Excel Constants

What are the properties of excel constants in visual basic .net

for example in VB its
.PasteSpecial Paste:=xlValues

in vb.net its
 wb.Worksheets(1).Cells(6, 5).PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues)

I am looking the VB.net conversion of following

savechanges:=False
Orientation:=xlTopToBottom
xlCellTypeLastCell
LVL 5
CalmSoulAsked:
Who is Participating?
 
zorvek (Kevin Jones)ConsultantCommented:
Here is a complete list of all of the Excel object model constants.

' Excel types and constants

Public Enum Constants
   xlAll = -4104
   xlAutomatic = -4105
   xlBoth = 1
   xlCenter = -4108
   xlChecker = 9
   xlCircle = 8
   xlCorner = 2
   xlCrissCross = 16
   xlCross = 4
   xlDiamond = 2
   xlDistributed = -4117
   xlDoubleAccounting = 5
   xlFixedValue = 1
   xlFormats = -4122
   xlGray16 = 17
   xlGray8 = 18
   xlGrid = 15
   xlHigh = -4127
   xlInside = 2
   xlJustify = -4130
   xlLightDown = 13
   xlLightHorizontal = 11
   xlLightUp = 14
   xlLightVertical = 12
   xlLow = -4134
   xlManual = -4135
   xlMinusValues = 3
   xlModule = -4141
   xlNextToAxis = 4
   xlNone = -4142
   xlNotes = -4144
   xlOff = -4146
   xlOn = 1
   xlPercent = 2
   xlPlus = 9
   xlPlusValues = 2
   xlSemiGray75 = 10
   xlShowLabel = 4
   xlShowLabelAndPercent = 5
   xlShowPercent = 3
   xlShowValue = 2
   xlSimple = -4154
   xlSingle = 2
   xlSingleAccounting = 4
   xlSolid = 1
   xlSquare = 1
   xlStar = 5
   xlStError = 4
   xlToolbarButton = 2
   xlTriangle = 3
   xlGray25 = -4124
   xlGray50 = -4125
   xlGray75 = -4126
   xlBottom = -4107
   xlLeft = -4131
   xlRight = -4152
   xlTop = -4160
   xl3DBar = -4099
   xl3DSurface = -4103
   xlBar = 2
   xlColumn = 3
   xlCombination = -4111
   xlCustom = -4114
   xlDefaultAutoFormat = -1
   xlMaximum = 2
   xlMinimum = 4
   xlOpaque = 3
   xlTransparent = 2
   xlBidi = -5000
   xlLatin = -5001
   xlContext = -5002
   xlLTR = -5003
   xlRTL = -5004
   xlFullScript = 1
   xlPartialScript = 2
   xlMixedScript = 3
   xlMixedAuthorizedScript = 4
   xlVisualCursor = 2
   xlLogicalCursor = 1
   xlSystem = 1
   xlPartial = 3
   xlHindiNumerals = 3
   xlBidiCalendar = 3
   xlGregorian = 2
   xlComplete = 4
   xlScale = 3
   xlClosed = 3
   xlColor1 = 7
   xlColor2 = 8
   xlColor3 = 9
   xlConstants = 2
   xlContents = 2
   xlBelow = 1
   xlCascade = 7
   xlCenterAcrossSelection = 7
   xlChart4 = 2
   xlChartSeries = 17
   xlChartShort = 6
   xlChartTitles = 18
   xlClassic1 = 1
   xlClassic2 = 2
   xlClassic3 = 3
   xl3DEffects1 = 13
   xl3DEffects2 = 14
   xlAbove = 0
   xlAccounting1 = 4
   xlAccounting2 = 5
   xlAccounting3 = 6
   xlAccounting4 = 17
   xlAdd = 2
   xlDebugCodePane = 13
   xlDesktop = 9
   xlDirect = 1
   xlDivide = 5
   xlDoubleClosed = 5
   xlDoubleOpen = 4
   xlDoubleQuote = 1
   xlEntireChart = 20
   xlExcelMenus = 1
   xlExtended = 3
   xlFill = 5
   xlFirst = 0
   xlFloating = 5
   xlFormula = 5
   xlGeneral = 1
   xlGridline = 22
   xlIcons = 1
   xlImmediatePane = 12
   xlInteger = 2
   xlLast = 1
   xlLastCell = 11
   xlList1 = 10
   xlList2 = 11
   xlList3 = 12
   xlLocalFormat1 = 15
   xlLocalFormat2 = 16
   xlLong = 3
   xlLotusHelp = 2
   xlMacrosheetCell = 7
   xlMixed = 2
   xlMultiply = 4
   xlNarrow = 1
   xlNoDocuments = 3
   xlOpen = 2
   xlOutside = 3
   xlReference = 4
   xlSemiautomatic = 2
   xlShort = 1
   xlSingleQuote = 2
   xlStrict = 2
   xlSubtract = 3
   xlTextBox = 16
   xlTiled = 1
   xlTitleBar = 8
   xlToolbar = 1
   xlVisible = 12
   xlWatchPane = 11
   xlWide = 3
   xlWorkbookTab = 6
   xlWorksheet4 = 1
   xlWorksheetCell = 3
   xlWorksheetShort = 5
   xlAllExceptBorders = 7
   xlLeftToRight = 2
   xlTopToBottom = 1
   xlVeryHidden = 2
   xlDrawingObject = 14
End Enum

Public Enum XlCreator
   xlCreatorCode = &H5843454C
End Enum

Public Enum XlChartGallery
   xlBuiltIn = 21
   xlUserDefined = 22
   xlAnyGallery = 23
End Enum

Public Enum XlColorIndex
   xlColorIndexAutomatic = -4105
   xlColorIndexNone = -4142
End Enum

Public Enum XlEndStyleCap
   xlCap = 1
   xlNoCap = 2
End Enum

Public Enum XlRowCol
   xlColumns = 2
   xlRows = 1
End Enum

Public Enum XlScaleType
   xlScaleLinear = -4132
   xlScaleLogarithmic = -4133
End Enum

Public Enum XlDataSeriesType
   xlAutoFill = 4
   xlChronological = 3
   xlGrowth = 2
   xlDataSeriesLinear = -4132
End Enum

Public Enum XlAxisCrosses
   xlAxisCrossesAutomatic = -4105
   xlAxisCrossesCustom = -4114
   xlAxisCrossesMaximum = 2
   xlAxisCrossesMinimum = 4
End Enum

Public Enum XlAxisGroup
   xlPrimary = 1
   xlSecondary = 2
End Enum

Public Enum XlBackground
   xlBackgroundAutomatic = -4105
   xlBackgroundOpaque = 3
   xlBackgroundTransparent = 2
End Enum

Public Enum XlWindowState
   xlMaximized = -4137
   xlMinimized = -4140
   xlNormal = -4143
End Enum

Public Enum XlAxisType
   xlCategory = 1
   xlSeriesAxis = 3
   xlValue = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadLength
   xlArrowHeadLengthLong = 3
   xlArrowHeadLengthMedium = -4138
   xlArrowHeadLengthShort = 1
End Enum

Public Enum XlVAlign
   xlVAlignBottom = -4107
   xlVAlignCenter = -4108
   xlVAlignDistributed = -4117
   xlVAlignJustify = -4130
   xlVAlignTop = -4160
End Enum

Public Enum XlTickMark
   xlTickMarkCross = 4
   xlTickMarkInside = 2
   xlTickMarkNone = -4142
   xlTickMarkOutside = 3
End Enum

Public Enum XlErrorBarDirection
   xlX = -4168
   xlY = 1
End Enum

Public Enum XlErrorBarInclude
   xlErrorBarIncludeBoth = 1
   xlErrorBarIncludeMinusValues = 3
   xlErrorBarIncludeNone = -4142
   xlErrorBarIncludePlusValues = 2
End Enum

Public Enum XlDisplayBlanksAs
   xlInterpolated = 3
   xlNotPlotted = 1
   xlZero = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadStyle
   xlArrowHeadStyleClosed = 3
   xlArrowHeadStyleDoubleClosed = 5
   xlArrowHeadStyleDoubleOpen = 4
   xlArrowHeadStyleNone = -4142
   xlArrowHeadStyleOpen = 2
End Enum

