Solved

X-Mailer: PHP

Posted on 2008-06-13
4
908 Views
Last Modified: 2013-12-13
hi, This code below should work but i don't receive any e-mail. even no erro message.
What's wrong?


<?php

//initilize PHP
 

//if($_POST['submit']) //If submit is hit

// de submit kan komen uit de voorpagina of via het complete invulformulier. Vandaar dat er ook nog

// gecontroleerd wordt op de $_POST['action']

if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST["action"]) && $_POST["action"]=="doadd") 

{

  

  // controleren of alle velden wel op de juiste manier zijn ingevoerd

  // Hier stellen we een lijst op met verplichte velden die ingevoerd moeten worden

  // eerste is het veld wat er moet komen tweede is de omschrijving zoals die dan weergegeven wordt bij dat veld.

  $verplichtArr = array(

     "naam"     => "De naam", 

     "adres"     => "Het adres",

     "nr"       => "Het nummer",

     "postcode"  => "De postcode",

     "plaats"   => "De plaats",

     "land"     => "Het land",

     "tel"      => "het telefoonnummer",

     "icon"     => "De type locatie",

     "password"  => "Het wachtwoord",

     "email"     => "Het email adres"

     ); 

  

  // hier lopen we dan vervolgens de verschillende verplichte velden door

  foreach($verplichtArr as $veld => $veldnaam){

   if(strlen($_POST[$veld]) < 1){

     $foutje[]= $veldnaam." dient ingevoerd te worden. <br />";

   }

  }

  

  // er is al gecontroleerd of er een wachtwoord is hierboven, maar nu moeten we ook nog zorgen dat de twee

  // versies gelijk zijn.

  if($_POST["password"] != $_POST["password2"]){

   $foutje[] = "De gekozen wachtwoorden komen niet overeen.<br />";

  }

  

  // via een specifieke opmaak controleren we of het email adres wel op de juiste manier is opgebouwd

  if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@([0-9a-z][0-9a-z-]*[0-9a-z]\.)+[a-z]{2,5}[mtgvu]?$", $_POST["email"]) ) {

   $foutje[] = "Er dient een correct email adres ingevoerd te worden.</br>";

  }

  

  if(!$foutje){

   // er zijn blijkbaar geen fouten geconstateerd dus we kunnen een en ander invoeren

  

  include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config.php");

  

  //convert all the posts to variables:

  // hierbij zorgen we tevens voor een addslashes, dit zorgt er voor dat je geen problemen krijgt met vreemde tekens

  // dit is veiliger bij het injecteren van gegevens. Wanneer je dit niet doet, kunnen hackers ook zorgen voor foutief

  // gebruik van je formulier.

  foreach($_POST as $key => $value){

   $$key = addslashes($value);

  }

  

  //Insert the values into the correct database with the right fields

 

  $result=MYSQL_QUERY(

     "INSERT INTO clubs ( 

      `id` , 

      `lat` , 

      `lon` , 

      `naam` , 

      `adres` , 

      `nr` , 

      `postcode` , 

      `plaats` , 

      `provincie` , 

      `land` , 

      `email` , 

      `tel` , 

      `password` , 

      `url` , 

      `icon`

      ) VALUES (

     'NULL', 

     '".$lat."', 

     '".$lon."', 

     '".$naam."', 

     '".$adres."', 

     '".$nr."', 

     '".$postcode."', 

     '".$plaats."', 

     '".$provincie."', 

     '".$land."', 

     '".$email."', 

     '".$tel."', 

     '".md5($password)."', 

     '".$url."', 

     '".$icon."'

     )"); 
 

  //confirm
 

   $text = "<div id=\"content\">De volgende lokatie is toegevoegd aan de database<br><br><br>";

   $text .= "<b>Naam:</b>&nbsp;$naam<br>";

   $text .= "<b>Adres:</b>&nbsp;$adres<br>";

   $text .= "<b>Nummer:</b>&nbsp;$nr<br>";

   $text .= "<b>Postcode:</b>&nbsp;$postcode<br>";

   $text .= "<b>Plaats:</b>&nbsp;$plaats<br>";

   $text .= "<b>Provincie:</b>&nbsp;$provincie<br>";

   $text .= "<b>Land:</b>&nbsp;$land<br>";

