X-Mailer: PHP

hi, This code below should work but i don't receive any e-mail. even no erro message.
What's wrong?


<?php
//initilize PHP
 
//if($_POST['submit']) //If submit is hit
// de submit kan komen uit de voorpagina of via het complete invulformulier. Vandaar dat er ook nog
// gecontroleerd wordt op de $_POST['action']
if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST["action"]) && $_POST["action"]=="doadd") 
{
  
  // controleren of alle velden wel op de juiste manier zijn ingevoerd
  // Hier stellen we een lijst op met verplichte velden die ingevoerd moeten worden
  // eerste is het veld wat er moet komen tweede is de omschrijving zoals die dan weergegeven wordt bij dat veld.
  $verplichtArr = array(
     "naam"     => "De naam", 
     "adres"     => "Het adres",
     "nr"       => "Het nummer",
     "postcode"  => "De postcode",
     "plaats"   => "De plaats",
     "land"     => "Het land",
     "tel"      => "het telefoonnummer",
     "icon"     => "De type locatie",
     "password"  => "Het wachtwoord",
     "email"     => "Het email adres"
     ); 
  
  // hier lopen we dan vervolgens de verschillende verplichte velden door
  foreach($verplichtArr as $veld => $veldnaam){
   if(strlen($_POST[$veld]) < 1){
     $foutje[]= $veldnaam." dient ingevoerd te worden. <br />";
   }
  }
  
  // er is al gecontroleerd of er een wachtwoord is hierboven, maar nu moeten we ook nog zorgen dat de twee
  // versies gelijk zijn.
  if($_POST["password"] != $_POST["password2"]){
   $foutje[] = "De gekozen wachtwoorden komen niet overeen.<br />";
  }
  
  // via een specifieke opmaak controleren we of het email adres wel op de juiste manier is opgebouwd
  if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@([0-9a-z][0-9a-z-]*[0-9a-z]\.)+[a-z]{2,5}[mtgvu]?$", $_POST["email"]) ) {
   $foutje[] = "Er dient een correct email adres ingevoerd te worden.</br>";
  }
  
  if(!$foutje){
   // er zijn blijkbaar geen fouten geconstateerd dus we kunnen een en ander invoeren
  
  include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config.php");
  
  //convert all the posts to variables:
  // hierbij zorgen we tevens voor een addslashes, dit zorgt er voor dat je geen problemen krijgt met vreemde tekens
  // dit is veiliger bij het injecteren van gegevens. Wanneer je dit niet doet, kunnen hackers ook zorgen voor foutief
  // gebruik van je formulier.
  foreach($_POST as $key => $value){
   $$key = addslashes($value);
  }
  
  //Insert the values into the correct database with the right fields
 
  $result=MYSQL_QUERY(
     "INSERT INTO clubs ( 
      `id` , 
      `lat` , 
      `lon` , 
      `naam` , 
      `adres` , 
      `nr` , 
      `postcode` , 
      `plaats` , 
      `provincie` , 
      `land` , 
      `email` , 
      `tel` , 
      `password` , 
      `url` , 
      `icon`
      ) VALUES (
     'NULL', 
     '".$lat."', 
     '".$lon."', 
     '".$naam."', 
     '".$adres."', 
     '".$nr."', 
     '".$postcode."', 
     '".$plaats."', 
     '".$provincie."', 
     '".$land."', 
     '".$email."', 
     '".$tel."', 
     '".md5($password)."', 
     '".$url."', 
     '".$icon."'
     )"); 
 
  //confirm
 
   $text = "<div id=\"content\">De volgende lokatie is toegevoegd aan de database<br><br><br>";
   $text .= "<b>Naam:</b>&nbsp;$naam<br>";
   $text .= "<b>Adres:</b>&nbsp;$adres<br>";
   $text .= "<b>Nummer:</b>&nbsp;$nr<br>";
   $text .= "<b>Postcode:</b>&nbsp;$postcode<br>";
   $text .= "<b>Plaats:</b>&nbsp;$plaats<br>";
   $text .= "<b>Provincie:</b>&nbsp;$provincie<br>";
   $text .= "<b>Land:</b>&nbsp;$land<br>";
   $text .= "<b>E-mail:</b>&nbsp;$email<br>";
   $text .= "<b>Telefoon:</b>&nbsp;$tel<br>";
   $text .= "<b>Website:</b>&nbsp;$url<br>";
 