Public Enum XlArrowHeadWidth
   xlArrowHeadWidthMedium = -4138
   xlArrowHeadWidthNarrow = 1
   xlArrowHeadWidthWide = 3
End Enum

Public Enum XlHAlign
   xlHAlignCenter = -4108
   xlHAlignCenterAcrossSelection = 7
   xlHAlignDistributed = -4117
   xlHAlignFill = 5
   xlHAlignGeneral = 1
   xlHAlignJustify = -4130
   xlHAlignLeft = -4131
   xlHAlignRight = -4152
End Enum

Public Enum XlTickLabelPosition
   xlTickLabelPositionHigh = -4127
   xlTickLabelPositionLow = -4134
   xlTickLabelPositionNextToAxis = 4
   xlTickLabelPositionNone = -4142
End Enum

Public Enum XlLegendPosition
   xlLegendPositionBottom = -4107
   xlLegendPositionCorner = 2
   xlLegendPositionLeft = -4131
   xlLegendPositionRight = -4152
   xlLegendPositionTop = -4160
End Enum

Public Enum XlChartPictureType
   xlStackScale = 3
   xlStack = 2
   xlStretch = 1
End Enum

Public Enum XlChartPicturePlacement
   xlSides = 1
   xlEnd = 2
   xlEndSides = 3
   xlFront = 4
   xlFrontSides = 5
   xlFrontEnd = 6
   xlAllFaces = 7
End Enum

Public Enum XlOrientation
   xlDownward = -4170
   xlHorizontal = -4128
   xlUpward = -4171
   xlVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlTickLabelOrientation
   xlTickLabelOrientationAutomatic = -4105
   xlTickLabelOrientationDownward = -4170
   xlTickLabelOrientationHorizontal = -4128
   xlTickLabelOrientationUpward = -4171
   xlTickLabelOrientationVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlBorderWeight
   xlHairline = 1
   xlMedium = -4138
   xlThick = 4
   xlThin = 2
End Enum

Public Enum XlDataSeriesDate
   xlDay = 1
   xlMonth = 3
   xlWeekday = 2
   xlYear = 4
End Enum

Public Enum XlUnderlineStyle
   xlUnderlineStyleDouble = -4119
   xlUnderlineStyleDoubleAccounting = 5
   xlUnderlineStyleNone = -4142
   xlUnderlineStyleSingle = 2
   xlUnderlineStyleSingleAccounting = 4
End Enum

Public Enum XlErrorBarType
   xlErrorBarTypeCustom = -4114
   xlErrorBarTypeFixedValue = 1
   xlErrorBarTypePercent = 2
   xlErrorBarTypeStDev = -4155
   xlErrorBarTypeStError = 4
End Enum

Public Enum XlTrendlineType
   xlExponential = 5
   xlLinear = -4132
   xlLogarithmic = -4133
   xlMovingAvg = 6
   xlPolynomial = 3
   xlPower = 4
End Enum

Public Enum XlLineStyle
   xlContinuous = 1
   xlDash = -4115
   xlDashDot = 4
   xlDashDotDot = 5
   xlDot = -4118
   xlDouble = -4119
   xlSlantDashDot = 13
   xlLineStyleNone = -4142
End Enum

Public Enum XlDataLabelsType
   xlDataLabelsShowNone = -4142
   xlDataLabelsShowValue = 2
   xlDataLabelsShowPercent = 3
   xlDataLabelsShowLabel = 4
   xlDataLabelsShowLabelAndPercent = 5
   xlDataLabelsShowBubbleSizes = 6
End Enum

Public Enum XlMarkerStyle
   xlMarkerStyleAutomatic = -4105
   xlMarkerStyleCircle = 8
   xlMarkerStyleDash = -4115
   xlMarkerStyleDiamond = 2
   xlMarkerStyleDot = -4118
   xlMarkerStyleNone = -4142
   xlMarkerStylePicture = -4147
   xlMarkerStylePlus = 9
   xlMarkerStyleSquare = 1
   xlMarkerStyleStar = 5
   xlMarkerStyleTriangle = 3
   xlMarkerStyleX = -4168
End Enum

Public Enum XlPictureConvertorType
   xlBMP = 1
   xlCGM = 7
   xlDRW = 4
   xlDXF = 5
   xlEPS = 8
   xlHGL = 6
   xlPCT = 13
   xlPCX = 10
   xlPIC = 11
   xlPLT = 12
   xlTIF = 9
   xlWMF = 2
   xlWPG = 3
End Enum

Public Enum XlPattern
   xlPatternAutomatic = -4105
   xlPatternChecker = 9
   xlPatternCrissCross = 16
   xlPatternDown = -4121
   xlPatternGray16 = 17
   xlPatternGray25 = -4124
   xlPatternGray50 = -4125
   xlPatternGray75 = -4126
   xlPatternGray8 = 18
   xlPatternGrid = 15
   xlPatternHorizontal = -4128
   xlPatternLightDown = 13
   xlPatternLightHorizontal = 11
   xlPatternLightUp = 14
   xlPatternLightVertical = 12
   xlPatternNone = -4142
   xlPatternSemiGray75 = 10
   xlPatternSolid = 1
   xlPatternUp = -4162
   xlPatternVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlChartSplitType
   xlSplitByPosition = 1
   xlSplitByPercentValue = 3
   xlSplitByCustomSplit = 4
   xlSplitByValue = 2
End Enum

Public Enum XlDisplayUnit
   xlHundreds = -2
   xlThousands = -3
   xlTenThousands = -4
   xlHundredThousands = -5
   xlMillions = -6
   xlTenMillions = -7
   xlHundredMillions = -8
   xlThousandMillions = -9
   xlMillionMillions = -10
End Enum

Public Enum XlDataLabelPosition
   xlLabelPositionCenter = -4108
   xlLabelPositionAbove = 0
   xlLabelPositionBelow = 1
   xlLabelPositionLeft = -4131
   xlLabelPositionRight = -4152
   xlLabelPositionOutsideEnd = 2
   xlLabelPositionInsideEnd = 3
   xlLabelPositionInsideBase = 4
   xlLabelPositionBestFit = 5
   xlLabelPositionMixed = 6
   xlLabelPositionCustom = 7
End Enum

Public Enum XlTimeUnit
   xlDays = 0
   xlMonths = 1
   xlYears = 2
End Enum

Public Enum XlCategoryType
   xlCategoryScale = 2
   xlTimeScale = 3
   xlAutomaticScale = -4105
End Enum

Public Enum XlBarShape
   xlBox = 0
   xlPyramidToPoint = 1
   xlPyramidToMax = 2
   xlCylinder = 3
   xlConeToPoint = 4
   xlConeToMax = 5
End Enum

Public Enum XlChartType
   xlColumnClustered = 51
   xlColumnStacked = 52
   xlColumnStacked100 = 53
   xl3DColumnClustered = 54
   xl3DColumnStacked = 55
   xl3DColumnStacked100 = 56
   xlBarClustered = 57
   xlBarStacked = 58
   xlBarStacked100 = 59
   xl3DBarClustered = 60
   xl3DBarStacked = 61
   xl3DBarStacked100 = 62
   xlLineStacked = 63
   xlLineStacked100 = 64
   xlLineMarkers = 65
   xlLineMarkersStacked = 66
   xlLineMarkersStacked100 = 67
   xlPieOfPie = 68
   xlPieExploded = 69
   xl3DPieExploded = 70
   xlBarOfPie = 71
   xlXYScatterSmooth = 72
   xlXYScatterSmoothNoMarkers = 73
   xlXYScatterLines = 74
   xlXYScatterLinesNoMarkers = 75
   xlAreaStacked = 76
   xlAreaStacked100 = 77
   xl3DAreaStacked = 78
   xl3DAreaStacked100 = 79
   xlDoughnutExploded = 80
   xlRadarMarkers = 81
   xlRadarFilled = 82
   xlSurface = 83
   xlSurfaceWireframe = 84
   xlSurfaceTopView = 85
   xlSurfaceTopViewWireframe = 86
   xlBubble = 15
   xlBubble3DEffect = 87
   xlStockHLC = 88
   xlStockOHLC = 89
   xlStockVHLC = 90
   xlStockVOHLC = 91
   xlCylinderColClustered = 92
   xlCylinderColStacked = 93
   xlCylinderColStacked100 = 94
   xlCylinderBarClustered = 95
   xlCylinderBarStacked = 96
   xlCylinderBarStacked100 = 97
   xlCylinderCol = 98
   xlConeColClustered = 99
   xlConeColStacked = 100
   xlConeColStacked100 = 101
   xlConeBarClustered = 102
   xlConeBarStacked = 103
   xlConeBarStacked100 = 104
   xlConeCol = 105
   xlPyramidColClustered = 106
   xlPyramidColStacked = 107
   xlPyramidColStacked100 = 108
   xlPyramidBarClustered = 109
   xlPyramidBarStacked = 110
   xlPyramidBarStacked100 = 111
   xlPyramidCol = 112
   xl3DColumn = -4100
   xlLine = 4
   xl3DLine = -4101
   xl3DPie = -4102
   xlPie = 5
   xlXYScatter = -4169
   xl3DArea = -4098
   xlArea = 1
   xlDoughnut = -4120
   xlRadar = -4151
End Enum