   $text .= "<b>E-mail:</b>&nbsp;$email<br>";

   $text .= "<b>Telefoon:</b>&nbsp;$tel<br>";

   $text .= "<b>Website:</b>&nbsp;$url<br>";
 

   $mailtext = str_replace("<br>","\n",$text);

   $mailtext = strip_tags($mailtext);

   $mailtext .="Wachtwoord:&nbsp;".$password."\n";
 

   $text .= "<b>Bedankt voor het toevoegen van deze lokatie.</b><br><br>";

   $text .= '<a href="RC-plane.php">Klik hier om weer terug te keren naar het overzicht</a></div>'; 
 

   $afzender     = "test.com";

   $afzender_email = "noreply@test.com";

   $ontvanger     = $email;

   $ontvanger_email= $email;
 

   $subject = "Dank voor uw aanmelding";

   $message = $mailtext;
 

   $to         = $ontvanger." <".$ontvanger_email.">";

   $headers       = "From: ".$afzender." <".$afzender_email."> \n";

   $headers     .=  "X-Mailer: PHP/" . phpversion();

   

   @mail($to, $subject, $message, $headers);

   
 

   include_once("./templateClean.php");

   echo $template;

   exit; // hier een exit omdat je de rest van het formulier toch niet meer wil tonen en een link om terug te gaan naar de voorpagina

  }
 

}
 

// close php so we can put in our code

  // kijken of een van de velden al geset zijn, dan komen we namelijk van de voorpagina en moet het een en ander al klaar gezet worden
 

  if(strlen($_POST["flightclub"]) > 2) {

   $red="checked";

   $_POST["naam"]=$_POST["flightclub"];

  }elseif(strlen($_POST["flight-airport"]) > 2) {

   $green="checked";

   $_POST["naam"]=$_POST["flight-airport"];

  }elseif(strlen($_POST["modelshop"]) >2) {

   $black="checked";

   $_POST["naam"]=$_POST["modelshop"];

  }

  

  // het kan natuurlijk zijn dat er iets fout is gegaan bij de afhandeling, in dat geval is er wellicht al een keuze is gemaakt, in dat

  // geval moeten we ook even zorgen dat deze terug gezet wordt.

  

  if(strlen($_POST["icon"]) > 2){

   $$_POST["icon"]="checked";

   // wat we hier doen is het volgende. Stel er is gekozen voor vliegclub. in dat geval is $_POST["icon"] red. Met de

   // functie hierboven wordt dan het volgende geset $red="selected" Deze selected zorgt ervoor dat deze radiobutton alvast

   // aangevinkt wordt.

   // Omdat je het aanvinken van de radio button ook gebruikte om het adres samen te stellen heb ik dat terug gevoerd naar de 'Go!'

   // button, wanneer je daar op drukt, wordt het adres veld samen gesteld voor google om de lat en lon te bepalen.

  }

  

  /**

  In de tekst heb ik ook iedere keer een value gezet. Dit zodat als ze een foutieve invoer hebben gedaan en ze worden terug gestuurd, deze niet

  volledig opnieuw opgezet hoeft te worden. Wel zo klant vriendelijke lijkt me.

  

  **/
 
 

  // hier moet een eventuele foutmelding komen.

  if(is_array($foutje)){

   $foutweergave = "<span style=\"color:red;font-weight:bold;\">We hebben de volgende fouten geconstateerd:<ul>";

   foreach($foutje as $fout){

     $foutweergave .= "<li>".$fout."</li>\n";

   }

   $foutweergave .= "</ul></span>";

  }
 
 
 

$text = <<<TEMPLATE

<form method="post" action="add2.php" onsubmit="return checkSubmit(this);"><input type="hidden" name="action" value="doadd">

Open in new window

0
Comment
Question by:Milcoi
 • 3
4 Comments
 
LVL 14

Expert Comment

by:ali_kayahan
ID: 21776626
There is a missing
TEMPLATE;
?>
At the end of your script ,and does your mysql side of script work as well ?
0
 

Author Comment

by:Milcoi
ID: 21777317
it's not the whole page, here it's the whole page:
<?php

//initilize PHP
 

//if($_POST['submit']) //If submit is hit

// de submit kan komen uit de voorpagina of via het complete invulformulier. Vandaar dat er ook nog

// gecontroleerd wordt op de $_POST['action']

if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST["action"]) && $_POST["action"]=="doadd") 

{

	

	// controleren of alle velden wel op de juiste manier zijn ingevoerd

	// Hier stellen we een lijst op met verplichte velden die ingevoerd moeten worden

	// eerste is het veld wat er moet komen tweede is de omschrijving zoals die dan weergegeven wordt bij dat veld.

