 5
   xlDot = -4118
   xlDouble = -4119
   xlSlantDashDot = 13
   xlLineStyleNone = -4142
End Enum

Public Enum XlDataLabelsType
   xlDataLabelsShowNone = -4142
   xlDataLabelsShowValue = 2
   xlDataLabelsShowPercent = 3
   xlDataLabelsShowLabel = 4
   xlDataLabelsShowLabelAndPercent = 5
   xlDataLabelsShowBubbleSizes = 6
End Enum

Public Enum XlMarkerStyle
   xlMarkerStyleAutomatic = -4105
   xlMarkerStyleCircle = 8
   xlMarkerStyleDash = -4115
   xlMarkerStyleDiamond = 2
   xlMarkerStyleDot = -4118
   xlMarkerStyleNone = -4142
   xlMarkerStylePicture = -4147
   xlMarkerStylePlus = 9
   xlMarkerStyleSquare = 1
   xlMarkerStyleStar = 5
   xlMarkerStyleTriangle = 3
   xlMarkerStyleX = -4168
End Enum

Public Enum XlPictureConvertorType
   xlBMP = 1
   xlCGM = 7
   xlDRW = 4
   xlDXF = 5
   xlEPS = 8
   xlHGL = 6
   xlPCT = 13
   xlPCX = 10
   xlPIC = 11
   xlPLT = 12
   xlTIF = 9
   xlWMF = 2
   xlWPG = 3
End Enum

Public Enum XlPattern
   xlPatternAutomatic = -4105
   xlPatternChecker = 9
   xlPatternCrissCross = 16
   xlPatternDown = -4121
   xlPatternGray16 = 17
   xlPatternGray25 = -4124
   xlPatternGray50 = -4125
   xlPatternGray75 = -4126
   xlPatternGray8 = 18
   xlPatternGrid = 15
   xlPatternHorizontal = -4128
   xlPatternLightDown = 13
   xlPatternLightHorizontal = 11
   xlPatternLightUp = 14
   xlPatternLightVertical = 12
   xlPatternNone = -4142
   xlPatternSemiGray75 = 10
   xlPatternSolid = 1
   xlPatternUp = -4162
   xlPatternVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlChartSplitType
   xlSplitByPosition = 1
   xlSplitByPercentValue = 3
   xlSplitByCustomSplit = 4
   xlSplitByValue = 2
End Enum

Public Enum XlDisplayUnit
   xlHundreds = -2
   xlThousands = -3
   xlTenThousands = -4
   xlHundredThousands = -5
   xlMillions = -6
   xlTenMillions = -7
   xlHundredMillions = -8
   xlThousandMillions = -9
   xlMillionMillions = -10
End Enum

Public Enum XlDataLabelPosition
   xlLabelPositionCenter = -4108
   xlLabelPositionAbove = 0
   xlLabelPositionBelow = 1
   xlLabelPositionLeft = -4131
   xlLabelPositionRight = -4152
   xlLabelPositionOutsideEnd = 2
   xlLabelPositionInsideEnd = 3
   xlLabelPositionInsideBase = 4
   xlLabelPositionBestFit = 5
   xlLabelPositionMixed = 6
   xlLabelPositionCustom = 7
End Enum

Public Enum XlTimeUnit
   xlDays = 0
   xlMonths = 1
   xlYears = 2
End Enum

Public Enum XlCategoryType
   xlCategoryScale = 2
   xlTimeScale = 3
   xlAutomaticScale = -4105
End Enum

Public Enum XlBarShape
   xlBox = 0
   xlPyramidToPoint = 1
   xlPyramidToMax = 2
   xlCylinder = 3
   xlConeToPoint = 4
   xlConeToMax = 5
End Enum

Public Enum XlChartType
   xlColumnClustered = 51
   xlColumnStacked = 52
   xlColumnStacked100 = 53
   xl3DColumnClustered = 54
   xl3DColumnStacked = 55
   xl3DColumnStacked100 = 56
   xlBarClustered = 57
   xlBarStacked = 58
   xlBarStacked100 = 59
   xl3DBarClustered = 60
   xl3DBarStacked = 61
   xl3DBarStacked100 = 62
   xlLineStacked = 63
   xlLineStacked100 = 64
   xlLineMarkers = 65
   xlLineMarkersStacked = 66
   xlLineMarkersStacked100 = 67
   xlPieOfPie = 68
   xlPieExploded = 69
   xl3DPieExploded = 70
   xlBarOfPie = 71
   xlXYScatterSmooth = 72
   xlXYScatterSmoothNoMarkers = 73
   xlXYScatterLines = 74
   xlXYScatterLinesNoMarkers = 75
   xlAreaStacked = 76
   xlAreaStacked100 = 77
   xl3DAreaStacked = 78
   xl3DAreaStacked100 = 79
   xlDoughnutExploded = 80
   xlRadarMarkers = 81
   xlRadarFilled = 82
   xlSurface = 83
   xlSurfaceWireframe = 84
   xlSurfaceTopView = 85
   xlSurfaceTopViewWireframe = 86
   xlBubble = 15
   xlBubble3DEffect = 87
   xlStockHLC = 88
   xlStockOHLC = 89
   xlStockVHLC = 90
   xlStockVOHLC = 91
   xlCylinderColClustered = 92
   xlCylinderColStacked = 93
   xlCylinderColStacked100 = 94
   xlCylinderBarClustered = 95
   xlCylinderBarStacked = 96
   xlCylinderBarStacked100 = 97
   xlCylinderCol = 98
   xlConeColClustered = 99
   xlConeColStacked = 100
   xlConeColStacked100 = 101
   xlConeBarClustered = 102
   xlConeBarStacked = 103
   xlConeBarStacked100 = 104
   xlConeCol = 105
   xlPyramidColClustered = 106
   xlPyramidColStacked = 107
   xlPyramidColStacked100 = 108
   xlPyramidBarClustered = 109
   xlPyramidBarStacked = 110
   xlPyramidBarStacked100 = 111
   xlPyramidCol = 112
   xl3DColumn = -4100
   xlLine = 4
   xl3DLine = -4101
   xl3DPie = -4102
   xlPie = 5
   xlXYScatter = -4169
   xl3DArea = -4098
   xlArea = 1
   xlDoughnut = -4120
   xlRadar = -4151
End Enum

Public Enum XlChartItem
   xlDataLabel = 0
   xlChartArea = 2
   xlSeries = 3
   xlChartTitle = 4
   xlWalls = 5
   xlCorners = 6
   xlDataTable = 7
   xlTrendline = 8
   xlErrorBars = 9
   xlXErrorBars = 10
   xlYErrorBars = 11
   xlLegendEntry = 12
   xlLegendKey = 13
   xlShape = 14
   xlMajorGridlines = 15
   xlMinorGridlines = 16
   xlAxisTitle = 17
   xlUpBars = 18
   xlPlotArea = 19
   xlDownBars = 20
   xlAxis = 21
   xlSeriesLines = 22
   xlFloor = 23
   xlLegend = 24
   xlHiLoLines = 25
   xlDropLines = 26
   xlRadarAxisLabels = 27
   xlNothing = 28
   xlLeaderLines = 29
   xlDisplayUnitLabel = 30
   xlPivotChartFieldButton = 31
   xlPivotChartDropZone = 32
End Enum