Public Enum XlChartItem
   xlDataLabel = 0
   xlChartArea = 2
   xlSeries = 3
   xlChartTitle = 4
   xlWalls = 5
   xlCorners = 6
   xlDataTable = 7
   xlTrendline = 8
   xlErrorBars = 9
   xlXErrorBars = 10
   xlYErrorBars = 11
   xlLegendEntry = 12
   xlLegendKey = 13
   xlShape = 14
   xlMajorGridlines = 15
   xlMinorGridlines = 16
   xlAxisTitle = 17
   xlUpBars = 18
   xlPlotArea = 19
   xlDownBars = 20
   xlAxis = 21
   xlSeriesLines = 22
   xlFloor = 23
   xlLegend = 24
   xlHiLoLines = 25
   xlDropLines = 26
   xlRadarAxisLabels = 27
   xlNothing = 28
   xlLeaderLines = 29
   xlDisplayUnitLabel = 30
   xlPivotChartFieldButton = 31
   xlPivotChartDropZone = 32
End Enum

Public Enum XlSizeRepresents
   xlSizeIsWidth = 2
   xlSizeIsArea = 1
End Enum

Public Enum XlInsertShiftDirection
   xlShiftDown = -4121
   xlShiftToRight = -4161
End Enum

Public Enum XlDeleteShiftDirection
   xlShiftToLeft = -4159
   xlShiftUp = -4162
End Enum

Public Enum XlDirection
   xlDown = -4121
   xlToLeft = -4159
   xlToRight = -4161
   xlUp = -4162
End Enum

Public Enum XlConsolidationFunction
   xlAverage = -4106
   xlCount = -4112
   xlCountNums = -4113
   xlMax = -4136
   xlMin = -4139
   xlProduct = -4149
   xlStDev = -4155
   xlStDevP = -4156
   xlSum = -4157
   xlVar = -4164
   xlVarP = -4165
   xlUnknown = 1000
End Enum

Public Enum XlSheetType
   xlChart = -4109
   xlDialogSheet = -4116
   xlExcel4IntlMacroSheet = 4
   xlExcel4MacroSheet = 3
   xlWorksheet = -4167
End Enum

Public Enum XlLocationInTable
   xlColumnHeader = -4110
   xlColumnItem = 5
   xlDataHeader = 3
   xlDataItem = 7
   xlPageHeader = 2
   xlPageItem = 6
   xlRowHeader = -4153
   xlRowItem = 4
   xlTableBody = 8
End Enum

Public Enum XlFindLookIn
   xlFormulas = -4123
   xlComments = -4144
   xlValues = -4163
End Enum

Public Enum XlWindowType
   xlChartAsWindow = 5
   xlChartInPlace = 4
   xlClipboard = 3
   xlInfo = -4129
   xlWorkbook = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldDataType
   xlDate = 2
   xlNumber = -4145
   xlText = -4158
End Enum

Public Enum XlCopyPictureFormat
   xlBitmap = 2
   xlPicture = -4147
End Enum

Public Enum XlPivotTableSourceType
   xlScenario = 4
   xlConsolidation = 3
   xlDatabase = 1
   xlExternal = 2
   xlPivotTable = -4148
End Enum

Public Enum XlReferenceStyle
   xlA1 = 1
   xlR1C1 = -4150
End Enum

Public Enum XlMSApplication
   xlMicrosoftAccess = 4
   xlMicrosoftFoxPro = 5
   xlMicrosoftMail = 3
   xlMicrosoftPowerPoint = 2
   xlMicrosoftProject = 6
   xlMicrosoftSchedulePlus = 7
   xlMicrosoftWord = 1
End Enum

Public Enum XlMouseButton
   xlNoButton = 0
   xlPrimaryButton = 1
   xlSecondaryButton = 2
End Enum

Public Enum XlCutCopyMode
   xlCopy = 1
   xlCut = 2
End Enum

Public Enum XlFillWith
   xlFillWithAll = -4104
   xlFillWithContents = 2
   xlFillWithFormats = -4122
End Enum

Public Enum XlFilterAction
   xlFilterCopy = 2
   xlFilterInPlace = 1
End Enum

Public Enum XlOrder
   xlDownThenOver = 1
   xlOverThenDown = 2
End Enum

Public Enum XlLinkType
   xlLinkTypeExcelLinks = 1
   xlLinkTypeOLELinks = 2
End Enum

Public Enum XlApplyNamesOrder
   xlColumnThenRow = 2
   xlRowThenColumn = 1
End Enum

Public Enum XlEnableCancelKey
   xlDisabled = 0
   xlErrorHandler = 2
   xlInterrupt = 1
End Enum

Public Enum XlPageBreak
   xlPageBreakAutomatic = -4105
   xlPageBreakManual = -4135
   xlPageBreakNone = -4142
End Enum

Public Enum XlOLEType
   xlOLEControl = 2
   xlOLEEmbed = 1
   xlOLELink = 0
End Enum

Public Enum XlPageOrientation
   xlLandscape = 2
   xlPortrait = 1
End Enum

Public Enum XlLinkInfo
   xlEditionDate = 2
   xlUpdateState = 1
   xlLinkInfoStatus = 3
End Enum

Public Enum XlCommandUnderlines
   xlCommandUnderlinesAutomatic = -4105
   xlCommandUnderlinesOff = -4146
   xlCommandUnderlinesOn = 1
End Enum

Public Enum XlOLEVerb
   xlVerbOpen = 2
   xlVerbPrimary = 1
End Enum

Public Enum XlCalculation
   xlCalculationAutomatic = -4105
   xlCalculationManual = -4135
   xlCalculationSemiautomatic = 2
End Enum

Public Enum XlFileAccess
   xlReadOnly = 3
   xlReadWrite = 2
End Enum

Public Enum XlEditionType
   xlPublisher = 1
   xlSubscriber = 2
End Enum

Public Enum XlObjectSize
   xlFitToPage = 2
   xlFullPage = 3
   xlScreenSize = 1
End Enum

Public Enum XlLookAt
   xlPart = 2
   xlWhole = 1
End Enum

Public Enum XlMailSystem
   xlMAPI = 1
   xlNoMailSystem = 0
   xlPowerTalk = 2
End Enum

Public Enum XlLinkInfoType
   xlLinkInfoOLELinks = 2
   xlLinkInfoPublishers = 5
   xlLinkInfoSubscribers = 6
End Enum

Public Enum XlCVError
   xlErrDiv0 = 2007
   xlErrNA = 2042
   xlErrName = 2029
   xlErrNull = 2000
   xlErrNum = 2036
   xlErrRef = 2023
   xlErrValue = 2015
End Enum

Public Enum XlEditionFormat
   xlBIFF = 2
   xlPICT = 1
   xlRTF = 4
   xlVALU = 8
End Enum

Public Enum XlLink
   xlExcelLinks = 1
   xlOLELinks = 2
   xlPublishers = 5
   xlSubscribers = 6
End Enum