	$verplichtArr = array(

			"naam" 			=> "De naam", 

			"adres"			=> "Het adres",

			"nr" 				=> "Het nummer",

			"postcode"	=> "De postcode",

			"plaats"		=> "De plaats",

			"land"			=> "Het land",

			"tel"				=> "het telefoonnummer",

			"icon"			=> "De type locatie",

			"password"	=> "Het wachtwoord",

			"email"			=> "Het email adres"

			); 

	

	// hier lopen we dan vervolgens de verschillende verplichte velden door

	foreach($verplichtArr as $veld => $veldnaam){

		if(strlen($_POST[$veld]) < 1){

			$foutje[]= $veldnaam." dient ingevoerd te worden. <br />";

		}

	}

	

	// er is al gecontroleerd of er een wachtwoord is hierboven, maar nu moeten we ook nog zorgen dat de twee

	// versies gelijk zijn.

	if($_POST["password"] != $_POST["password2"]){

		$foutje[] = "De gekozen wachtwoorden komen niet overeen.<br />";

	}

	

	// via een specifieke opmaak controleren we of het email adres wel op de juiste manier is opgebouwd

	if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@([0-9a-z][0-9a-z-]*[0-9a-z]\.)+[a-z]{2,5}[mtgvu]?$", $_POST["email"]) ) {

		$foutje[] = "Er dient een correct email adres ingevoerd te worden.</br>";

	}

	

	if(!$foutje){

		// er zijn blijkbaar geen fouten geconstateerd dus we kunnen een en ander invoeren

	

	include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config.php");

	

  //convert all the posts to variables:

  // hierbij zorgen we tevens voor een addslashes, dit zorgt er voor dat je geen problemen krijgt met vreemde tekens

  // dit is veiliger bij het injecteren van gegevens. Wanneer je dit niet doet, kunnen hackers ook zorgen voor foutief

  // gebruik van je formulier.

  foreach($_POST as $key => $value){

  	$$key = addslashes($value);

  }

  

  //Insert the values into the correct database with the right fields

 

  $result=MYSQL_QUERY(

  		"INSERT INTO clubs ( 

  			`id` , 

  			`lat` , 

  			`lon` , 

  			`naam` , 

  			`adres` , 

  			`nr` , 

  			`postcode` , 

  			`plaats` , 

  			`provincie` , 

  			`land` , 

  			`email` , 

  			`tel` , 

  			`password` , 

  			`url` , 

  			`icon`

  			) VALUES (

   	'NULL', 

   	'".$lat."', 

   	'".$lon."', 

   	'".$naam."', 

   	'".$adres."', 

   	'".$nr."', 

   	'".$postcode."', 

   	'".$plaats."', 

   	'".$provincie."', 

   	'".$land."', 

   	'".$email."', 

   	'".$tel."', 

   	'".md5($password)."', 

   	'".$url."', 

   	'".$icon."'

   	)"); 
 

  //confirm
 

		$text = "<div id=\"content\">De volgende lokatie is toegevoegd aan de database<br><br><br>";

		$text .= "<b>Naam:</b>&nbsp;$naam<br>";

		$text .= "<b>Adres:</b>&nbsp;$adres<br>";

		$text .= "<b>Nummer:</b>&nbsp;$nr<br>";

		$text .= "<b>Postcode:</b>&nbsp;$postcode<br>";

		$text .= "<b>Plaats:</b>&nbsp;$plaats<br>";

		$text .= "<b>Provincie:</b>&nbsp;$provincie<br>";

		$text .= "<b>Land:</b>&nbsp;$land<br>";

		$text .= "<b>E-mail:</b>&nbsp;$email<br>";

		$text .= "<b>Telefoon:</b>&nbsp;$tel<br>";

		$text .= "<b>Website:</b>&nbsp;$url<br>";
 