Public Enum XlSizeRepresents
   xlSizeIsWidth = 2
   xlSizeIsArea = 1
End Enum

Public Enum XlInsertShiftDirection
   xlShiftDown = -4121
   xlShiftToRight = -4161
End Enum

Public Enum XlDeleteShiftDirection
   xlShiftToLeft = -4159
   xlShiftUp = -4162
End Enum

Public Enum XlDirection
   xlDown = -4121
   xlToLeft = -4159
   xlToRight = -4161
   xlUp = -4162
End Enum

Public Enum XlConsolidationFunction
   xlAverage = -4106
   xlCount = -4112
   xlCountNums = -4113
   xlMax = -4136
   xlMin = -4139
   xlProduct = -4149
   xlStDev = -4155
   xlStDevP = -4156
   xlSum = -4157
   xlVar = -4164
   xlVarP = -4165
   xlUnknown = 1000
End Enum

Public Enum XlSheetType
   xlChart = -4109
   xlDialogSheet = -4116
   xlExcel4IntlMacroSheet = 4
   xlExcel4MacroSheet = 3
   xlWorksheet = -4167
End Enum

Public Enum XlLocationInTable
   xlColumnHeader = -4110
   xlColumnItem = 5
   xlDataHeader = 3
   xlDataItem = 7
   xlPageHeader = 2
   xlPageItem = 6
   xlRowHeader = -4153
   xlRowItem = 4
   xlTableBody = 8
End Enum

Public Enum XlFindLookIn
   xlFormulas = -4123
   xlComments = -4144
   xlValues = -4163
End Enum

Public Enum XlWindowType
   xlChartAsWindow = 5
   xlChartInPlace = 4
   xlClipboard = 3
   xlInfo = -4129
   xlWorkbook = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldDataType
   xlDate = 2
   xlNumber = -4145
   xlText = -4158
End Enum

Public Enum XlCopyPictureFormat
   xlBitmap = 2
   xlPicture = -4147
End Enum

Public Enum XlPivotTableSourceType
   xlScenario = 4
   xlConsolidation = 3
   xlDatabase = 1
   xlExternal = 2
   xlPivotTable = -4148
End Enum

Public Enum XlReferenceStyle
   xlA1 = 1
   xlR1C1 = -4150
End Enum

Public Enum XlMSApplication
   xlMicrosoftAccess = 4
   xlMicrosoftFoxPro = 5
   xlMicrosoftMail = 3
   xlMicrosoftPowerPoint = 2
   xlMicrosoftProject = 6
   xlMicrosoftSchedulePlus = 7
   xlMicrosoftWord = 1
End Enum

Public Enum XlMouseButton
   xlNoButton = 0
   xlPrimaryButton = 1
   xlSecondaryButton = 2
End Enum

Public Enum XlCutCopyMode
   xlCopy = 1
   xlCut = 2
End Enum

Public Enum XlFillWith
   xlFillWithAll = -4104
   xlFillWithContents = 2
   xlFillWithFormats = -4122
End Enum

Public Enum XlFilterAction
   xlFilterCopy = 2
   xlFilterInPlace = 1
End Enum

Public Enum XlOrder
   xlDownThenOver = 1
   xlOverThenDown = 2
End Enum

Public Enum XlLinkType
   xlLinkTypeExcelLinks = 1
   xlLinkTypeOLELinks = 2
End Enum

Public Enum XlApplyNamesOrder
   xlColumnThenRow = 2
   xlRowThenColumn = 1
End Enum

Public Enum XlEnableCancelKey
   xlDisabled = 0
   xlErrorHandler = 2
   xlInterrupt = 1
End Enum

Public Enum XlPageBreak
   xlPageBreakAutomatic = -4105
   xlPageBreakManual = -4135
   xlPageBreakNone = -4142
End Enum

Public Enum XlOLEType
   xlOLEControl = 2
   xlOLEEmbed = 1
   xlOLELink = 0
End Enum

Public Enum XlPageOrientation
   xlLandscape = 2
   xlPortrait = 1
End Enum

Public Enum XlLinkInfo
   xlEditionDate = 2
   xlUpdateState = 1
   xlLinkInfoStatus = 3
End Enum

Public Enum XlCommandUnderlines
   xlCommandUnderlinesAutomatic = -4105
   xlCommandUnderlinesOff = -4146
   xlCommandUnderlinesOn = 1
End Enum

Public Enum XlOLEVerb
   xlVerbOpen = 2
   xlVerbPrimary = 1
End Enum

Public Enum XlCalculation
   xlCalculationAutomatic = -4105
   xlCalculationManual = -4135
   xlCalculationSemiautomatic = 2
End Enum

Public Enum XlFileAccess
   xlReadOnly = 3
   xlReadWrite = 2
End Enum

Public Enum XlEditionType
   xlPublisher = 1
   xlSubscriber = 2
End Enum

Public Enum XlObjectSize
   xlFitToPage = 2
   xlFullPage = 3
   xlScreenSize = 1
End Enum

Public Enum XlLookAt
   xlPart = 2
   xlWhole = 1
End Enum

Public Enum XlMailSystem
   xlMAPI = 1
   xlNoMailSystem = 0
   xlPowerTalk = 2
End Enum

Public Enum XlLinkInfoType
   xlLinkInfoOLELinks = 2
   xlLinkInfoPublishers = 5
   xlLinkInfoSubscribers = 6
End Enum

Public Enum XlCVError
   xlErrDiv0 = 2007
   xlErrNA = 2042
   xlErrName = 2029
   xlErrNull = 2000
   xlErrNum = 2036
   xlErrRef = 2023
   xlErrValue = 2015
End Enum

Public Enum XlEditionFormat
   xlBIFF = 2
   xlPICT = 1
   xlRTF = 4
   xlVALU = 8
End Enum

Public Enum XlLink
   xlExcelLinks = 1
   xlOLELinks = 2
   xlPublishers = 5
   xlSubscribers = 6
End Enum

Public Enum XlCellType
   xlCellTypeBlanks = 4
   xlCellTypeConstants = 2
   xlCellTypeFormulas = -4123
   xlCellTypeLastCell = 11
   xlCellTypeComments = -4144
   xlCellTypeVisible = 12
   xlCellTypeAllFormatConditions = -4172
   xlCellTypeSameFormatConditions = -4173
   xlCellTypeAllValidation = -4174
   xlCellTypeSameValidation = -4175
End Enum