Public Enum XlCellType
   xlCellTypeBlanks = 4
   xlCellTypeConstants = 2
   xlCellTypeFormulas = -4123
   xlCellTypeLastCell = 11
   xlCellTypeComments = -4144
   xlCellTypeVisible = 12
   xlCellTypeAllFormatConditions = -4172
   xlCellTypeSameFormatConditions = -4173
   xlCellTypeAllValidation = -4174
   xlCellTypeSameValidation = -4175
End Enum

Public Enum XlArrangeStyle
   xlArrangeStyleCascade = 7
   xlArrangeStyleHorizontal = -4128
   xlArrangeStyleTiled = 1
   xlArrangeStyleVertical = -4166
End Enum

Public Enum XlMousePointer
   xlIBeam = 3
   xlDefault = -4143
   xlNorthwestArrow = 1
   xlWait = 2
End Enum

Public Enum XlEditionOptionsOption
   xlAutomaticUpdate = 4
   xlCancel = 1
   xlChangeAttributes = 6
   xlManualUpdate = 5
   xlOpenSource = 3
   xlSelect = 3
   xlSendPublisher = 2
   xlUpdateSubscriber = 2
End Enum

Public Enum XlAutoFillType
   xlFillCopy = 1
   xlFillDays = 5
   xlFillDefault = 0
   xlFillFormats = 3
   xlFillMonths = 7
   xlFillSeries = 2
   xlFillValues = 4
   xlFillWeekdays = 6
   xlFillYears = 8
   xlGrowthTrend = 10
   xlLinearTrend = 9
End Enum

Public Enum XlAutoFilterOperator
   xlAnd = 1
   xlBottom10Items = 4
   xlBottom10Percent = 6
   xlOr = 2
   xlTop10Items = 3
   xlTop10Percent = 5
End Enum

Public Enum XlClipboardFormat
   xlClipboardFormatBIFF = 8
   xlClipboardFormatBIFF2 = 18
   xlClipboardFormatBIFF3 = 20
   xlClipboardFormatBIFF4 = 30
   xlClipboardFormatBinary = 15
   xlClipboardFormatBitmap = 9
   xlClipboardFormatCGM = 13
   xlClipboardFormatCSV = 5
   xlClipboardFormatDIF = 4
   xlClipboardFormatDspText = 12
   xlClipboardFormatEmbeddedObject = 21
   xlClipboardFormatEmbedSource = 22
   xlClipboardFormatLink = 11
   xlClipboardFormatLinkSource = 23
   xlClipboardFormatLinkSourceDesc = 32
   xlClipboardFormatMovie = 24
   xlClipboardFormatNative = 14
   xlClipboardFormatObjectDesc = 31
   xlClipboardFormatObjectLink = 19
   xlClipboardFormatOwnerLink = 17
   xlClipboardFormatPICT = 2
   xlClipboardFormatPrintPICT = 3
   xlClipboardFormatRTF = 7
   xlClipboardFormatScreenPICT = 29
   xlClipboardFormatStandardFont = 28
   xlClipboardFormatStandardScale = 27
   xlClipboardFormatSYLK = 6
   xlClipboardFormatTable = 16
   xlClipboardFormatText = 0
   xlClipboardFormatToolFace = 25
   xlClipboardFormatToolFacePICT = 26
   xlClipboardFormatVALU = 1
   xlClipboardFormatWK1 = 10
End Enum

Public Enum XlFileFormat
   xlAddIn = 18
   xlCSV = 6
   xlCSVMac = 22
   xlCSVMSDOS = 24
   xlCSVWindows = 23
   xlDBF2 = 7
   xlDBF3 = 8
   xlDBF4 = 11
   xlDIF = 9
   xlExcel2 = 16
   xlExcel2FarEast = 27
   xlExcel3 = 29
   xlExcel4 = 33
   xlExcel5 = 39
   xlExcel7 = 39
   xlExcel9795 = 43
   xlExcel4Workbook = 35
   xlIntlAddIn = 26
   xlIntlMacro = 25
   xlWorkbookNormal = -4143
   xlSYLK = 2
   xlTemplate = 17
   xlCurrentPlatformText = -4158
   xlTextMac = 19
   xlTextMSDOS = 21
   xlTextPrinter = 36
   xlTextWindows = 20
   xlWJ2WD1 = 14
   xlWK1 = 5
   xlWK1ALL = 31
   xlWK1FMT = 30
   xlWK3 = 15
   xlWK4 = 38
   xlWK3FM3 = 32
   xlWKS = 4
   xlWorks2FarEast = 28
   xlWQ1 = 34
   xlWJ3 = 40
   xlWJ3FJ3 = 41
   xlUnicodeText = 42
   xlHtml = 44
   xlWebArchive = 45
   xlXMLSpreadsheet = 46
End Enum

Public Enum XlApplicationInternational
   xl24HourClock = 33
   xl4DigitYears = 43
   xlAlternateArraySeparator = 16
   xlColumnSeparator = 14
   xlCountryCode = 1
   xlCountrySetting = 2
   xlCurrencyBefore = 37
   xlCurrencyCode = 25
   xlCurrencyDigits = 27
   xlCurrencyLeadingZeros = 40
   xlCurrencyMinusSign = 38
   xlCurrencyNegative = 28
   xlCurrencySpaceBefore = 36
   xlCurrencyTrailingZeros = 39
   xlDateOrder = 32
   xlDateSeparator = 17
   xlDayCode = 21
   xlDayLeadingZero = 42
   xlDecimalSeparator = 3
   xlGeneralFormatName = 26
   xlHourCode = 22
   xlLeftBrace = 12
   xlLeftBracket = 10
   xlListSeparator = 5
   xlLowerCaseColumnLetter = 9
   xlLowerCaseRowLetter = 8
   xlMDY = 44
   xlMetric = 35
   xlMinuteCode = 23
   xlMonthCode = 20
   xlMonthLeadingZero = 41
   xlMonthNameChars = 30
   xlNoncurrencyDigits = 29
   xlNonEnglishFunctions = 34
   xlRightBrace = 13
   xlRightBracket = 11
   xlRowSeparator = 15
   xlSecondCode = 24
   xlThousandsSeparator = 4
   xlTimeLeadingZero = 45
   xlTimeSeparator = 18
   xlUpperCaseColumnLetter = 7
   xlUpperCaseRowLetter = 6
   xlWeekdayNameChars = 31
   xlYearCode = 19
End Enum

Public Enum XlPageBreakExtent
   xlPageBreakFull = 1
   xlPageBreakPartial = 2
End Enum

Public Enum XlCellInsertionMode
   xlOverwriteCells = 0
   xlInsertDeleteCells = 1
   xlInsertEntireRows = 2
End Enum

Public Enum XlFormulaLabel
   xlNoLabels = -4142
   xlRowLabels = 1
   xlColumnLabels = 2
   xlMixedLabels = 3
End Enum

Public Enum XlHighlightChangesTime
   xlSinceMyLastSave = 1
   xlAllChanges = 2
   xlNotYetReviewed = 3
End Enum

Public Enum XlCommentDisplayMode
   xlNoIndicator = 0
   xlCommentIndicatorOnly = -1
   xlCommentAndIndicator = 1
End Enum

Public Enum XlFormatConditionType
   xlCellValue = 1
   xlExpression = 2
End Enum

Public Enum XlFormatConditionOperator
   xlBetween = 1
   xlNotBetween = 2
   xlEqual = 3
   xlNotEqual = 4
   xlGreater = 5
   xlLess = 6
   xlGreaterEqual = 7
   xlLessEqual = 8
End Enum

Public Enum XlEnableSelection
   xlNoRestrictions = 0
   xlUnlockedCells = 1
   xlNoSelection = -4142
End Enum

Public Enum XlDVType
   xlValidateInputOnly = 0
   xlValidateWholeNumber = 1
   xlValidateDecimal = 2
   xlValidateList = 3
   xlValidateDate = 4
   xlValidateTime = 5
   xlValidateTextLength = 6
   xlValidateCustom = 7
End Enum