   $mailtext = str_replace("<br>","\n",$text);
   $mailtext = strip_tags($mailtext);
   $mailtext .="Wachtwoord:&nbsp;".$password."\n";
 
   $text .= "<b>Bedankt voor het toevoegen van deze lokatie.</b><br><br>";
   $text .= '<a href="RC-plane.php">Klik hier om weer terug te keren naar het overzicht</a></div>'; 
 
   $afzender     = "test.com";
   $afzender_email = "noreply@test.com";
   $ontvanger     = $email;
   $ontvanger_email= $email;
 
   $subject = "Dank voor uw aanmelding";
   $message = $mailtext;
 
   $to         = $ontvanger." <".$ontvanger_email.">";
   $headers       = "From: ".$afzender." <".$afzender_email."> \n";
   $headers     .=  "X-Mailer: PHP/" . phpversion();
   
   @mail($to, $subject, $message, $headers);
   
 
   include_once("./templateClean.php");
   echo $template;
   exit; // hier een exit omdat je de rest van het formulier toch niet meer wil tonen en een link om terug te gaan naar de voorpagina
  }
 
}
 
// close php so we can put in our code
  // kijken of een van de velden al geset zijn, dan komen we namelijk van de voorpagina en moet het een en ander al klaar gezet worden
 
  if(strlen($_POST["flightclub"]) > 2) {
   $red="checked";
   $_POST["naam"]=$_POST["flightclub"];
  }elseif(strlen($_POST["flight-airport"]) > 2) {
   $green="checked";
   $_POST["naam"]=$_POST["flight-airport"];
  }elseif(strlen($_POST["modelshop"]) >2) {
   $black="checked";
   $_POST["naam"]=$_POST["modelshop"];
  }
  
  // het kan natuurlijk zijn dat er iets fout is gegaan bij de afhandeling, in dat geval is er wellicht al een keuze is gemaakt, in dat
  // geval moeten we ook even zorgen dat deze terug gezet wordt.
  
  if(strlen($_POST["icon"]) > 2){
   $$_POST["icon"]="checked";
   // wat we hier doen is het volgende. Stel er is gekozen voor vliegclub. in dat geval is $_POST["icon"] red. Met de
   // functie hierboven wordt dan het volgende geset $red="selected" Deze selected zorgt ervoor dat deze radiobutton alvast
   // aangevinkt wordt.
   // Omdat je het aanvinken van de radio button ook gebruikte om het adres samen te stellen heb ik dat terug gevoerd naar de 'Go!'
   // button, wanneer je daar op drukt, wordt het adres veld samen gesteld voor google om de lat en lon te bepalen.
  }
  
  /**
  In de tekst heb ik ook iedere keer een value gezet. Dit zodat als ze een foutieve invoer hebben gedaan en ze worden terug gestuurd, deze niet
  volledig opnieuw opgezet hoeft te worden. Wel zo klant vriendelijke lijkt me.
  
  **/
 
 
  // hier moet een eventuele foutmelding komen.
  if(is_array($foutje)){
   $foutweergave = "<span style=\"color:red;font-weight:bold;\">We hebben de volgende fouten geconstateerd:<ul>";
   foreach($foutje as $fout){
     $foutweergave .= "<li>".$fout."</li>\n";
   }
   $foutweergave .= "</ul></span>";
  }
 
 
 
$text = <<<TEMPLATE
<form method="post" action="add2.php" onsubmit="return checkSubmit(this);"><input type="hidden" name="action" value="doadd">

Open in new window

MilcoiAsked:
Who is Participating?
 