Public Enum XlArrangeStyle
   xlArrangeStyleCascade = 7
   xlArrangeStyleHorizontal = -4128
   xlArrangeStyleTiled = 1
   xlArrangeStyleVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlMousePointer
   xlIBeam = 3
   xlDefault = -4143
   xlNorthwestArrow = 1
   xlWait = 2
End Enum

Public Enum XlEditionOptionsOption
   xlAutomaticUpdate = 4
   xlCancel = 1
   xlChangeAttributes = 6
   xlManualUpdate = 5
   xlOpenSource = 3
   xlSelect = 3
   xlSendPublisher = 2
   xlUpdateSubscriber = 2
End Enum

Public Enum XlAutoFillType
   xlFillCopy = 1
   xlFillDays = 5
   xlFillDefault = 0
   xlFillFormats = 3
   xlFillMonths = 7
   xlFillSeries = 2
   xlFillValues = 4
   xlFillWeekdays = 6
   xlFillYears = 8
   xlGrowthTrend = 10
   xlLinearTrend = 9
End Enum

Public Enum XlAutoFilterOperator
   xlAnd = 1
   xlBottom10Items = 4
   xlBottom10Percent = 6
   xlOr = 2
   xlTop10Items = 3
   xlTop10Percent = 5
End Enum

Public Enum XlClipboardFormat
   xlClipboardFormatBIFF = 8
   xlClipboardFormatBIFF2 = 18
   xlClipboardFormatBIFF3 = 20
   xlClipboardFormatBIFF4 = 30
   xlClipboardFormatBinary = 15
   xlClipboardFormatBitmap = 9
   xlClipboardFormatCGM = 13
   xlClipboardFormatCSV = 5
   xlClipboardFormatDIF = 4
   xlClipboardFormatDspText = 12
   xlClipboardFormatEmbeddedObject = 21
   xlClipboardFormatEmbedSource = 22
   xlClipboardFormatLink = 11
   xlClipboardFormatLinkSource = 23
   xlClipboardFormatLinkSourceDesc = 32
   xlClipboardFormatMovie = 24
   xlClipboardFormatNative = 14
   xlClipboardFormatObjectDesc = 31
   xlClipboardFormatObjectLink = 19
   xlClipboardFormatOwnerLink = 17
   xlClipboardFormatPICT = 2
   xlClipboardFormatPrintPICT = 3
   xlClipboardFormatRTF = 7
   xlClipboardFormatScreenPICT = 29
   xlClipboardFormatStandardFont = 28
   xlClipboardFormatStandardScale = 27
   xlClipboardFormatSYLK = 6
   xlClipboardFormatTable = 16
   xlClipboardFormatText = 0
   xlClipboardFormatToolFace = 25
   xlClipboardFormatToolFacePICT = 26
   xlClipboardFormatVALU = 1
   xlClipboardFormatWK1 = 10
End Enum

Public Enum XlFileFormat
   xlAddIn = 18
   xlCSV = 6
   xlCSVMac = 22
   xlCSVMSDOS = 24
   xlCSVWindows = 23
   xlDBF2 = 7
   xlDBF3 = 8
   xlDBF4 = 11
   xlDIF = 9
   xlExcel2 = 16
   xlExcel2FarEast = 27
   xlExcel3 = 29
   xlExcel4 = 33
   xlExcel5 = 39
   xlExcel7 = 39
   xlExcel9795 = 43
   xlExcel4Workbook = 35
   xlIntlAddIn = 26
   xlIntlMacro = 25
   xlWorkbookNormal = -4143
   xlSYLK = 2
   xlTemplate = 17
   xlCurrentPlatformText = -4158
   xlTextMac = 19
   xlTextMSDOS = 21
   xlTextPrinter = 36
   xlTextWindows = 20
   xlWJ2WD1 = 14
   xlWK1 = 5
   xlWK1ALL = 31
   xlWK1FMT = 30
   xlWK3 = 15
   xlWK4 = 38
   xlWK3FM3 = 32
   xlWKS = 4
   xlWorks2FarEast = 28
   xlWQ1 = 34
   xlWJ3 = 40
   xlWJ3FJ3 = 41
   xlUnicodeText = 42
   xlHtml = 44
   xlWebArchive = 45
   xlXMLSpreadsheet = 46
End Enum

Public Enum XlApplicationInternational
   xl24HourClock = 33
   xl4DigitYears = 43
   xlAlternateArraySeparator = 16
   xlColumnSeparator = 14
   xlCountryCode = 1
   xlCountrySetting = 2
   xlCurrencyBefore = 37
   xlCurrencyCode = 25
   xlCurrencyDigits = 27
   xlCurrencyLeadingZeros = 40
   xlCurrencyMinusSign = 38
   xlCurrencyNegative = 28
   xlCurrencySpaceBefore = 36
   xlCurrencyTrailingZeros = 39
   xlDateOrder = 32
   xlDateSeparator = 17
   xlDayCode = 21
   xlDayLeadingZero = 42
   xlDecimalSeparator = 3
   xlGeneralFormatName = 26
   xlHourCode = 22
   xlLeftBrace = 12
   xlLeftBracket = 10
   xlListSeparator = 5
   xlLowerCaseColumnLetter = 9
   xlLowerCaseRowLetter = 8
   xlMDY = 44
   xlMetric = 35
   xlMinuteCode = 23
   xlMonthCode = 20
   xlMonthLeadingZero = 41
   xlMonthNameChars = 30
   xlNoncurrencyDigits = 29
   xlNonEnglishFunctions = 34
   xlRightBrace = 13
   xlRightBracket = 11
   xlRowSeparator = 15
   xlSecondCode = 24
   xlThousandsSeparator = 4
   xlTimeLeadingZero = 45
   xlTimeSeparator = 18
   xlUpperCaseColumnLetter = 7
   xlUpperCaseRowLetter = 6
   xlWeekdayNameChars = 31
   xlYearCode = 19
End Enum

Public Enum XlPageBreakExtent
   xlPageBreakFull = 1
   xlPageBreakPartial = 2
End Enum

Public Enum XlCellInsertionMode
   xlOverwriteCells = 0
   xlInsertDeleteCells = 1
   xlInsertEntireRows = 2
End Enum

Public Enum XlFormulaLabel
   xlNoLabels = -4142
   xlRowLabels = 1
   xlColumnLabels = 2
   xlMixedLabels = 3
End Enum

Public Enum XlHighlightChangesTime
   xlSinceMyLastSave = 1
   xlAllChanges = 2
   xlNotYetReviewed = 3
End Enum

Public Enum XlCommentDisplayMode
   xlNoIndicator = 0
   xlCommentIndicatorOnly = -1
   xlCommentAndIndicator = 1
End Enum

Public Enum XlFormatConditionType
   xlCellValue = 1
   xlExpression = 2
End Enum