Public Enum XlIMEMode
   xlIMEModeNoControl = 0
   xlIMEModeOn = 1
   xlIMEModeOff = 2
   xlIMEModeDisable = 3
   xlIMEModeHiragana = 4
   xlIMEModeKatakana = 5
   xlIMEModeKatakanaHalf = 6
   xlIMEModeAlphaFull = 7
   xlIMEModeAlpha = 8
   xlIMEModeHangulFull = 9
   xlIMEModeHangul = 10
End Enum

Public Enum XlDVAlertStyle
   xlValidAlertStop = 1
   xlValidAlertWarning = 2
   xlValidAlertInformation = 3
End Enum

Public Enum XlChartLocation
   xlLocationAsNewSheet = 1
   xlLocationAsObject = 2
   xlLocationAutomatic = 3
End Enum

Public Enum XlPaperSize
   xlPaper10x14 = 16
   xlPaper11x17 = 17
   xlPaperA3 = 8
   xlPaperA4 = 9
   xlPaperA4Small = 10
   xlPaperA5 = 11
   xlPaperB4 = 12
   xlPaperB5 = 13
   xlPaperCsheet = 24
   xlPaperDsheet = 25
   xlPaperEnvelope10 = 20
   xlPaperEnvelope11 = 21
   xlPaperEnvelope12 = 22
   xlPaperEnvelope14 = 23
   xlPaperEnvelope9 = 19
   xlPaperEnvelopeB4 = 33
   xlPaperEnvelopeB5 = 34
   xlPaperEnvelopeB6 = 35
   xlPaperEnvelopeC3 = 29
   xlPaperEnvelopeC4 = 30
   xlPaperEnvelopeC5 = 28
   xlPaperEnvelopeC6 = 31
   xlPaperEnvelopeC65 = 32
   xlPaperEnvelopeDL = 27
   xlPaperEnvelopeItaly = 36
   xlPaperEnvelopeMonarch = 37
   xlPaperEnvelopePersonal = 38
   xlPaperEsheet = 26
   xlPaperExecutive = 7
   xlPaperFanfoldLegalGerman = 41
   xlPaperFanfoldStdGerman = 40
   xlPaperFanfoldUS = 39
   xlPaperFolio = 14
   xlPaperLedger = 4
   xlPaperLegal = 5
   xlPaperLetter = 1
   xlPaperLetterSmall = 2
   xlPaperNote = 18
   xlPaperQuarto = 15
   xlPaperStatement = 6
   xlPaperTabloid = 3
   xlPaperUser = 256
End Enum

Public Enum XlPasteSpecialOperation
   xlPasteSpecialOperationAdd = 2
   xlPasteSpecialOperationDivide = 5
   xlPasteSpecialOperationMultiply = 4
   xlPasteSpecialOperationNone = -4142
   xlPasteSpecialOperationSubtract = 3
End Enum

Public Enum XlPasteType
   xlPasteAll = -4104
   xlPasteAllExceptBorders = 7
   xlPasteFormats = -4122
   xlPasteFormulas = -4123
   xlPasteComments = -4144
   xlPasteValues = -4163
   xlPasteColumnWidths = 8
   xlPasteValidation = 6
   xlPasteFormulasAndNumberFormats = 11
   xlPasteValuesAndNumberFormats = 12
End Enum

Public Enum XlPhoneticCharacterType
   xlKatakanaHalf = 0
   xlKatakana = 1
   xlHiragana = 2
   xlNoConversion = 3
End Enum

Public Enum XlPhoneticAlignment
   xlPhoneticAlignNoControl = 0
   xlPhoneticAlignLeft = 1
   xlPhoneticAlignCenter = 2
   xlPhoneticAlignDistributed = 3
End Enum

Public Enum XlPictureAppearance
   xlPrinter = 2
   xlScreen = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldOrientation
   xlColumnField = 2
   xlDataField = 4
   xlHidden = 0
   xlPageField = 3
   xlRowField = 1
End Enum

Public Enum XlPivotFieldCalculation
   xlDifferenceFrom = 2
   xlIndex = 9
   xlNoAdditionalCalculation = -4143
   xlPercentDifferenceFrom = 4
   xlPercentOf = 3
   xlPercentOfColumn = 7
   xlPercentOfRow = 6
   xlPercentOfTotal = 8
   xlRunningTotal = 5
End Enum

Public Enum XlPlacement
   xlFreeFloating = 3
   xlMove = 2
   xlMoveAndSize = 1
End Enum

Public Enum XlPlatform
   xlMacintosh = 1
   xlMSDOS = 3
   xlWindows = 2
End Enum

Public Enum XlPrintLocation
   xlPrintSheetEnd = 1
   xlPrintInPlace = 16
   xlPrintNoComments = -4142
End Enum

Public Enum XlPriority
   xlPriorityHigh = -4127
   xlPriorityLow = -4134
   xlPriorityNormal = -4143
End Enum

Public Enum XlPTSelectionMode
   xlLabelOnly = 1
   xlDataAndLabel = 0
   xlDataOnly = 2
   xlOrigin = 3
   xlButton = 15
   xlBlanks = 4
   xlFirstRow = 256
End Enum

Public Enum XlRangeAutoFormat
   xlRangeAutoFormat3DEffects1 = 13
   xlRangeAutoFormat3DEffects2 = 14
   xlRangeAutoFormatAccounting1 = 4
   xlRangeAutoFormatAccounting2 = 5
   xlRangeAutoFormatAccounting3 = 6
   xlRangeAutoFormatAccounting4 = 17
   xlRangeAutoFormatClassic1 = 1
   xlRangeAutoFormatClassic2 = 2
   xlRangeAutoFormatClassic3 = 3
   xlRangeAutoFormatColor1 = 7
   xlRangeAutoFormatColor2 = 8
   xlRangeAutoFormatColor3 = 9
   xlRangeAutoFormatList1 = 10
   xlRangeAutoFormatList2 = 11
   xlRangeAutoFormatList3 = 12
   xlRangeAutoFormatLocalFormat1 = 15
   xlRangeAutoFormatLocalFormat2 = 16
   xlRangeAutoFormatLocalFormat3 = 19
   xlRangeAutoFormatLocalFormat4 = 20
   xlRangeAutoFormatReport1 = 21
   xlRangeAutoFormatReport2 = 22
   xlRangeAutoFormatReport3 = 23
   xlRangeAutoFormatReport4 = 24
   xlRangeAutoFormatReport5 = 25
   xlRangeAutoFormatReport6 = 26
   xlRangeAutoFormatReport7 = 27
   xlRangeAutoFormatReport8 = 28
   xlRangeAutoFormatReport9 = 29
   xlRangeAutoFormatReport10 = 30
   xlRangeAutoFormatClassicPivotTable = 31
   xlRangeAutoFormatTable1 = 32
   xlRangeAutoFormatTable2 = 33
   xlRangeAutoFormatTable3 = 34
   xlRangeAutoFormatTable4 = 35
   xlRangeAutoFormatTable5 = 36
   xlRangeAutoFormatTable6 = 37
   xlRangeAutoFormatTable7 = 38
   xlRangeAutoFormatTable8 = 39
   xlRangeAutoFormatTable9 = 40
   xlRangeAutoFormatTable10 = 41
   xlRangeAutoFormatPTNone = 42
   xlRangeAutoFormatNone = -4142
   xlRangeAutoFormatSimple = -4154
End Enum

Public Enum XlReferenceType
   xlAbsolute = 1
   xlAbsRowRelColumn = 2
   xlRelative = 4
   xlRelRowAbsColumn = 3
End Enum

Public Enum XlLayoutFormType
   xlTabular = 0
   xlOutline = 1
End Enum

Public Enum XlRoutingSlipDelivery
   xlAllAtOnce = 2
   xlOneAfterAnother = 1
End Enum

Public Enum XlRoutingSlipStatus
   xlNotYetRouted = 0
   xlRoutingComplete = 2
   xlRoutingInProgress = 1
End Enum

Public Enum XlRunAutoMacro
   xlAutoActivate = 3
   xlAutoClose = 2
   xlAutoDeactivate = 4
   xlAutoOpen = 1
End Enum