		$mailtext = str_replace("<br>","\n",$text);

		$mailtext = strip_tags($mailtext);

		$mailtext .="Wachtwoord:&nbsp;".$password."\n";
 

		$text .= "<b>Bedankt voor het toevoegen van deze lokatie.</b><br><br>";

		$text .= '<a href="RC-plane.php">Klik hier om weer terug te keren naar het overzicht</a></div>'; 
 

		$afzender 			= "RC-maps.com";

		$afzender_email = "noreply@RC-maps.com";

		$ontvanger			= $email;

		$ontvanger_email= $email;
 

		$subject = "Dank voor uw aanmelding bij RC-maps.com";

		$message = $mailtext;
 

		$to   				= $ontvanger." <".$ontvanger_email.">";

		$headers 				= "From: ".$afzender." <".$afzender_email."> \n";

		$headers			 .=	"X-Mailer: PHP/" . phpversion();

		

		@mail($to, $subject, $message, $headers);

		
 

		include_once("./templateClean.php");

		echo $template;

		exit; // hier een exit omdat je de rest van het formulier toch niet meer wil tonen en een link om terug te gaan naar de voorpagina

	}
 

}
 

// close php so we can put in our code

	// kijken of een van de velden al geset zijn, dan komen we namelijk van de voorpagina en moet het een en ander al klaar gezet worden
 

	if(strlen($_POST["flightclub"]) > 2) {

		$red="checked";

		$_POST["naam"]=$_POST["flightclub"];

	}elseif(strlen($_POST["flight-airport"]) > 2) {

		$green="checked";

		$_POST["naam"]=$_POST["flight-airport"];

	}elseif(strlen($_POST["modelshop"]) >2) {

		$black="checked";

		$_POST["naam"]=$_POST["modelshop"];

	}

	

	// het kan natuurlijk zijn dat er iets fout is gegaan bij de afhandeling, in dat geval is er wellicht al een keuze is gemaakt, in dat

	// geval moeten we ook even zorgen dat deze terug gezet wordt.

	

	if(strlen($_POST["icon"]) > 2){

		$$_POST["icon"]="checked";

		// wat we hier doen is het volgende. Stel er is gekozen voor vliegclub. in dat geval is $_POST["icon"] red. Met de

		// functie hierboven wordt dan het volgende geset $red="selected" Deze selected zorgt ervoor dat deze radiobutton alvast

		// aangevinkt wordt.

		// Omdat je het aanvinken van de radio button ook gebruikte om het adres samen te stellen heb ik dat terug gevoerd naar de 'Go!'

		// button, wanneer je daar op drukt, wordt het adres veld samen gesteld voor google om de lat en lon te bepalen.

	}

	

	/**

	In de tekst heb ik ook iedere keer een value gezet. Dit zodat als ze een foutieve invoer hebben gedaan en ze worden terug gestuurd, deze niet

	volledig opnieuw opgezet hoeft te worden. Wel zo klant vriendelijke lijkt me.

	

	**/
 
 

	// hier moet een eventuele foutmelding komen.

	if(is_array($foutje)){

		$foutweergave = "<span style=\"color:red;font-weight:bold;\">We hebben de volgende fouten geconstateerd:<ul>";

		foreach($foutje as $fout){

			$foutweergave .= "<li>".$fout."</li>\n";

		}

		$foutweergave .= "</ul></span>";

	}
 
 
 

$text = <<<TEMPLATE

<form method="post" action="add2.php" onsubmit="return checkSubmit(this);"><input type="hidden" name="action" value="doadd"><TABLE align="center" width="700">

 	<tr>

 		<td width="50%">

 	$foutweergave

		<span class="style15">

   <input name="icon" type="radio" value="red" $red />Vliegclub</span> 

  <span class="style15">

   <input name="icon" type="radio" value="green" $green />Vlieglocatie</span> 

  <span class="style15">

   <input name="icon" type="radio" value="black" $black />Modelshop </span><br /><br />

		<table>

   <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Naam:</span></td>

   <td width="212" valign="top"><input name='naam' id="naam" type='TEXT' size=30 value="$_POST[naam]" /></td>