Public Enum XlFormatConditionOperator
   xlBetween = 1
   xlNotBetween = 2
   xlEqual = 3
   xlNotEqual = 4
   xlGreater = 5
   xlLess = 6
   xlGreaterEqual = 7
   xlLessEqual = 8
End Enum

Public Enum XlEnableSelection
   xlNoRestrictions = 0
   xlUnlockedCells = 1
   xlNoSelection = -4142
End Enum

Public Enum XlDVType
   xlValidateInputOnly = 0
   xlValidateWholeNumber = 1
   xlValidateDecimal = 2
   xlValidateList = 3
   xlValidateDate = 4
   xlValidateTime = 5
   xlValidateTextLength = 6
   xlValidateCustom = 7
End Enum

Public Enum XlIMEMode
   xlIMEModeNoControl = 0
   xlIMEModeOn = 1
   xlIMEModeOff = 2
   xlIMEModeDisable = 3
   xlIMEModeHiragana = 4
   xlIMEModeKatakana = 5
   xlIMEModeKatakanaHalf = 6
   xlIMEModeAlphaFull = 7
   xlIMEModeAlpha = 8
   xlIMEModeHangulFull = 9
   xlIMEModeHangul = 10
End Enum

Public Enum XlDVAlertStyle
   xlValidAlertStop = 1
   xlValidAlertWarning = 2
   xlValidAlertInformation = 3
End Enum

Public Enum XlChartLocation
   xlLocationAsNewSheet = 1
   xlLocationAsObject = 2
   xlLocationAutomatic = 3
End Enum

Public Enum XlPaperSize
   xlPaper10x14 = 16
   xlPaper11x17 = 17
   xlPaperA3 = 8
   xlPaperA4 = 9
   xlPaperA4Small = 10
   xlPaperA5 = 11
   xlPaperB4 = 12
   xlPaperB5 = 13
   xlPaperCsheet = 24
   xlPaperDsheet = 25
   xlPaperEnvelope10 = 20
   xlPaperEnvelope11 = 21
   xlPaperEnvelope12 = 22
   xlPaperEnvelope14 = 23
   xlPaperEnvelope9 = 19
   xlPaperEnvelopeB4 = 33
   xlPaperEnvelopeB5 = 34
   xlPaperEnvelopeB6 = 35
   xlPaperEnvelopeC3 = 29
   xlPaperEnvelopeC4 = 30
   xlPaperEnvelopeC5 = 28
   xlPaperEnvelopeC6 = 31
   xlPaperEnvelopeC65 = 32
   xlPaperEnvelopeDL = 27
   xlPaperEnvelopeItaly = 36
   xlPaperEnvelopeMonarch = 37
   xlPaperEnvelopePersonal = 38
   xlPaperEsheet = 26
   xlPaperExecutive = 7
   xlPaperFanfoldLegalGerman = 41
   xlPaperFanfoldStdGerman = 40
   xlPaperFanfoldUS = 39
   xlPaperFolio = 14
   xlPaperLedger = 4
   xlPaperLegal = 5
   xlPaperLetter = 1
   xlPaperLetterSmall = 2
   xlPaperNote = 18
   xlPaperQuarto = 15
   xlPaperStatement = 6
   xlPaperTabloid = 3
   xlPaperUser = 256
End Enum

Public Enum XlPasteSpecialOperation
   xlPasteSpecialOperationAdd = 2
   xlPasteSpecialOperationDivide = 5
   xlPasteSpecialOperationMultiply = 4
   xlPasteSpecialOperationNone = -4142
   xlPasteSpecialOperationSubtract = 3
End Enum

Public Enum XlPasteType
   xlPasteAll = -4104
   xlPasteAllExceptBorders = 7
   xlPasteFormats = -4122
   xlPasteFormulas = -4123
   xlPasteComments = -4144
   xlPasteValues = -4163
   xlPasteColumnWidths = 8
   xlPasteValidation = 6
   xlPasteFormulasAndNumberFormats = 11
   xlPasteValuesAndNumberFormats = 12
End Enum

Public Enum XlPhoneticCharacterType
   xlKatakanaHalf = 0
   xlKatakana = 1
   xlHiragana = 2
   xlNoConversion = 3
End Enum

Public Enum XlPhoneticAlignment
   xlPhoneticAlignNoControl = 0
   xlPhoneticAlignLeft = 1
   xlPhoneticAlignCenter = 2
   xlPhoneticAlignDistributed = 3
End Enum

Public Enum XlPictureAppearance
   xlPrinter = 2
   xlScreen = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldOrientation
   xlColumnField = 2
   xlDataField = 4
   xlHidden = 0
   xlPageField = 3
   xlRowField = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldCalculation
   xlDifferenceFrom = 2
   xlIndex = 9
   xlNoAdditionalCalculation = -4143
   xlPercentDifferenceFrom = 4
   xlPercentOf = 3
   xlPercentOfColumn = 7
   xlPercentOfRow = 6
   xlPercentOfTotal = 8
   xlRunningTotal = 5
End Enum

Public Enum XlPlacement
   xlFreeFloating = 3
   xlMove = 2
   xlMoveAndSize = 1
End Enum

Public Enum XlPlatform
   xlMacintosh = 1
   xlMSDOS = 3
   xlWindows = 2
End Enum

Public Enum XlPrintLocation
   xlPrintSheetEnd = 1
   xlPrintInPlace = 16
   xlPrintNoComments = -4142
End Enum

Public Enum XlPriority
   xlPriorityHigh = -4127
   xlPriorityLow = -4134
   xlPriorityNormal = -4143
End Enum

Public Enum XlPTSelectionMode
   xlLabelOnly = 1
   xlDataAndLabel = 0
   xlDataOnly = 2
   xlOrigin = 3
   xlButton = 15
   xlBlanks = 4
   xlFirstRow = 256
End Enum