Public Enum XlSaveAction
   xlDoNotSaveChanges = 2
   xlSaveChanges = 1
End Enum

Public Enum XlSaveAsAccessMode
   xlExclusive = 3
   xlNoChange = 1
   xlShared = 2
End Enum

Public Enum XlSaveConflictResolution
   xlLocalSessionChanges = 2
   xlOtherSessionChanges = 3
   xlUserResolution = 1
End Enum

Public Enum XlSearchDirection
   xlNext = 1
   xlPrevious = 2
End Enum

Public Enum XlSearchOrder
   xlByColumns = 2
   xlByRows = 1
End Enum

Public Enum XlSheetVisibility
   xlSheetVisible = -1
   xlSheetHidden = 0
   xlSheetVeryHidden = 2
End Enum

Public Enum XlSortMethod
   xlPinYin = 1
   xlStroke = 2
End Enum

Public Enum XlSortMethodOld
   xlCodePage = 2
   xlSyllabary = 1
End Enum

Public Enum XlSortOrder
   xlAscending = 1
   xlDescending = 2
End Enum

Public Enum XlSortOrientation
   xlSortRows = 2
   xlSortColumns = 1
End Enum

Public Enum XlSortType
   xlSortLabels = 2
   xlSortValues = 1
End Enum

Public Enum XlSpecialCellsValue
   xlErrors = 16
   xlLogical = 4
   xlNumbers = 1
   xlTextValues = 2
End Enum

Public Enum XlSubscribeToFormat
   xlSubscribeToPicture = -4147
   xlSubscribeToText = -4158
End Enum

Public Enum XlSummaryRow
   xlSummaryAbove = 0
   xlSummaryBelow = 1
End Enum

Public Enum XlSummaryColumn
   xlSummaryOnLeft = -4131
   xlSummaryOnRight = -4152
End Enum

Public Enum XlSummaryReportType
   xlSummaryPivotTable = -4148
   xlStandardSummary = 1
End Enum

Public Enum XlTabPosition
   xlTabPositionFirst = 0
   xlTabPositionLast = 1
End Enum

Public Enum XlTextParsingType
   xlDelimited = 1
   xlFixedWidth = 2
End Enum

Public Enum XlTextQualifier
   xlTextQualifierDoubleQuote = 1
   xlTextQualifierNone = -4142
   xlTextQualifierSingleQuote = 2
End Enum

Public Enum XlWBATemplate
   xlWBATChart = -4109
   xlWBATExcel4IntlMacroSheet = 4
   xlWBATExcel4MacroSheet = 3
   xlWBATWorksheet = -4167
End Enum

Public Enum XlWindowView
   xlNormalView = 1
   xlPageBreakPreview = 2
End Enum

Public Enum XlXLMMacroType
   xlCommand = 2
   xlFunction = 1
   xlNotXLM = 3
End Enum

Public Enum XlYesNoGuess
   xlGuess = 0
   xlNo = 2
   xlYes = 1
End Enum

Public Enum XlBordersIndex
   xlInsideHorizontal = 12
   xlInsideVertical = 11
   xlDiagonalDown = 5
   xlDiagonalUp = 6
   xlEdgeBottom = 9
   xlEdgeLeft = 7
   xlEdgeRight = 10
   xlEdgeTop = 8
End Enum

Public Enum XlToolbarProtection
   xlNoButtonChanges = 1
   xlNoChanges = 4
   xlNoDockingChanges = 3
   xlToolbarProtectionNone = -4143
   xlNoShapeChanges = 2
End Enum