   </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Adres:</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input name='adres' id="adres" type='TEXT' size=30 value="$_POST[adres]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Nummer</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input name='nr' id="nr" type='TEXT' size=5 value="$_POST[nr]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Postcode:</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='postcode' id="postcode" size=10 value="$_POST[postcode]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Plaats</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='plaats' id="plaats" size=30 value="$_POST[plaats]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Provincie</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <select name="provincie" id="select">

     	<option value="Drenthe">Drenthe</option>

			<option value="Flevoland">Flevoland</option> 

			<option value="Friesland">Friesland</option>

			<option value="Gelderland">Gelderland</option>

			<option value="Groningen">Groningen</option>

			<option value="Limburg">Limburg</option>

			<option value="Noord-Brabant">Noord-Brabant</option>

			<option value="Noord-Holland">Noord-Holland</option>

			<option value="Overijssel">Overijssel</option>

			<option value="Utrecht">Utrecht</option> 

			<option value="Zeeland">Zeeland</option> 

			<option value="Zuid-Holland">Zuid-Holland</option>

    </select>

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Land</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='land' id="land" size=30 value="$_POST[land]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">e-mail</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='email' id="email" size=30 value="$_POST[email]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Telefoon</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='tel' id="tel" size=30 value="$_POST[tel]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Password</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='password' size=30 value="$_POST[password]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Password</span></td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <input type='TEXT' name='password2' size=30 value="$_POST[password2]" />

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top"><span class="style15">Website</span></td>

   <td valign="top"><input name='url' type='TEXT' id="url" value="$_POST[url]" size=30 /></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top">Lat</td>

   <td valign="top"><input name='lat' id='lat' type='text' size=20 readonly="" value="$_POST[lat]" /></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top">Lon</td>

   <td valign="top"><input name='lon' id='lon' type='text' size=20 readonly="" value="$_POST[lon]" /></td>

  </tr>

  <tr>

   <td valign="top">&nbsp;</td>

   <td valign="top"><span class="style15">

    <a href="#"><input name="Button" type="button" onclick="showAddress(this.form.adres.value + ' ' + this.form.nr.value + ', ' + this.form.plaats.value +', ' + this.form.land.value);" value="Toon op de kaart"/></a>

   </span></td>

  </tr>

  <tr>

   <td colspan="2" valign="top">&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

   <td colspan="2"><div align="center"><span class="style15">

    <input name="submit" type="submit" value="Toevoegen" />

    <input name="address" type="hidden" value="" />

   </span></div></td>

  </tr>

  </table></td>

			<td valign="top"><br /><br /><br /><div id="map" style="width:370px; height:450px"></div></td>  

  <tr>

 </tr>

</TABLE>

</form>
 

TEMPLATE;
 

include_once("./template2.php");

echo $template;

exit;

Open in new window

0
 

Author Comment

by:Milcoi
ID: 21777328
everything is working accept the e-mail..
0
 

Accepted Solution

by:
Milcoi earned 0 total points
ID: 21961224
removing <".$ontvanger_email.">" solved the problem.
0

Featured Post

Is Your Active Directory as Secure as You Think?

More than 75% of all records are compromised because of the loss or theft of a privileged credential. Experts have been exploring Active Directory infrastructure to identify key threats and establish best practices for keeping data safe. Attend this month’s webinar to learn more.

Question has a verified solution.

If you are experiencing a similar issue, please ask a related question

Things That Drive Us Nuts Have you noticed the use of the reCaptcha feature at EE and other web sites?  It wants you to read and retype something that looks like this.Insanity!  It's not EE's fault - that's just the way reCaptcha works.  But it is …
Part of the Global Positioning System A geocode (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/) is the major subset of a GPS coordinate (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System), the other parts being the altitude and t…
The viewer will learn how to create and use a small PHP class to apply a watermark to an image. This video shows the viewer the setup for the PHP watermark as well as important coding language. Continue to Part 2 to learn the core code used in creat…
This tutorial will teach you the core code needed to finalize the addition of a watermark to your image. The viewer will use a small PHP class to learn and create a watermark.

895 members asked questions and received personalized solutions in the past 7 days.

Join the community of 500,000 technology professionals and ask your questions.

Join & Ask a Question

Need Help in Real-Time?

Connect with top rated Experts

16 Experts available now in Live!

Get 1:1 Help Now