Public Enum XlRangeAutoFormat
   xlRangeAutoFormat3DEffects1 = 13
   xlRangeAutoFormat3DEffects2 = 14
   xlRangeAutoFormatAccounting1 = 4
   xlRangeAutoFormatAccounting2 = 5
   xlRangeAutoFormatAccounting3 = 6
   xlRangeAutoFormatAccounting4 = 17
   xlRangeAutoFormatClassic1 = 1
   xlRangeAutoFormatClassic2 = 2
   xlRangeAutoFormatClassic3 = 3
   xlRangeAutoFormatColor1 = 7
   xlRangeAutoFormatColor2 = 8
   xlRangeAutoFormatColor3 = 9
   xlRangeAutoFormatList1 = 10
   xlRangeAutoFormatList2 = 11
   xlRangeAutoFormatList3 = 12
   xlRangeAutoFormatLocalFormat1 = 15
   xlRangeAutoFormatLocalFormat2 = 16
   xlRangeAutoFormatLocalFormat3 = 19
   xlRangeAutoFormatLocalFormat4 = 20
   xlRangeAutoFormatReport1 = 21
   xlRangeAutoFormatReport2 = 22
   xlRangeAutoFormatReport3 = 23
   xlRangeAutoFormatReport4 = 24
   xlRangeAutoFormatReport5 = 25
   xlRangeAutoFormatReport6 = 26
   xlRangeAutoFormatReport7 = 27
   xlRangeAutoFormatReport8 = 28
   xlRangeAutoFormatReport9 = 29
   xlRangeAutoFormatReport10 = 30
   xlRangeAutoFormatClassicPivotTable = 31
   xlRangeAutoFormatTable1 = 32
   xlRangeAutoFormatTable2 = 33
   xlRangeAutoFormatTable3 = 34
   xlRangeAutoFormatTable4 = 35
   xlRangeAutoFormatTable5 = 36
   xlRangeAutoFormatTable6 = 37
   xlRangeAutoFormatTable7 = 38
   xlRangeAutoFormatTable8 = 39
   xlRangeAutoFormatTable9 = 40
   xlRangeAutoFormatTable10 = 41
   xlRangeAutoFormatPTNone = 42
   xlRangeAutoFormatNone = -4142
   xlRangeAutoFormatSimple = -4154
End Enum

Public Enum XlReferenceType
   xlAbsolute = 1
   xlAbsRowRelColumn = 2
   xlRelative = 4
   xlRelRowAbsColumn = 3
End Enum

Public Enum XlLayoutFormType
   xlTabular = 0
   xlOutline = 1
End Enum

Public Enum XlRoutingSlipDelivery
   xlAllAtOnce = 2
   xlOneAfterAnother = 1
End Enum

Public Enum XlRoutingSlipStatus
   xlNotYetRouted = 0
   xlRoutingComplete = 2
   xlRoutingInProgress = 1
End Enum

Public Enum XlRunAutoMacro
   xlAutoActivate = 3
   xlAutoClose = 2
   xlAutoDeactivate = 4
   xlAutoOpen = 1
End Enum

Public Enum XlSaveAction
   xlDoNotSaveChanges = 2
   xlSaveChanges = 1
End Enum

Public Enum XlSaveAsAccessMode
   xlExclusive = 3
   xlNoChange = 1
   xlShared = 2
End Enum

Public Enum XlSaveConflictResolution
   xlLocalSessionChanges = 2
   xlOtherSessionChanges = 3
   xlUserResolution = 1
End Enum

Public Enum XlSearchDirection
   xlNext = 1
   xlPrevious = 2
End Enum

Public Enum XlSearchOrder
   xlByColumns = 2
   xlByRows = 1
End Enum

Public Enum XlSheetVisibility
   xlSheetVisible = -1
   xlSheetHidden = 0
   xlSheetVeryHidden = 2
End Enum

Public Enum XlSortMethod
   xlPinYin = 1
   xlStroke = 2
End Enum

Public Enum XlSortMethodOld
   xlCodePage = 2
   xlSyllabary = 1
End Enum

Public Enum XlSortOrder
   xlAscending = 1
   xlDescending = 2
End Enum

Public Enum XlSortOrientation
   xlSortRows = 2
   xlSortColumns = 1
End Enum

Public Enum XlSortType
   xlSortLabels = 2
   xlSortValues = 1
End Enum

Public Enum XlSpecialCellsValue
   xlErrors = 16
   xlLogical = 4
   xlNumbers = 1
   xlTextValues = 2
End Enum

Public Enum XlSubscribeToFormat
   xlSubscribeToPicture = -4147
   xlSubscribeToText = -4158
End Enum

Public Enum XlSummaryRow
   xlSummaryAbove = 0
   xlSummaryBelow = 1
End Enum

Public Enum XlSummaryColumn
   xlSummaryOnLeft = -4131
   xlSummaryOnRight = -4152
End Enum

Public Enum XlSummaryReportType
   xlSummaryPivotTable = -4148
   xlStandardSummary = 1
End Enum

Public Enum XlTabPosition
   xlTabPositionFirst = 0
   xlTabPositionLast = 1
End Enum

Public Enum XlTextParsingType
   xlDelimited = 1
   xlFixedWidth = 2
End Enum

Public Enum XlTextQualifier
   xlTextQualifierDoubleQuote = 1
   xlTextQualifierNone = -4142
   xlTextQualifierSingleQuote = 2
End Enum

Public Enum XlWBATemplate
   xlWBATChart = -4109
   xlWBATExcel4IntlMacroSheet = 4
   xlWBATExcel4MacroSheet = 3
   xlWBATWorksheet = -4167
End Enum

Public Enum XlWindowView
   xlNormalView = 1
   xlPageBreakPreview = 2
End Enum

Public Enum XlXLMMacroType
   xlCommand = 2
   xlFunction = 1
   xlNotXLM = 3
End Enum

Public Enum XlYesNoGuess
   xlGuess = 0
   xlNo = 2
   xlYes = 1
End Enum

Public Enum XlBordersIndex
   xlInsideHorizontal = 12
   xlInsideVertical = 11
   xlDiagonalDown = 5
   xlDiagonalUp = 6
   xlEdgeBottom = 9
   xlEdgeLeft = 7
   xlEdgeRight = 10
   xlEdgeTop = 8
End Enum

Public Enum XlToolbarProtection
   xlNoButtonChanges = 1
   xlNoChanges = 4
   xlNoDockingChanges = 3
   xlToolbarProtectionNone = -4143
   xlNoShapeChanges = 2
End Enum