Public Enum XlBuiltInDialog
   xlDialogOpen = 1
   xlDialogOpenLinks = 2
   xlDialogSaveAs = 5
   xlDialogFileDelete = 6
   xlDialogPageSetup = 7
   xlDialogPrint = 8
   xlDialogPrinterSetup = 9
   xlDialogArrangeAll = 12
   xlDialogWindowSize = 13
   xlDialogWindowMove = 14
   xlDialogRun = 17
   xlDialogSetPrintTitles = 23
   xlDialogFont = 26
   xlDialogDisplay = 27
   xlDialogProtectDocument = 28
   xlDialogCalculation = 32
   xlDialogExtract = 35
   xlDialogDataDelete = 36
   xlDialogSort = 39
   xlDialogDataSeries = 40
   xlDialogTable = 41
   xlDialogFormatNumber = 42
   xlDialogAlignment = 43
   xlDialogStyle = 44
   xlDialogBorder = 45
   xlDialogCellProtection = 46
   xlDialogColumnWidth = 47
   xlDialogClear = 52
   xlDialogPasteSpecial = 53
   xlDialogEditDelete = 54
   xlDialogInsert = 55
   xlDialogPasteNames = 58
   xlDialogDefineName = 61
   xlDialogCreateNames = 62
   xlDialogFormulaGoto = 63
   xlDialogFormulaFind = 64
   xlDialogGalleryArea = 67
   xlDialogGalleryBar = 68
   xlDialogGalleryColumn = 69
   xlDialogGalleryLine = 70
   xlDialogGalleryPie = 71
   xlDialogGalleryScatter = 72
   xlDialogCombination = 73
   xlDialogGridlines = 76
   xlDialogAxes = 78
   xlDialogAttachText = 80
   xlDialogPatterns = 84
   xlDialogMainChart = 85
   xlDialogOverlay = 86
   xlDialogScale = 87
   xlDialogFormatLegend = 88
   xlDialogFormatText = 89
   xlDialogParse = 91
   xlDialogUnhide = 94
   xlDialogWorkspace = 95
   xlDialogActivate = 103
   xlDialogCopyPicture = 108
   xlDialogDeleteName = 110
   xlDialogDeleteFormat = 111
   xlDialogNew = 119
   xlDialogRowHeight = 127
   xlDialogFormatMove = 128
   xlDialogFormatSize = 129
   xlDialogFormulaReplace = 130
   xlDialogSelectSpecial = 132
   xlDialogApplyNames = 133
   xlDialogReplaceFont = 134
   xlDialogSplit = 137
   xlDialogOutline = 142
   xlDialogSaveWorkbook = 145
   xlDialogCopyChart = 147
   xlDialogFormatFont = 150
   xlDialogNote = 154
   xlDialogSetUpdateStatus = 159
   xlDialogColorPalette = 161
   xlDialogChangeLink = 166
   xlDialogAppMove = 170
   xlDialogAppSize = 171
   xlDialogMainChartType = 185
   xlDialogOverlayChartType = 186
   xlDialogOpenMail = 188
   xlDialogSendMail = 189
   xlDialogStandardFont = 190
   xlDialogConsolidate = 191
   xlDialogSortSpecial = 192
   xlDialogGallery3dArea = 193
   xlDialogGallery3dColumn = 194
   xlDialogGallery3dLine = 195
   xlDialogGallery3dPie = 196
   xlDialogView3d = 197
   xlDialogGoalSeek = 198
   xlDialogWorkgroup = 199
   xlDialogFillGroup = 200
   xlDialogUpdateLink = 201
   xlDialogPromote = 202
   xlDialogDemote = 203
   xlDialogShowDetail = 204
   xlDialogObjectProperties = 207
   xlDialogSaveNewObject = 208
   xlDialogApplyStyle = 212
   xlDialogAssignToObject = 213
   xlDialogObjectProtection = 214
   xlDialogCreatePublisher = 217
   xlDialogSubscribeTo = 218
   xlDialogShowToolbar = 220
   xlDialogPrintPreview = 222
   xlDialogEditColor = 223
   xlDialogFormatMain = 225
   xlDialogFormatOverlay = 226
   xlDialogEditSeries = 228
   xlDialogDefineStyle = 229
   xlDialogGalleryRadar = 249
   xlDialogEditionOptions = 251
   xlDialogZoom = 256
   xlDialogInsertObject = 259
   xlDialogSize = 261
   xlDialogMove = 262
   xlDialogFormatAuto = 269
   xlDialogGallery3dBar = 272
   xlDialogGallery3dSurface = 273
   xlDialogCustomizeToolbar = 276
   xlDialogWorkbookAdd = 281
   xlDialogWorkbookMove = 282
   xlDialogWorkbookCopy = 283
   xlDialogWorkbookOptions = 284
   xlDialogSaveWorkspace = 285
   xlDialogChartWizard = 288
   xlDialogAssignToTool = 293
   xlDialogPlacement = 300
   xlDialogFillWorkgroup = 301
   xlDialogWorkbookNew = 302
   xlDialogScenarioCells = 305
   xlDialogScenarioAdd = 307
   xlDialogScenarioEdit = 308
   xlDialogScenarioSummary = 311
   xlDialogPivotTableWizard = 312
   xlDialogPivotFieldProperties = 313
   xlDialogOptionsCalculation = 318
   xlDialogOptionsEdit = 319
   xlDialogOptionsView = 320
   xlDialogAddinManager = 321
   xlDialogMenuEditor = 322
   xlDialogAttachToolbars = 323
   xlDialogOptionsChart = 325
   xlDialogVbaInsertFile = 328
   xlDialogVbaProcedureDefinition = 330
   xlDialogRoutingSlip = 336
   xlDialogMailLogon = 339
   xlDialogInsertPicture = 342
   xlDialogGalleryDoughnut = 344
   xlDialogChartTrend = 350
   xlDialogWorkbookInsert = 354
   xlDialogOptionsTransition = 355
   xlDialogOptionsGeneral = 356
   xlDialogFilterAdvanced = 370
   xlDialogMailNextLetter = 378
   xlDialogDataLabel = 379
   xlDialogInsertTitle = 380
   xlDialogFontProperties = 381
   xlDialogMacroOptions = 382
   xlDialogWorkbookUnhide = 384
   xlDialogWorkbookName = 386
   xlDialogGalleryCustom = 388
   xlDialogAddChartAutoformat = 390
   xlDialogChartAddData = 392
   xlDialogTabOrder = 394
   xlDialogSubtotalCreate = 398
   xlDialogWorkbookTabSplit = 415
   xlDialogWorkbookProtect = 417
   xlDialogScrollbarProperties = 420
   xlDialogPivotShowPages = 421
   xlDialogTextToColumns = 422
   xlDialogFormatCharttype = 423
   xlDialogPivotFieldGroup = 433
   xlDialogPivotFieldUngroup = 434
   xlDialogCheckboxProperties = 435
   xlDialogLabelProperties = 436
   xlDialogListboxProperties = 437
   xlDialogEditboxProperties = 438
   xlDialogOpenText = 441
   xlDialogPushbuttonProperties = 445
   xlDialogFilter = 447
   xlDialogFunctionWizard = 450
   xlDialogSaveCopyAs = 456
   xlDialogOptionsListsAdd = 458
   xlDialogSeriesAxes = 460
   xlDialogSeriesX = 461
   xlDialogSeriesY = 462
   xlDialogErrorbarX = 463
   xlDialogErrorbarY = 464
   xlDialogFormatChart = 465
   xlDialogSeriesOrder = 466
   xlDialogMailEditMailer = 470
   xlDialogStandardWidth = 472
   xlDialogScenarioMerge = 473
   xlDialogProperties = 474
   xlDialogSummaryInfo = 474
   xlDialogFindFile = 475
   xlDialogActiveCellFont = 476
   xlDialogVbaMakeAddin = 478
   xlDialogFileSharing = 481
   xlDialogAutoCorrect = 485
   xlDialogCustomViews = 493
   xlDialogInsertNameLabel = 496
   xlDialogSeriesShape = 504
   xlDialogChartOptionsDataLabels = 505
   xlDialogChartOptionsDataTable = 506
   xlDialogSetBackgroundPicture = 509
   xlDialogDataValidation = 525
   xlDialogChartType = 526
   xlDialogChartLocation = 527
   xlDialogChartSourceData = 540
   xlDialogSeriesOptions = 557
   xlDialogPivotTableOptions = 567
   xlDialogPivotSolveOrder = 568
   xlDialogPivotCalculatedField = 570
   xlDialogPivotCalculatedItem = 572
   xlDialogConditionalFormatting = 583
   xlDialogInsertHyperlink = 596
   xlDialogProtectSharing = 620
   xlDialogOptionsME = 647
   xlDialogPublishAsWebPage = 653
   xlDialogPhonetic = 656
   xlDialogNewWebQuery = 667
   xlDialogImportTextFile = 666
   xlDialogExternalDataProperties = 530
   xlDialogWebOptionsGeneral = 683
   xlDialogWebOptionsFiles = 684
   xlDialogWebOptionsPictures = 685
   xlDialogWebOptionsEncoding = 686
   xlDialogWebOptionsFonts = 687
   xlDialogPivotClientServerSet = 689
   xlDialogPropertyFields = 754
   xlDialogSearch = 731
   xlDialogEvaluateFormula = 709
   xlDialogDataLabelMultiple = 723
   xlDialogChartOptionsDataLabelMultiple = 724
   xlDialogErrorChecking = 732
   xlDialogWebOptionsBrowsers = 773
   xlDialogCreateList = 796
   xlDialogPermission = 832
   xlDialogMyPermission = 834
End Enum

Public Enum XlParameterType
   xlPrompt = 0
   xlConstant = 1
   xlRange = 2
End Enum

Public Enum XlParameterDataType
   xlParamTypeUnknown = 0
   xlParamTypeChar = 1
   xlParamTypeNumeric = 2
   xlParamTypeDecimal = 3
   xlParamTypeInteger = 4
   xlParamTypeSmallInt = 5
   xlParamTypeFloat = 6
   xlParamTypeReal = 7
   xlParamTypeDouble = 8
   xlParamTypeVarChar = 12
   xlParamTypeDate = 9
   xlParamTypeTime = 10
   xlParamTypeTimestamp = 11
   xlParamTypeLongVarChar = -1
   xlParamTypeBinary = -2
   xlParamTypeVarBinary = -3
   xlParamTypeLongVarBinary = -4
   xlParamTypeBigInt = -5
   xlParamTypeTinyInt = -6
   xlParamTypeBit = -7
   xlParamTypeWChar = -8
End Enum

Public Enum XlFormControl
   xlButtonControl = 0
   xlCheckBox = 1
   xlDropDown = 2
   xlEditBox = 3
   xlGroupBox = 4
   xlLabel = 5
   xlListBox = 6
   xlOptionButton = 7
   xlScrollBar = 8
   xlSpinner = 9
End Enum

Public Enum XlSourceType
   xlSourceWorkbook = 0
   xlSourceSheet = 1
   xlSourcePrintArea = 2
   xlSourceAutoFilter = 3
   xlSourceRange = 4
   xlSourceChart = 5
   xlSourcePivotTable = 6
   xlSourceQuery = 7
End Enum

Public Enum XlHtmlType
   xlHtmlStatic = 0
   xlHtmlCalc = 1
   xlHtmlList = 2
   xlHtmlChart = 3
End Enum

Public Enum XlPivotFormatType
   xlReport1 = 0
   xlReport2 = 1
   xlReport3 = 2
   xlReport4 = 3
   xlReport5 = 4
   xlReport6 = 5
   xlReport7 = 6
   xlReport8 = 7
   xlReport9 = 8
   xlReport10 = 9
   xlTable1 = 10
   xlTable2 = 11
   xlTable3 = 12
   xlTable4 = 13
   xlTable5 = 14
   xlTable6 = 15
   xlTable7 = 16
   xlTable8 = 17
   xlTable9 = 18
   xlTable10 = 19
   xlPTClassic = 20
   xlPTNone = 21
End Enum

Public Enum XlCmdType
   xlCmdCube = 1
   xlCmdSql = 2
   xlCmdTable = 3
   xlCmdDefault = 4
   xlCmdList = 5
End Enum

Public Enum XlColumnDataType
   xlGeneralFormat = 1
   xlTextFormat = 2
   xlMDYFormat = 3
   xlDMYFormat = 4
   xlYMDFormat = 5
   xlMYDFormat = 6
   xlDYMFormat = 7
   xlYDMFormat = 8
   xlSkipColumn = 9
   xlEMDFormat = 10
End Enum