MilcoiConnect With a Mentor Author Commented:
removing <".$ontvanger_email.">" solved the problem.
0
 
Ali KayahanFull Stack DeveloperCommented:
There is a missing
TEMPLATE;
?>
At the end of your script ,and does your mysql side of script work as well ?
0
 
MilcoiAuthor Commented:
it's not the whole page, here it's the whole page:
<?php
//initilize PHP
 
//if($_POST['submit']) //If submit is hit
// de submit kan komen uit de voorpagina of via het complete invulformulier. Vandaar dat er ook nog
// gecontroleerd wordt op de $_POST['action']
if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST["action"]) && $_POST["action"]=="doadd") 
{
	
	// controleren of alle velden wel op de juiste manier zijn ingevoerd
	// Hier stellen we een lijst op met verplichte velden die ingevoerd moeten worden
	// eerste is het veld wat er moet komen tweede is de omschrijving zoals die dan weergegeven wordt bij dat veld.
	$verplichtArr = array(
			"naam" 			=> "De naam", 
			"adres"			=> "Het adres",
			"nr" 				=> "Het nummer",
			"postcode"	=> "De postcode",
			"plaats"		=> "De plaats",
			"land"			=> "Het land",
			"tel"				=> "het telefoonnummer",
			"icon"			=> "De type locatie",
			"password"	=> "Het wachtwoord",
			"email"			=> "Het email adres"
			); 
	
	// hier lopen we dan vervolgens de verschillende verplichte velden door
	foreach($verplichtArr as $veld => $veldnaam){
		if(strlen($_POST[$veld]) < 1){
			$foutje[]= $veldnaam." dient ingevoerd te worden. <br />";
		}
	}
	
	// er is al gecontroleerd of er een wachtwoord is hierboven, maar nu moeten we ook nog zorgen dat de twee
	// versies gelijk zijn.
	if($_POST["password"] != $_POST["password2"]){
		$foutje[] = "De gekozen wachtwoorden komen niet overeen.<br />";
	}
	
	// via een specifieke opmaak controleren we of het email adres wel op de juiste manier is opgebouwd
	if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@([0-9a-z][0-9a-z-]*[0-9a-z]\.)+[a-z]{2,5}[mtgvu]?$", $_POST["email"]) ) {
		$foutje[] = "Er dient een correct email adres ingevoerd te worden.</br>";
	}
	
	if(!$foutje){
		// er zijn blijkbaar geen fouten geconstateerd dus we kunnen een en ander invoeren
	
	include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config.php");
	
  //convert all the posts to variables:
  // hierbij zorgen we tevens voor een addslashes, dit zorgt er voor dat je geen problemen krijgt met vreemde tekens
  // dit is veiliger bij het injecteren van gegevens. Wanneer je dit niet doet, kunnen hackers ook zorgen voor foutief
  // gebruik van je formulier.
  foreach($_POST as $key => $value){
  	$$key = addslashes($value);
  }
  
  //Insert the values into the correct database with the right fields
 
  $result=MYSQL_QUERY(
  		"INSERT INTO clubs ( 
  			`id` , 
  			`lat` , 
  			`lon` , 
  			`naam` , 
  			`adres` , 
  			`nr` , 
  			`postcode` , 
  			`plaats` , 
  			`provincie` , 
  			`land` , 
  			`email` , 
  			`tel` , 
  			`password` , 
  			`url` , 
  			`icon`
  			) VALUES (
   	'NULL', 
   	'".$lat."', 
   	'".$lon."', 
   	'".$naam."', 
   	'".$adres."', 
   	'".$nr."', 
   	'".$postcode."', 
   	'".$plaats."', 
   	'".$provincie."', 
   	'".$land."', 
   	'".$email."', 
   	'".$tel."', 
   	'".md5($password)."', 
   	'".$url."', 
   	'".$icon."'
   	)"); 
 