Public Enum XlBuiltInDialog
   xlDialogOpen = 1
   xlDialogOpenLinks = 2
   xlDialogSaveAs = 5
   xlDialogFileDelete = 6
   xlDialogPageSetup = 7
   xlDialogPrint = 8
   xlDialogPrinterSetup = 9
   xlDialogArrangeAll = 12
   xlDialogWindowSize = 13
   xlDialogWindowMove = 14
   xlDialogRun = 17
   xlDialogSetPrintTitles = 23
   xlDialogFont = 26
   xlDialogDisplay = 27
   xlDialogProtectDocument = 28
   xlDialogCalculation = 32
   xlDialogExtract = 35
   xlDialogDataDelete = 36
   xlDialogSort = 39
   xlDialogDataSeries = 40
   xlDialogTable = 41
   xlDialogFormatNumber = 42
   xlDialogAlignment = 43
   xlDialogStyle = 44
   xlDialogBorder = 45
   xlDialogCellProtection = 46
   xlDialogColumnWidth = 47
   xlDialogClear = 52
   xlDialogPasteSpecial = 53
   xlDialogEditDelete = 54
   xlDialogInsert = 55
   xlDialogPasteNames = 58
   xlDialogDefineName = 61
   xlDialogCreateNames = 62
   xlDialogFormulaGoto = 63
   xlDialogFormulaFind = 64
   xlDialogGalleryArea = 67
   xlDialogGalleryBar = 68
   xlDialogGalleryColumn = 69
   xlDialogGalleryLine = 70
   xlDialogGalleryPie = 71
   xlDialogGalleryScatter = 72
   xlDialogCombination = 73
   xlDialogGridlines = 76
   xlDialogAxes = 78
   xlDialogAttachText = 80
   xlDialogPatterns = 84
   xlDialogMainChart = 85
   xlDialogOverlay = 86
   xlDialogScale = 87
   xlDialogFormatLegend = 88
   xlDialogFormatText = 89
   xlDialogParse = 91
   xlDialogUnhide = 94
   xlDialogWorkspace = 95
   xlDialogActivate = 103
   xlDialogCopyPicture = 108
   xlDialogDeleteName = 110
   xlDialogDeleteFormat = 111
   xlDialogNew = 119
   xlDialogRowHeight = 127
   xlDialogFormatMove = 128
   xlDialogFormatSize = 129
   xlDialogFormulaReplace = 130
   xlDialogSelectSpecial = 132
   xlDialogApplyNames = 133
   xlDialogReplaceFont = 134
   xlDialogSplit = 137
   xlDialogOutline = 142
   xlDialogSaveWorkbook = 145
   xlDialogCopyChart = 147
   xlDialogFormatFont = 150
   xlDialogNote = 154
   xlDialogSetUpdateStatus = 159
   xlDialogColorPalette = 161
   xlDialogChangeLink = 166
   xlDialogAppMove = 170
   xlDialogAppSize = 171
   xlDialogMainChartType = 185
   xlDialogOverlayChartType = 186
   xlDialogOpenMail = 188
   xlDialogSendMail = 189
   xlDialogStandardFont = 190
   xlDialogConsolidate = 191
   xlDialogSortSpecial = 192
   xlDialogGallery3dArea = 193
   xlDialogGallery3dColumn = 194
   xlDialogGallery3dLine = 195
   xlDialogGallery3dPie = 196
   xlDialogView3d = 197
   xlDialogGoalSeek = 198
   xlDialogWorkgroup = 199
   xlDialogFillGroup = 200
   xlDialogUpdateLink = 201
   xlDialogPromote = 202
   xlDialogDemote = 203
   xlDialogShowDetail = 204
   xlDialogObjectProperties = 207
   xlDialogSaveNewObject = 208
   xlDialogApplyStyle = 212
   xlDialogAssignToObject = 213
   xlDialogObjectProtection = 214
   xlDialogCreatePublisher = 217
   xlDialogSubscribeTo = 218
   xlDialogShowToolbar = 220
   xlDialogPrintPreview = 222
   xlDialogEditColor = 223
   xlDialogFormatMain = 225
   xlDialogFormatOverlay = 226
   xlDialogEditSeries = 228
   xlDialogDefineStyle = 229
   xlDialogGalleryRadar = 249
   xlDialogEditionOptions = 251
   xlDialogZoom = 256
   xlDialogInsertObject = 259
   xlDialogSize = 261
   xlDialogMove = 262
   xlDialogFormatAuto = 269
   xlDialogGallery3dBar = 272
   xlDialogGallery3dSurface = 273
   xlDialogCustomizeToolbar = 276
   xlDialogWorkbookAdd = 281
   xlDialogWorkbookMove = 282
   xlDialogWorkbookCopy = 283
   xlDialogWorkbookOptions = 284
   xlDialogSaveWorkspace = 285
   xlDialogChartWizard = 288
   xlDialogAssignToTool = 293
   xlDialogPlacement = 300
   xlDialogFillWorkgroup = 301
   xlDialogWorkbookNew = 302
   xlDialogScenarioCells = 305
   xlDialogScenarioAdd = 307
   xlDialogScenarioEdit = 308
   xlDialogScenarioSummary = 311
   xlDialogPivotTableWizard = 312
   xlDialogPivotFieldProperties = 313
   xlDialogOptionsCalculation = 318
   xlDialogOptionsEdit = 319
   xlDialogOptionsView = 320
   xlDialogAddinManager = 321
   xlDialogMenuEditor = 322
   xlDialogAttachToolbars = 323
   xlDialogOptionsChart = 325
   xlDialogVbaInsertFile = 328
   xlDialogVbaProcedureDefinition = 330
   xlDialogRoutingSlip = 336
   xlDialogMailLogon = 339
   xlDialogInsertPicture = 342
   xlDialogGalleryDoughnut = 344
   xlDialogChartTrend = 350
   xlDialogWorkbookInsert = 354
   xlDialogOptionsTransition = 355
   xlDialogOptionsGeneral = 356
   xlDialogFilterAdvanced = 370
   xlDialogMailNextLetter = 378
   xlDialogDataLabel = 379
   xlDialogInsertTitle = 380
   xlDialogFontProperties = 381
   xlDialogMacroOptions = 382
   xlDialogWorkbookUnhide = 384
   xlDialogWorkbookName = 386
   xlDialogGalleryCustom = 388
   xlDialogAddChartAutoformat = 390
   xlDialogChartAddData = 392
   xlDialogTabOrder = 394
   xlDialogSubtotalCreate = 398
   xlDialogWorkbookTabSplit = 415
   xlDialogWorkbookProtect = 417
   xlDialogScrollbarProperties = 420
   xlDialogPivotShowPages = 421
   xlDialogTextToColumns = 422
   xlDialogFormatCharttype = 423
   xlDialogPivotFieldGroup = 433
   xlDialogPivotFieldUngroup = 434
   xlDialogCheckboxProperties = 435
   xlDialogLabelProperties = 436
   xlDialogListboxProperties = 437
   xlDialogEditboxProperties = 438
   xlDialogOpenText = 441
   xlDialogPushbuttonProperties = 445
   xlDialogFilter = 447
   xlDialogFunctionWizard = 450
   xlDialogSaveCopyAs = 456
   xlDialogOptionsListsAdd = 458
   xlDialogSeriesAxes = 460
   xlDialogSeriesX = 461
   xlDialogSeriesY = 462
   xlDialogErrorbarX = 463
   xlDialogErrorbarY = 464
   xlDialogFormatChart = 465
   xlDialogSeriesOrder = 466
   xlDialogMailEditMailer = 470
   xlDialogStandardWidth = 472
   xlDialogScenarioMerge = 473
   xlDialogProperties = 474
   xlDialogSummaryInfo = 474
   xlDialogFindFile = 475
   xlDialogActiveCellFont = 476
   xlDialogVbaMakeAddin = 478
   xlDialogFileSharing = 481
   xlDialogAutoCorrect = 485
   xlDialogCustomViews = 493
   xlDialogInsertNameLabel = 496
   xlDialogSeriesShape = 504
   xlDialogChartOptionsDataLabels = 505
   xlDialogChartOptionsDataTable = 506
   xlDialogSetBackgroundPicture = 509
   xlDialogDataValidation = 525
   xlDialogChartType = 526
   xlDialogChartLocation = 527
   xlDialogChartSourceData = 540
   xlDialogSeriesOptions = 557
   xlDialogPivotTableOptions = 567
   xlDialogPivotSolveOrder = 568
   xlDialogPivotCalculatedField = 570
   xlDialogPivotCalculatedItem = 572
   xlDialogConditionalFormatting = 583
   xlDialogInsertHyperlink = 596
   xlDialogProtectSharing = 620
   xlDialogOptionsME = 647
   xlDialogPublishAsWebPage = 653
   xlDialogPhonetic = 656
   xlDialogNewWebQuery = 667
   xlDialogImportTextFile = 666
   xlDialogExternalDataProperties = 530
   xlDialogWebOptionsGeneral = 683
   xlDialogWebOptionsFiles = 684
   xlDialogWebOptionsPictures = 685
   xlDialogWebOptionsEncoding = 686
   xlDialogWebOptionsFonts = 687
   xlDialogPivotClientServerSet = 689
   xlDialogPropertyFields = 754
   xlDialogSearch = 731
   xlDialogEvaluateFormula = 709
   xlDialogDataLabelMultiple = 723
   xlDialogChartOptionsDataLabelMultiple = 724
   xlDialogErrorChecking = 732
   xlDialogWebOptionsBrowsers = 773
   xlDialogCreateList = 796
   xlDialogPermission = 832
   xlDialogMyPermission = 834
End Enum