Public Enum XlQueryType
   xlODBCQuery = 1
   xlDAORecordset = 2
   xlWebQuery = 4
   xlOLEDBQuery = 5
   xlTextImport = 6
   xlADORecordset = 7
End Enum

Public Enum XlWebSelectionType
   xlEntirePage = 1
   xlAllTables = 2
   xlSpecifiedTables = 3
End Enum

Public Enum XlCubeFieldType
   xlHierarchy = 1
   xlMeasure = 2
   xlSet = 3
End Enum

Public Enum XlWebFormatting
   xlWebFormattingAll = 1
   xlWebFormattingRTF = 2
   xlWebFormattingNone = 3
End Enum

Public Enum XlDisplayDrawingObjects
   xlDisplayShapes = -4104
   xlHide = 3
   xlPlaceholders = 2
End Enum

Public Enum XlSubtototalLocationType
   xlAtTop = 1
   xlAtBottom = 2
End Enum

Public Enum XlPivotTableVersionList
   xlPivotTableVersion2000 = 0
   xlPivotTableVersion10 = 1
   xlPivotTableVersionCurrent = -1
End Enum

Public Enum XlPrintErrors
   xlPrintErrorsDisplayed = 0
   xlPrintErrorsBlank = 1
   xlPrintErrorsDash = 2
   xlPrintErrorsNA = 3
End Enum

Public Enum XlPivotCellType
   xlPivotCellValue = 0
   xlPivotCellPivotItem = 1
   xlPivotCellSubtotal = 2
   xlPivotCellGrandTotal = 3
   xlPivotCellDataField = 4
   xlPivotCellPivotField = 5
   xlPivotCellPageFieldItem = 6
   xlPivotCellCustomSubtotal = 7
   xlPivotCellDataPivotField = 8
   xlPivotCellBlankCell = 9
End Enum

Public Enum XlPivotTableMissingItems
   xlMissingItemsDefault = -1
   xlMissingItemsNone = 0
   xlMissingItemsMax = &H7EF4
End Enum

Public Enum XlCalculationState
   xlDone = 0
   xlCalculating = 1
   xlPending = 2
End Enum

Public Enum XlCalculationInterruptKey
   xlNoKey = 0
   xlEscKey = 1
   xlAnyKey = 2
End Enum

Public Enum XlSortDataOption
   xlSortNormal = 0
   xlSortTextAsNumbers = 1
End Enum

Public Enum XlUpdateLinks
   xlUpdateLinksUserSetting = 1
   xlUpdateLinksNever = 2
   xlUpdateLinksAlways = 3
End Enum

Public Enum XlLinkStatus
   xlLinkStatusOK = 0
   xlLinkStatusMissingFile = 1
   xlLinkStatusMissingSheet = 2
   xlLinkStatusOld = 3
   xlLinkStatusSourceNotCalculated = 4
   xlLinkStatusIndeterminate = 5
   xlLinkStatusNotStarted = 6
   xlLinkStatusInvalidName = 7
   xlLinkStatusSourceNotOpen = 8
   xlLinkStatusSourceOpen = 9
   xlLinkStatusCopiedValues = 10
End Enum

Public Enum XlSearchWithin
   xlWithinSheet = 1
   xlWithinWorkbook = 2
End Enum

Public Enum XlCorruptLoad
   xlNormalLoad = 0
   xlRepairFile = 1
   xlExtractData = 2
End Enum

Public Enum XlRobustConnect
   xlAsRequired = 0
   xlAlways = 1
   xlNever = 2
End Enum

Public Enum XlErrorChecks
   xlEvaluateToError = 1
   xlTextDate = 2
   xlNumberAsText = 3
   xlInconsistentFormula = 4
   xlOmittedCells = 5
   xlUnlockedFormulaCells = 6
   xlEmptyCellReferences = 7
   xlListDataValidation = 8
End Enum

Public Enum XlDataLabelSeparator
   xlDataLabelSeparatorDefault = 1
End Enum

Public Enum XlSmartTagDisplayMode
   xlIndicatorAndButton = 0
   xlDisplayNone = 1
   xlButtonOnly = 2
End Enum

Public Enum XlRangeValueDataType
   xlRangeValueDefault = 10
   xlRangeValueXMLSpreadsheet = 11
   xlRangeValueMSPersistXML = 12
End Enum

Public Enum XlSpeakDirection
   xlSpeakByRows = 0
   xlSpeakByColumns = 1
End Enum

Public Enum XlInsertFormatOrigin
   xlFormatFromLeftOrAbove = 0
   xlFormatFromRightOrBelow = 1
End Enum

Public Enum XlArabicModes
   xlArabicNone = 0
   xlArabicStrictAlefHamza = 1
   xlArabicStrictFinalYaa = 2
   xlArabicBothStrict = 3
End Enum

Public Enum XlImportDataAs
   xlQueryTable = 0
   xlPivotTableReport = 1
End Enum

Public Enum XlCalculatedMemberType
   xlCalculatedMember = 0
   xlCalculatedSet = 1
End Enum

Public Enum XlHebrewModes
   xlHebrewFullScript = 0
   xlHebrewPartialScript = 1
   xlHebrewMixedScript = 2
   xlHebrewMixedAuthorizedScript = 3
End Enum

Public Enum XlListObjectSourceType
   xlSrcExternal = 0
   xlSrcRange = 1
   xlSrcXml = 2
End Enum

Public Enum XlTextVisualLayoutType
   xlTextVisualLTR = 1
   xlTextVisualRTL = 2
End Enum

Public Enum XlListDataType
   xlListDataTypeNone = 0
   xlListDataTypeText = 1
   xlListDataTypeMultiLineText = 2
   xlListDataTypeNumber = 3
   xlListDataTypeCurrency = 4
   xlListDataTypeDateTime = 5
   xlListDataTypeChoice = 6
   xlListDataTypeChoiceMulti = 7
   xlListDataTypeListLookup = 8
   xlListDataTypeCheckbox = 9
   xlListDataTypeHyperLink = 10
   xlListDataTypeCounter = 11
   xlListDataTypeMultiLineRichText = 12
End Enum

Public Enum XlTotalsCalculation
   xlTotalsCalculationNone = 0
   xlTotalsCalculationSum = 1
   xlTotalsCalculationAverage = 2
   xlTotalsCalculationCount = 3
   xlTotalsCalculationCountNums = 4
   xlTotalsCalculationMin = 5
   xlTotalsCalculationMax = 6
   xlTotalsCalculationStdDev = 7
   xlTotalsCalculationVar = 8
End Enum

Public Enum XlXmlLoadOption
   xlXmlLoadPromptUser = 0
   xlXmlLoadOpenXml = 1
   xlXmlLoadImportToList = 2
   xlXmlLoadMapXml = 3
End Enum

Public Enum XlSmartTagControlType
   xlSmartTagControlSmartTag = 1
   xlSmartTagControlLink = 2
   xlSmartTagControlHelp = 3
   xlSmartTagControlHelpURL = 4
   xlSmartTagControlSeparator = 5
   xlSmartTagControlButton = 6
   xlSmartTagControlLabel = 7
   xlSmartTagControlImage = 8
   xlSmartTagControlCheckbox = 9
   xlSmartTagControlTextbox = 10
   xlSmartTagControlListbox = 11
   xlSmartTagControlCombo = 12
   xlSmartTagControlActiveX = 13
   xlSmartTagControlRadioGroup = 14
End Enum

Public Enum XlListConflict
   xlListConflictDialog = 0
   xlListConflictRetryAllConflicts = 1
   xlListConflictDiscardAllConflicts = 2
   xlListConflictError = 3
End Enum

Public Enum XlXmlExportResult
   xlXmlExportSuccess = 0
   xlXmlExportValidationFailed = 1
End Enum

Public Enum XlXmlImportResult
   xlXmlImportSuccess = 0
   xlXmlImportElementsTruncated = 1
   xlXmlImportValidationFailed = 2
End Enum

Kevin
0
 
CalmSoulAuthor Commented:
thank Kevin
0
Question has a verified solution.

Are you are experiencing a similar issue? Get a personalized answer when you ask a related question.

Have a better answer? Share it in a comment.

All Courses

From novice to tech pro — start learning today.