  //confirm
 
		$text = "<div id=\"content\">De volgende lokatie is toegevoegd aan de database<br><br><br>";
		$text .= "<b>Naam:</b>&nbsp;$naam<br>";
		$text .= "<b>Adres:</b>&nbsp;$adres<br>";
		$text .= "<b>Nummer:</b>&nbsp;$nr<br>";
		$text .= "<b>Postcode:</b>&nbsp;$postcode<br>";
		$text .= "<b>Plaats:</b>&nbsp;$plaats<br>";
		$text .= "<b>Provincie:</b>&nbsp;$provincie<br>";
		$text .= "<b>Land:</b>&nbsp;$land<br>";
		$text .= "<b>E-mail:</b>&nbsp;$email<br>";
		$text .= "<b>Telefoon:</b>&nbsp;$tel<br>";
		$text .= "<b>Website:</b>&nbsp;$url<br>";
 
		$mailtext = str_replace("<br>","\n",$text);
		$mailtext = strip_tags($mailtext);
		$mailtext .="Wachtwoord:&nbsp;".$password."\n";
 
		$text .= "<b>Bedankt voor het toevoegen van deze lokatie.</b><br><br>";
		$text .= '<a href="RC-plane.php">Klik hier om weer terug te keren naar het overzicht</a></div>'; 
 
		$afzender 			= "RC-maps.com";
		$afzender_email = "noreply@RC-maps.com";
		$ontvanger			= $email;
		$ontvanger_email= $email;
 
		$subject = "Dank voor uw aanmelding bij RC-maps.com";
		$message = $mailtext;
 
		$to   				= $ontvanger." <".$ontvanger_email.">";
		$headers 				= "From: ".$afzender." <".$afzender_email."> \n";
		$headers			 .=	"X-Mailer: PHP/" . phpversion();
		
		@mail($to, $subject, $message, $headers);
		
 
		include_once("./templateClean.php");
		echo $template;
		exit; // hier een exit omdat je de rest van het formulier toch niet meer wil tonen en een link om terug te gaan naar de voorpagina
	}
 
}
 
// close php so we can put in our code
	// kijken of een van de velden al geset zijn, dan komen we namelijk van de voorpagina en moet het een en ander al klaar gezet worden
 
	if(strlen($_POST["flightclub"]) > 2) {
		$red="checked";
		$_POST["naam"]=$_POST["flightclub"];
	}elseif(strlen($_POST["flight-airport"]) > 2) {
		$green="checked";
		$_POST["naam"]=$_POST["flight-airport"];
	}elseif(strlen($_POST["modelshop"]) >2) {
		$black="checked";
		$_POST["naam"]=$_POST["modelshop"];
	}
	
	// het kan natuurlijk zijn dat er iets fout is gegaan bij de afhandeling, in dat geval is er wellicht al een keuze is gemaakt, in dat
	// geval moeten we ook even zorgen dat deze terug gezet wordt.
	
	if(strlen($_POST["icon"]) > 2){
		$$_POST["icon"]="checked";
		// wat we hier doen is het volgende. Stel er is gekozen voor vliegclub. in dat geval is $_POST["icon"] red. Met de
		// functie hierboven wordt dan het volgende geset $red="selected" Deze selected zorgt ervoor dat deze radiobutton alvast
		// aangevinkt wordt.
		// Omdat je het aanvinken van de radio button ook gebruikte om het adres samen te stellen heb ik dat terug gevoerd naar de 'Go!'
		// button, wanneer je daar op drukt, wordt het adres veld samen gesteld voor google om de lat en lon te bepalen.
	}
	
	/**
	In de tekst heb ik ook iedere keer een value gezet. Dit zodat als ze een foutieve invoer hebben gedaan en ze worden terug gestuurd, deze niet
	volledig opnieuw opgezet hoeft te worden. Wel zo klant vriendelijke lijkt me.
	