Public Enum XlParameterType
   xlPrompt = 0
   xlConstant = 1
   xlRange = 2
End Enum

Public Enum XlParameterDataType
   xlParamTypeUnknown = 0
   xlParamTypeChar = 1
   xlParamTypeNumeric = 2
   xlParamTypeDecimal = 3
   xlParamTypeInteger = 4
   xlParamTypeSmallInt = 5
   xlParamTypeFloat = 6
   xlParamTypeReal = 7
   xlParamTypeDouble = 8
   xlParamTypeVarChar = 12
   xlParamTypeDate = 9
   xlParamTypeTime = 10
   xlParamTypeTimestamp = 11
   xlParamTypeLongVarChar = -1
   xlParamTypeBinary = -2
   xlParamTypeVarBinary = -3
   xlParamTypeLongVarBinary = -4
   xlParamTypeBigInt = -5
   xlParamTypeTinyInt = -6
   xlParamTypeBit = -7
   xlParamTypeWChar = -8
End Enum

Public Enum XlFormControl
   xlButtonControl = 0
   xlCheckBox = 1
   xlDropDown = 2
   xlEditBox = 3
   xlGroupBox = 4
   xlLabel = 5
   xlListBox = 6
   xlOptionButton = 7
   xlScrollBar = 8
   xlSpinner = 9
End Enum

Public Enum XlSourceType
   xlSourceWorkbook = 0
   xlSourceSheet = 1
   xlSourcePrintArea = 2
   xlSourceAutoFilter = 3
   xlSourceRange = 4
   xlSourceChart = 5
   xlSourcePivotTable = 6
   xlSourceQuery = 7
End Enum

Public Enum XlHtmlType
   xlHtmlStatic = 0
   xlHtmlCalc = 1
   xlHtmlList = 2
   xlHtmlChart = 3
End Enum

Public Enum XlPivotFormatType
   xlReport1 = 0
   xlReport2 = 1
   xlReport3 = 2
   xlReport4 = 3
   xlReport5 = 4
   xlReport6 = 5
   xlReport7 = 6
   xlReport8 = 7
   xlReport9 = 8
   xlReport10 = 9
   xlTable1 = 10
   xlTable2 = 11
   xlTable3 = 12
   xlTable4 = 13
   xlTable5 = 14
   xlTable6 = 15
   xlTable7 = 16
   xlTable8 = 17
   xlTable9 = 18
   xlTable10 = 19
   xlPTClassic = 20
   xlPTNone = 21
End Enum

Public Enum XlCmdType
   xlCmdCube = 1
   xlCmdSql = 2
   xlCmdTable = 3
   xlCmdDefault = 4
   xlCmdList = 5
End Enum

Public Enum XlColumnDataType
   xlGeneralFormat = 1
   xlTextFormat = 2
   xlMDYFormat = 3
   xlDMYFormat = 4
   xlYMDFormat = 5
   xlMYDFormat = 6
   xlDYMFormat = 7
   xlYDMFormat = 8
   xlSkipColumn = 9
   xlEMDFormat = 10
End Enum

Public Enum XlQueryType
   xlODBCQuery = 1
   xlDAORecordset = 2
   xlWebQuery = 4
   xlOLEDBQuery = 5
   xlTextImport = 6
   xlADORecordset = 7
End Enum

Public Enum XlWebSelectionType
   xlEntirePage = 1
   xlAllTables = 2
   xlSpecifiedTables = 3
End Enum

Public Enum XlCubeFieldType
   xlHierarchy = 1
   xlMeasure = 2
   xlSet = 3
End Enum

Public Enum XlWebFormatting
   xlWebFormattingAll = 1
   xlWebFormattingRTF = 2
   xlWebFormattingNone = 3
End Enum

Public Enum XlDisplayDrawingObjects
   xlDisplayShapes = -4104
   xlHide = 3
   xlPlaceholders = 2
End Enum

Public Enum XlSubtototalLocationType
   xlAtTop = 1
   xlAtBottom = 2
End Enum

Public Enum XlPivotTableVersionList
   xlPivotTableVersion2000 = 0
   xlPivotTableVersion10 = 1
   xlPivotTableVersionCurrent = -1
End Enum

Public Enum XlPrintErrors
   xlPrintErrorsDisplayed = 0
   xlPrintErrorsBlank = 1
   xlPrintErrorsDash = 2
   xlPrintErrorsNA = 3
End Enum

Public Enum XlPivotCellType
   xlPivotCellValue = 0
   xlPivotCellPivotItem = 1
   xlPivotCellSubtotal = 2
   xlPivotCellGrandTotal = 3
   xlPivotCellDataField = 4
   xlPivotCellPivotField = 5
   xlPivotCellPageFieldItem = 6
   xlPivotCellCustomSubtotal = 7
   xlPivotCellDataPivotField = 8
   xlPivotCellBlankCell = 9
End Enum

Public Enum XlPivotTableMissingItems
   xlMissingItemsDefault = -1
   xlMissingItemsNone = 0
   xlMissingItemsMax = &H7EF4
End Enum

Public Enum XlCalculationState
   xlDone = 0
   xlCalculating = 1
   xlPending = 2
End Enum

Public Enum XlCalculationInterruptKey
   xlNoKey = 0
   xlEscKey = 1
   xlAnyKey = 2
End Enum

Public Enum XlSortDataOption
   xlSortNormal = 0
   xlSortTextAsNumbers = 1
End Enum

Public Enum XlUpdateLinks
   xlUpdateLinksUserSetting = 1
   xlUpdateLinksNever = 2
   xlUpdateLinksAlways = 3
End Enum

Public Enum XlLinkStatus
   xlLinkStatusOK = 0
   xlLinkStatusMissingFile = 1
   xlLinkStatusMissingSheet = 2
   xlLinkStatusOld = 3
   xlLinkStatusSourceNotCalculated = 4
   xlLinkStatusIndeterminate = 5
   xlLinkStatusNotStarted = 6
   xlLinkStatusInvalidName = 7
   xlLinkStatusSourceNotOpen = 8
   xlLinkStatusSourceOpen = 9
   xlLinkStatusCopiedValues = 10
End Enum

Public Enum XlSearchWithin
   xlWithinSheet = 1
   xlWithinWorkbook = 2
End Enum

Public Enum XlCorruptLoad
   xlNormalLoad = 0
   xlRepairFile = 1
   xlExtractData = 2
End Enum

Public Enum XlRobustConnect
   xlAsRequired = 0
   xlAlways = 1
   xlNever = 2
End Enum

Public Enum XlErrorChecks
   xlEvaluateToError = 1
   xlTextDate = 2
   xlNumberAsText = 3
   xlInconsistentFormula = 4
   xlOmittedCells = 5
   xlUnlockedFormulaCells = 6
   xlEmptyCellReferences = 7
   xlListDataValidation = 8
End Enum

Public Enum XlDataLabelSeparator
   xlDataLabelSeparatorDefault = 1
End Enum

Public Enum XlSmartTagDisplayMode
   xlIndicatorAndButton = 0
   xlDisplayNone = 1
   xlButtonOnly = 2
End Enum

Public Enum XlRangeValueDataType
   xlRangeValueDefault = 10
   xlRangeValueXMLSpreadsheet = 11
   xlRangeValueMSPersistXML = 12
End Enum

Public Enum XlSpeakDirection
   xlSpeakByRows = 0
   xlSpeakByColumns = 1
End Enum

Public Enum XlInsertFormatOrigin
   xlFormatFromLeftOrAbove = 0
   xlFormatFromRightOrBelow = 1
End Enum

Public Enum XlArabicModes
   xlArabicNone = 0
   xlArabicStrictAlefHamza = 1
   xlArabicStrictFinalYaa = 2
   xlArabicBothStrict = 3
End Enum

Public Enum XlImportDataAs
   xlQueryTable = 0
   xlPivotTableReport = 1
End Enum

Public Enum XlCalculatedMemberType
   xlCalculatedMember = 0
   xlCalculatedSet = 1
End Enum

Public Enum XlHebrewModes
   xlHebrewFullScript = 0
   xlHebrewPartialScript = 1
   xlHebrewMixedScript = 2
   xlHebrewMixedAuthorizedScript = 3
End Enum

Public Enum XlListObjectSourceType
   xlSrcExternal = 0
   xlSrcRange = 1
   xlSrcXml = 2
End Enum

Public Enum XlTextVisualLayoutType
   xlTextVisualLTR = 1
   xlTextVisualRTL = 2
End Enum

Public Enum XlListDataType
   xlListDataTypeNone = 0
   xlListDataTypeText = 1
   xlListDataTypeMultiLineText = 2
   xlListDataTypeNumber = 3
   xlListDataTypeCurrency = 4
   xlListDataTypeDateTime = 5
   xlListDataTypeChoice = 6
   xlListDataTypeChoiceMulti = 7
   xlListDataTypeListLookup = 8
   xlListDataTypeCheckbox = 9
   xlListDataTypeHyperLink = 10
   xlListDataTypeCounter = 11
   xlListDataTypeMultiLineRichText = 12
End Enum

Public Enum XlTotalsCalculation
   xlTotalsCalculationNone = 0
   xlTotalsCalculationSum = 1
   xlTotalsCalculationAverage = 2
   xlTotalsCalculationCount = 3
   xlTotalsCalculationCountNums = 4
   xlTotalsCalculationMin = 5
   xlTotalsCalculationMax = 6
   xlTotalsCalculationStdDev = 7
   xlTotalsCalculationVar = 8
End Enum

Public Enum XlXmlLoadOption
   xlXmlLoadPromptUser = 0
   xlXmlLoadOpenXml = 1
   xlXmlLoadImportToList = 2
   xlXmlLoadMapXml = 3
End Enum

Public Enum XlSmartTagControlType
   xlSmartTagControlSmartTag = 1
   xlSmartTagControlLink = 2
   xlSmartTagControlHelp = 3
   xlSmartTagControlHelpURL = 4
   xlSmartTagControlSeparator = 5
   xlSmartTagControlButton = 6
   xlSmartTagControlLabel = 7
   xlSmartTagControlImage = 8
   xlSmartTagControlCheckbox = 9
   xlSmartTagControlTextbox = 10
   xlSmartTagControlListbox = 11
   xlSmartTagControlCombo = 12
   xlSmartTagControlActiveX = 13
   xlSmartTagControlRadioGroup = 14
End Enum

Public Enum XlListConflict
   xlListConflictDialog = 0
   xlListConflictRetryAllConflicts = 1
   xlListConflictDiscardAllConflicts = 2
   xlListConflictError = 3
End Enum

Public Enum XlXmlExportResult
   xlXmlExportSuccess = 0
   xlXmlExportValidationFailed = 1
End Enum

Public Enum XlXmlImportResult
   xlXmlImportSuccess = 0
   xlXmlImportElementsTruncated = 1
   xlXmlImportValidationFailed = 2
End Enum

Kevin
0
 
LVL 5

Author Comment

by:CalmSoul
ID: 19620388
thank Kevin
0

Featured Post

Keep up with what's happening at Experts Exchange!

Sign up to receive Decoded, a new monthly digest with product updates, feature release info, continuing education opportunities, and more.

Question has a verified solution.

If you are experiencing a similar issue, please ask a related question

In Part II of this series, I will discuss how to identify all open instances of Excel and enumerate the workbooks, spreadsheets, and named ranges within each of those instances.
Microsoft's Excel has many features that most people will never need nor take advantage of.  Conditional formatting is one feature that you may find a necessity once you start using it.
Graphs within dashboards are meant to be dynamic, representing data from a period of time that will change each time the dashboard is updated with new data. Rather than update each graph to point to a different set within a static set of data, t…
This Micro Tutorial will demonstrate how to use a scrolling table in Microsoft Excel using the INDEX function.

830 members asked questions and received personalized solutions in the past 7 days.

Join the community of 500,000 technology professionals and ask your questions.

Join & Ask a Question