	**/
 
 
	// hier moet een eventuele foutmelding komen.
	if(is_array($foutje)){
		$foutweergave = "<span style=\"color:red;font-weight:bold;\">We hebben de volgende fouten geconstateerd:<ul>";
		foreach($foutje as $fout){
			$foutweergave .= "<li>".$fout."</li>\n";
		}
		$foutweergave .= "</ul></span>";
	}
 
 
 
$text = <<<TEMPLATE
<form method="post" action="add2.php" onsubmit="return checkSubmit(this);"><input type="hidden" name="action" value="doadd"><TABLE align="center" width="700">
 	<tr>
 		<td width="50%">
 	$foutweergave
		<span class="style15">
   <input name="icon" type="radio" value="red" $red />Vliegclub</span> 
  <span class="style15">
   <input name="icon" type="radio" value="green" $green />Vlieglocatie</span> 
  <span class="style15">
   <input name="icon" type="radio" value="black" $black />Modelshop </span><br /><br />
		<table>
   <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Naam:</span></td>
   <td width="212" valign="top"><input name='naam' id="naam" type='TEXT' size=30 value="$_POST[naam]" /></td>
   </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Adres:</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input name='adres' id="adres" type='TEXT' size=30 value="$_POST[adres]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Nummer</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input name='nr' id="nr" type='TEXT' size=5 value="$_POST[nr]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Postcode:</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='postcode' id="postcode" size=10 value="$_POST[postcode]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Plaats</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='plaats' id="plaats" size=30 value="$_POST[plaats]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Provincie</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <select name="provincie" id="select">
     	<option value="Drenthe">Drenthe</option>
			<option value="Flevoland">Flevoland</option> 
			<option value="Friesland">Friesland</option>
			<option value="Gelderland">Gelderland</option>
			<option value="Groningen">Groningen</option>
			<option value="Limburg">Limburg</option>
			<option value="Noord-Brabant">Noord-Brabant</option>
			<option value="Noord-Holland">Noord-Holland</option>
			<option value="Overijssel">Overijssel</option>
			<option value="Utrecht">Utrecht</option> 
			<option value="Zeeland">Zeeland</option> 
			<option value="Zuid-Holland">Zuid-Holland</option>
    </select>
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Land</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='land' id="land" size=30 value="$_POST[land]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">e-mail</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='email' id="email" size=30 value="$_POST[email]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Telefoon</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='tel' id="tel" size=30 value="$_POST[tel]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Password</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='password' size=30 value="$_POST[password]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Password</span></td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <input type='TEXT' name='password2' size=30 value="$_POST[password2]" />
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top"><span class="style15">Website</span></td>
   <td valign="top"><input name='url' type='TEXT' id="url" value="$_POST[url]" size=30 /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">Lat</td>
   <td valign="top"><input name='lat' id='lat' type='text' size=20 readonly="" value="$_POST[lat]" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">Lon</td>
   <td valign="top"><input name='lon' id='lon' type='text' size=20 readonly="" value="$_POST[lon]" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">&nbsp;</td>
   <td valign="top"><span class="style15">
    <a href="#"><input name="Button" type="button" onclick="showAddress(this.form.adres.value + ' ' + this.form.nr.value + ', ' + this.form.plaats.value +', ' + this.form.land.value);" value="Toon op de kaart"/></a>
   </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2" valign="top">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2"><div align="center"><span class="style15">
    <input name="submit" type="submit" value="Toevoegen" />
    <input name="address" type="hidden" value="" />
   </span></div></td>
  </tr>
  </table></td>
			<td valign="top"><br /><br /><br /><div id="map" style="width:370px; height:450px"></div></td>  
  <tr>
 </tr>
</TABLE>
</form>
 
TEMPLATE;
 
include_once("./template2.php");
echo $template;
exit;

Open in new window

0
 
MilcoiAuthor Commented:
everything is working accept the e-mail..
0
Question has a verified solution.

Are you are experiencing a similar issue? Get a personalized answer when you ask a related question.

Have a better answer? Share it in a comment.

All Courses

From novice to tech pro — start learning today.